STASJONSBYEN: Skissen viser forslaget for Skrenten, Sentrumsbygget, Kollen og området ved undergangen ved stasjonen, med ulike boligtypologier i disse områdene.
Nyheter
STASJONSBYEN: Skissen viser forslaget for Skrenten, Sentrumsbygget, Kollen og området ved undergangen ved stasjonen, med ulike boligtypologier i disse områdene. (Bilde: LPO Arkitekter)

– Akkurat passe by

Sjekk hvordan Kolbotn kan bli dersom dette forslaget går gjennom!

Marianne Bonde Hansen, familien Sundt, grunneierne av Skiveien 55-57, Kolbotnveien 5 og Kolbotnveien 7 med flere har nylig sendt inn et konseptutkast for deler av Kolbotn sentrum. De mener konseptet ivaretar både lokalsamfunnets og tiltakshavers interesser.

Konseptet heter «Stasjonsbyen ved Kolbotnvannet. Akkurat passe by» og er ett av de totalt 81 høringsinnspillene til planforslaget for den såkalte sentrumsplanen.

Les også: Slik kan det bli på Kolbotn

Annen gangs behandling av saken har blitt utsatt til slutten av mars på grunn av innsigelsene til planforslaget.

PS! Saken fortsetter under bildet! I det øverste bilde kan du swipe og sammenligne dagens Kolbotn med tegningen av det som kan bli morgendagens sentrum.

Swipe med fingeren eller musen for å sjekke forskjellen

 Bymessig sentrum

– Konseptet viser muligheter i henhold til områdeplanens reguleringer, med et bymessig sentrum med mangfold av funksjoner, et fremtidsrettet og klimanøytralt sentrum, og et sentrum prioritert for fotgjengere, sykkel og kollektivtransport, sier arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bykon, Knut Halvor Hansen.

STOLTE AV KONSEPTET: Arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bykon, Knut Halvor Hansen.
STOLTE AV KONSEPTET: Arkitekt Mari Nysveen Hellum i LPO arkitekter og daglig leder i Bykon, Knut Halvor Hansen. Foto: Yana Stubberudlien

Sammen med et ressursteam har de siden i fjor høst jobbet med konseptet på vegne av grunneierne.

– Vi har intervjuet mange personer, lest mange aviser og kommentarer til sentrumsplanen, avholdt møter med sentrale offentlige og private aktører, ulike foreninger og eiendomsmeglere, for å motta innspill til en ønsket og fremtidsrettet utvikling av Kolbotn sentrum, og ivareta grunneiernes behov, sier Hansen.

Aktivitetsloop

Konseptet omfatter de fire områdene: Skiveien, Kollen, Sentrumsgården (det nye Sentrumsbygget) og byrommet med jernbaneundergangen.

KOLBOTNVEIEN I NY DRAKT: Slik kan Kolbotnveien i retning mot stasjonen se ut. Det nye Sentrumsbygget kan du se til venstre.
KOLBOTNVEIEN I NY DRAKT: Slik kan Kolbotnveien i retning mot stasjonen se ut. Det nye Sentrumsbygget kan du se til venstre.

Det er tegnet inn ulike boligtypologier i disse områdene, for å sikre en bredere demografisk spredning og mangfold i sentrum.

Konseptet viser alt fra terrasserte atriumhus for barnefamiliene på Skrenten til gårdstypologien på Kollen og høyblokker med bymessig uttrykk og litt dyrere boliger i Kolbotnveien.

– Kolbotn sentrum kan bli en aktivitetsloop. Generasjonsaktivitetene i sentrum er et viktig tiltak for å gjøre sent- rum attraktivt for både unge og for eldre, og på denne måten motvirke forgubbing som mange peker på som en utfordring, sier Nysveen Hellum.

Les også: Utsatt behandling av sentrumsplanen. Les innsigelsene

Hun sier de nye sonene skal forbinde de eksisterende aktivitetene i randsonen.

– Konseptet skal bygge videre på de velatablerte aktivitetene i dagens generasjonspark ved Kolben, og disse vil forsterke opplevelsen av et levende og aktivt Kolbotn sentrum, sier Nysveen Hellum.

SIGNALBYGG: Sentrumsgården (dagens Sentrumsbygg i Kolbotnveien) sett fra stasjonens vestside. Nybygget blir en del av stasjonsområdet og det eneste signalbygget på Kolbotn. Alle illustrasjoner: LPO arkitekter
SIGNALBYGG: Sentrumsgården (dagens Sentrumsbygg i Kolbotnveien) sett fra stasjonens vestside. Nybygget blir en del av stasjonsområdet og det eneste signalbygget på Kolbotn. Alle illustrasjoner: LPO arkitekter

 

 

Tvillingbyene Kolbotn og Ski

Hvor lenge skal det få være sånn?

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skriver leser Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn. Les hele saken

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ferdig med restaureringen av ruinene etter Stubljan

Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk i 2018 en halv million kroner av Sparebankstiftelsen til restaurering av ruinene etter en nedbrent herregård ved Hvervenbukta. Det har vært et utfordrende arbeid å bygge opp muren på nytt. Frank Westgaard fra Svartskog har gjort et formidabelt arbeid. Sjekk resultatet! Les hele saken

Til toppen