BER FOLK SØKE MIDLER: Fylkesordforer Anette Solli oppfordrer deg som har krav på oppreisning eller som vet om noen som har det om å ta kontakt.
Nyheter
BER FOLK SØKE MIDLER: Fylkesordforer Anette Solli oppfordrer deg som har krav på oppreisning eller som vet om noen som har det om å ta kontakt. (Bilde: Ann Kristin Ohrstrand/Akershus fylkeskommune)

14 dager til fristen utløper

Søknadsfristen for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er 1. november 2016.

Søknadsfristen for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er 1. november 2016. Så langt har 165 søkt fylkeskommunen om oppreisning, og 39 av disse er fra Follo.

– Jeg oppfordrer alle som kan falle inn under denne ordningen om å søke oppreisning. Eller om du vet om noen som bør søke, si i fra til dem og oppmuntre dem til å søke, oppfordrer fylkesordfører Anette Solli.

Anerkjennelse

Flere av søkerne har gitt uttrykk for at det å få en oppreisning oppleves som en anerkjennelse av deres vanskelige barndom og voksenliv, og at det offentlige nå tar et ansvar for urett som har skjedd. Flere gir uttrykk for at det å bli trodd er viktigere enn pengebeløpet de mottar.

- Det er svært viktig for oss å gjøre alle som omfattes av oppreisningsordningen kjent med ordningen og muligheten for å søke om oppreisning, sier Anette Solli.

Oppreisningsordningen er for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet i perioden 01. januar1980 – 31.desember.2003.

For Oppegård og Ski går virkeperioden tilbake til 1. juli.1954.

Fylkeskommunen samarbeider med fire kommuner om ordningen: Bærum, Asker, Ski og Oppegård.

Moralsk ansvar

Fylkeskommunen og de samarbeidende kommunene har påtatt seg et moralsk ansvar og gir en uforbeholden unnskyldning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert utenfor hjemmet av barnevernet. De som tilkjennes oppreisning får også et pengebeløp.

Fylkeskommunens oppreisningsordning omfatter alle kommunene i fylket. Oppreisningsbeløp fra samarbeidskommunene kommer i tillegg til oppreisningsbeløpet fra fylkeskommunen.

Slik søker du

Du må fylle ut et søknadsskjema. Søknadsskjema for oppreisningsordningen kan du laste ned fra våre nettsider, eller få det tilsendt i posten ved å ringe Oppreisningssekretariatet på telefon 22 05 53 81.

Det ferdig utfylte skjemaet underskrives og sendes i vanlig post til oppreisningssekretariatet, På grunn av personvernet skal skjemaet ikke sendes pr. e-post.

Send søknad til Oppreisningssekretariatet, Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknadsfristen er 1. november 2016. Etter det faller ordningen bort.

Debatt Debattinnlegg

– Ny kurs nå!

"Høyre og KrF synes umettelige i sin appetitt på å bygge ned lokale skoger, selge kommunal eiendom og legge til rette for utbygging av Svartskog og Rikeåsen. MDG ønsker ny kurs i lokalpolitikken", skriver gruppelederen for Oppegård MDG, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen