ALGENE UNDER KONTROLL: Kolbotnvannet er og blir sykt, men alge-bommen som ble meldt tidligere i sommer, er nå på normalen igjen.
Nyheter
ALGENE UNDER KONTROLL: Kolbotnvannet er og blir sykt, men alge-bommen som ble meldt tidligere i sommer, er nå på normalen igjen. (Bilde: Rolf Erik Lømo)

Algeeksplosjonen er under kontroll

Optimistiske, nye målinger i Kolbotnvannet.

Ved den månedlige prøvetakingen i Kolbotnvannet nylig, viste det seg en synlig økning av blågrønnalger (cyanobakterier) i Kolbotnvannet. 

På bakgrunn av dette, valgte kommunen å ta ekstraprøver uken etter for å måle mengden alger, og mengden algegift av typen microcystin ble også målt.

Gode resultater

Resultatene er nå klare på de utvidede prøvene. 

Prøvene viser at mengden algegift av typen mikrocystin var lavere enn 0,5 μg/l. Internasjonale grenseverdier for drikkevann er 1 µg/l, så nivåene ligger under dette, melder kommunen.

Følger utviklingen

Vannprøver er standard prosedyre i det syke vannet hver sommer. Når det gjelder sommerens prøveresultater, viser analysene at nivåene av algegiften microcystin har vært under 0,50 μg/l både i mai, juni, juli og august.

ET ALTERNATIV: Om det ikke er så smart å bade, går det alltids an å padle seg en tur på Kolbotnvannet.
ET ALTERNATIV: Om det ikke er så smart å bade, går det alltids an å padle seg en tur på Kolbotnvannet. Foto: Rolf Erik Lømo

Mengden blågrønnalger var ganske høy i begynnelsen av august, men var avtagende fra uke 34 til uke 35.

Det er derfor ingen indikasjoner på oppblomstring av giftproduserende alger i Kolbotnvannet.

Kommunen har planer om å ta nye prøver den 20. september.  

Fakta

  • Cyanobakterier (blågrønnalger) er fotosyntetiske bakterier som forekommer naturlig i vannkilder. I noen vann kan disse bakteriene forekomme i store mengder (vannblomst).
  • Slike oppblomstringer kan være et problem i drikkevannskilder og i vann brukt til rekreasjon, fordi cyanobakteriene produserer giftstoffer (toksiner) og/eller lukt eller smakskomponenter.
  • De viktigste artene av cyanobakterier i denne sammenhengen er Aphanizomenon,Anabena, Nostoc, Plankthotrix (tidligere kaltOscillatoria) og Microcystis.
  • De mest kjente giftene som cyanobakteriene produserer, er hepatotoksiner (leverødeleggende peptider) og nevrotoksiner (alkaloider som effektivt blokkerer nerveimpulser). For en av disse giftene, Microcystin, har WHO anbefalt at drikkevann maksimalt skal kunne inneholde 1 mikrogram per liter.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Nyheter Togtilbudet i Nordre Follo

Fortsatt stengt for togtrafikk – Utsetter åpning av Østfoldbanen

Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen vil det fortsatt være stengt for togtrafikk mellom Kolbotn og Ås/Kråkstad. Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Les hele saken

Til toppen