NY LEDER: Lola Stormorken ble valgt som leder av Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) for ett år. Hun har tidligere erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH).
NY LEDER: Lola Stormorken ble valgt som leder av Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) for ett år. Hun har tidligere erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH). (Foto: Trygve Solstad)

Ny leder i Nordre Follo Senior Høyre

Tirsdag 6. november ble en historisk dag for Oppegård Senior Høyre (OSH) og Ski Senior Høyre (SSH). Begge foreningene opphørte å eksistere som selvstendige foreninger for så å gå sammen i Nordre Follo Senior Høyre (NFSH) umiddelbart etterpå.

De ordinære årsmøtene ble raskt avviklet etter at styrenes årsberetninger og revidert regnskap ble godkjent.

På Oppegårds årsmøte møtte 30 seniorer opp, og tilsvarende for Ski var åtte.  Alle disse samlet seg til det konstituerende møtet etterpå, fordi møtene ble avviklet på Oppegård rådhus.

Tre ganger så mange medlemmer i Oppegård enn i Ski

Jostein Nyhammer fra Ski og som har ledet interimsstyret for NFSH, ledet det konstituerende møtet. Han ga til å begynne med en oversikt over medlemssituasjonen i begge hoved Høyre-foreningene.

Aktive og betalende seniorer utgjør vel 30 prosent av medlemsmassen, og ikke minst, 54 prosent av alle medlemmene er over 62 år. Ved sammenslåingen har Oppegård vel tre ganger så mange medlemmer som Ski.  

Lola Stormorken blir leder i ett år

Vedtektene ble vedtatt og valgene gikk greit gjennom. Tidligere leder av OSH og Akershus Senior Høyre (ASH), Tore Haugen, som leder av valgkomiteen, presenterte kandidatene og ga også noen opplysninger om hver enkelt.

Lola Stormorken ble valgt som leder for ett år. Hun har tidligere erfaring som leder i OSH i to år og har sittet i styret i OSH og Oppegård Høyre (OH). Stormorken har kommunestyre-erfaring fra to perioder og har vært vararepresentant i fire perioder. Hun sitter fremdeles i råd og utvalg i Oppegård kommune.

Nytt styre

Bjørn-Erik Torp fra Ski ble valgt som nestleder. Han har vært leder i SSH i fem år og har representert SSH i ASH.

NYTT STYRE: Styret i NFSH, Lola Stormorken,Harald Osmundsen,Bjørn-Erik Torp,Jostein Nyhammer,Bjørn Gran og Astrid Therese Aune. Foto: Trygve Solstad

De andre styremedlemmer er Jostein Nyhammer, Ski, Berit Rødsand, Ski, Astrid Therese Aune, Oppegård og Bjørn Gran, Oppegård.

Varamedlemmer er Gudmund Nyrud, Ski og Harald Osmundsen, Oppegård.

Leder i ASH, Aud Voss Eriksen og leder i Oppegård Høyre, Benthe Biltvedt var også invitert til det konstituerende møtet. Også ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, var til stede.

Les også: Stenger Fløisbonnveien i to perioder

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen