FORNØYDE: Virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune, Heidi Tomten og prosjektleder Najoua Soual er fornøyde med fremdriften i Bekkeliveien og i Utsiktsveien på Sofiemyr, hvor det graves mye i bakken for nye VA-løsninger, bredbånd og nedleggelse av luftkabler for tiden. Arbeidene er forventet ferdige før sommeren 2018.
Nyheter
FORNØYDE: Virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune, Heidi Tomten og prosjektleder Najoua Soual er fornøyde med fremdriften i Bekkeliveien og i Utsiktsveien på Sofiemyr, hvor det graves mye i bakken for nye VA-løsninger, bredbånd og nedleggelse av luftkabler for tiden. Arbeidene er forventet ferdige før sommeren 2018. (Anders Nordheim Dahl)

Arbeidet går på skinner!

Det graves for fullt og legges nye vann- og avløpledninger i Bekkeliveien og Utsiktsveien.

– Dette prosjektet har gått på skinner så langt, mye takket være et godt samarbeid med entreprenør og tålmodige naboer. Vi er godt i rute, og dette arbeidet vil komme alle i området til gode i form av nye, moderne rørløsninger, færre lekkasjer av både vann og kloakk, og et mer stabilt ledningsnett, sier prosjektleder Najoua Soual og virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune, Heidi Tomten.

Mye som skjer

Vi står i Bekkeliveien. Siden før sommeren har det blitt gravet, hakket og hugget her. Det samme har det også i Utsiktsveien. Flere av stedene begynner arbeidet nå å nærme seg ferdig.

– Utsiktsveien blir ferdig og klar i desember, mens i Bekkeliveien vil vi bli ferdig før sommeren 2018, forteller Soual.

Les også: Slakter sitt "eget" prosjekt - PNB er et symboltiltak

Arbeidet er en del av en handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø som gjelder for hele kommunen. Arbeidene ble startet i dette området fordi nettet var mer enn modent for oppgradering.

– Rørene her var gamle og tilfredsstilte ikke moderne krav. Det er mange steder i kommunen hvor dette trengs og hvor det skal gjøres lignende arbeider, men vurderingen var at dette var et av områdene hvor det hastet mest, sier Tomten.

PS! Les mer om prosjektet i ukens avis. Saken fortsetter under bildet!

DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden.
DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden. Bilde: Anders Nordheim Dahl

Også private

Det er ikke bare utbytting av rør som skjer. I tillegg foretar kommunen inspeksjon av private stikkledninger og gir beboerne en tilstandsrapport, samt reparerer stikkledningene gratis fra koblingspunktet i veien og fram til tomtegrensen.

– I tillegg får veiene hvor arbeidene pågår ny asfalt og nye grøfter, noe som alltid er kjærkomment i tillegg til at det gir bedre overvannshåndtering, sier de to.

Les også: Følg med på veiene

Samtidig som det graves i bakken, ser du kanskje også at det skjer ting oppe i luften.

– Vi legger kablene som før lå i luftstrekk ned i bakken, for eksempel strøm og fiber. Dette vil gjøre det estetisk vakrere i området. Det er verdt å nevne at disse graveprosjektene også medfører bedre brannsikkerhet, siden vi lager flere vannuttak som brannvesenet kan bruke, sier Tomten.

PS! Les mer om prosjektet i ukens avis. Saken fortsetter under bildet!

DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden.
DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden. Bilde: Anders Nordheim Dahl

Kostbart

Det er ikke småtterier som investeres i disse arbeidene. Bare i Bekkeliveien og Utsiktsveien er arbeidene kostnadsberegnet til over femti millioner kroner.

– Dette er vel investerte penger for fremtiden, og viser også kommunens kontinuerlige fokus på gode VA-løsninger, sier Tomten.

I år skjer lignende arbeider i Skiveien og i Ormerudveien. Flere veier står for tur i fremtiden.

Les også: Brøytemannskapene er på alerten rundt vinterglatta

– Det vil komme flere lignende utskiftninger av forskjellig størrelse. Vi skifter ut rundt 1,5 prosent av rørnettet hvert år, og ønsker i stor grad å få gjort dette så raskt som mulig. Derfor henger vi oss nå på de store byggeprosjektene som gjøres i kommunen og gjør dette arbeidet samtidig, slik at man slipper å grave opp flere ganger, sier de to.

PS! Les mer om prosjektet i ukens avis. Saken fortsetter under bildet!

DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden.
DET JOBBES: Det arbeides hardt med nye VA-løsninger på Sofiemyr for tiden. Bilde: Anders Nordheim Dahl

 

Parkering

I mellomtiden er det ingen gjennomkjøring, og du som skal parkere der, må velge tilrettelagte plasser som kommunen har satt opp for graveperiodene. Og for deg som lurer på hva som skjer til vinteren, så er det ikke slik at arbeidene stopper opp selv om det er frost i bakken.

– Nei, nå vil vi forsette til vi er ferdige, og vi gleder oss veldig til ny asfalt er på plass og rørene og kablene er der de skal være, forhåpentligvis før sommerferien setter skikkelig inn, avslutter de to.

FORNØYDE: Virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune, Heidi Tomten og prosjektleder Najoua Soual er fornøyde med fremdriften i Bekkeliveien og i Utsiktsveien på Sofiemyr, hvor det graves mye i bakken for nye VA-løsninger, bredbånd og nedleggelse av luftkabler for tiden. Arbeidene er forventet ferdige før sommeren 2018.
FORNØYDE: Virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune, Heidi Tomten og prosjektleder Najoua Soual er fornøyde med fremdriften i Bekkeliveien og i Utsiktsveien på Sofiemyr, hvor det graves mye i bakken for nye VA-løsninger, bredbånd og nedleggelse av luftkabler for tiden. Arbeidene er forventet ferdige før sommeren 2018. Bilde: Anders Nordheim Dahl

 

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen