LOKAL REPRESENTANT: Distriktssjef i Kreftforeningen, Christine Lager Nesje, er bosatt på Kolbotn.

Oppegård: 200 krefttilfeller per år

LOKAL REPRESENTANT: Distriktssjef i Kreftforeningen, Christine Lager Nesje, er bosatt på Kolbotn. (Foto: Kreftforeningen)

La helse avgjøre årets valg

"Usikker på hvem du skal stemme på? Her er fem viktige tiltak som dine lokalpolitikere bør være opptatt av", skriver distriktssjef i Kreftforeningen, Christine Lager Nesje  fra Kolbotn, i sitt debattinnlegg.

Visste du at Norge står overfor en eksplosiv vekst i antall krefttilfeller? I Akershus får årlig 37.00 av innbyggerne kreft. For Oppegård er tallet 200 per år. Tallet er på vei oppover. I dag får over 33.000 nordmenn kreft hvert år, i 2030 vil det tallet være godt over 40.000. Blant annet fordi vi blir flere og lever lenger.

Stadig flere oppgaver i helsevesenet legges på kommunene. Samtidig vil et økende antall personer trenge den viktige helsehjelpen og omsorgstilbudene som kommunene tilbyr. Når vi i tillegg står overfor en stor økning i antall som vil bli syke, må kommunene være godt rustet. Det er de på langt nær i dag.

Samtidig som kommunene må forberede seg på å tilby flere helsehjelp, må de også bidra til at færre blir syke. Det finnes ingen garanti mot å få kreft, men vi kan gjøre mye for å minske risikoen. Derfor må din lokalpolitiker legge til rette for at folk kan ta sunne valg.

Her er fem viktige tiltak både du og din lokalpolitiker bør være opptatt av:

1. Flere må stumpe røyken

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med måten vi lever på. Det viktigste vi kan gjøre er ikke å røyke. Derfor må kommunene hjelpe flere til å slutte, både individuelt og i grupper.

2. Unngå solarium

Norge ligger på verdenstoppen i føflekkreft, en kreftform som i stor grad kan forebygges. Kommunene må gå foran og sørge for at solarier fjernes fra alle offentlige bygg. Dette vil kunne bidra til å redusere antall nye tilfeller.

3. Sunn skolemat til alle elever

Gratis skolemat bidrar til sunt kosthold og sunne vaner, gjør at barn presterer bedre på skolen og bidrar til å utjevne sosial ulikhet.

Derfor må kommunene tilby sunn skolemat til alle skoleelever.

4. Flere uteområder må bli røykfrie

Røyking tar livet av mer enn 6000 nordmenn hvert år. Å redusere skadene av røyking er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Det redder liv og sparer samfunnet for enorme summer.

Kommunene bør gjøre områder som parker, lekeplasser, holdeplasser og badestrender røykfrie. Dette vil føre oss ett steg nærmere et røykfritt samfunn, og spare de som av helsemessige årsaker ikke kan oppholde seg på offentlige steder med mye røyk.

5. Alle må ha tilgang på en kreftkoordinator

Når du får kreft kan du oppleve at sykdommen kommer plutselig, og at det melder seg en rekke spørsmål og utfordringer. Gjennom og etter behandling er det avgjørende at pasienten får riktig tjeneste til riktig tid. Dette kan være vanskelig å få til på egen hånd. Derfor bør alle ha tilgang på en kreftkoordinator i sin kommune, altså én dedikert person som følger opp hver enkelt pasient. I Oppegård er vi så heldig å ha to dedikerte personer som jobber som kreftkoordinator, det håper vi fortsetter.

Potensialet for forebygging av kreft i Norge er enormt. Vi kan redde liv - gjøre at færre blir syke, noe som demper trykket på helsetjenestene. Vi kan bidra til å redusere ulikhetene i helse. Det burde være et enkelt valg for politikerne å legge til rette for at innbyggerne kan ta kloke valg som sparer samfunnet for milliarder av skattekroner og innbyggerne for unødig lidelse.

Demokrati og medvirkning i Nordre Follo

Snakk med ordføreren

Har du noe du gjerne skulle ha snakket med ordføreren om? Benytt sjansen når ordfører Hanne Opdan er på besøk i biblioteket på Kolbotn lørdag 1. februar. Eventuelt kan du be ordføreren om taletid i kommunestyret, men husk at offentlig spørretid må meldes inn skriftlig fire arbeidsdager før møtedagen. Les hele saken

Nyheter Sofiemyr skole

Skal lete mer etter fuktskader

– Det pågår kontinuerlig tiltak for å håndtere avvikene på Sofiemyr skole, men siden det ikke er klare indikasjoner for hvor problemene ligger, må vi gjøre utvidede bygningstekniske undersøkelser som å åpne opp bygningsmassen i de aktuelle områdene for å lete etter mulige kilder til muggsopp, sier virksomhetsleder for byggdrift i Nordre Follo, Hogne Haug. Les hele saken

Nyheter Prosjektet "Sommerjobb til ungdom i Nordre Follo"

Vil skaffe sommerjobb til ungdom

– Vi ser for oss at mellom 100 og 150 ungdommer i Nordre Follo trenger og ønsker seg sommerjobb i år og i årene fremover. Uten aktiv bidrag fra næringslivet i Nordre Follo krever det et årlig kommunalt budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner, sier nestleder i Oppegård Røde Kors, Bernd Gutbier (66) fra Kolbotn. Les hele saken

Til toppen