KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo overtok som konstituert rådmann i Oppegård kommune mandag forrige uke.

Nyheter Offentlige anskaffelser i Oppegård

KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo overtok som konstituert rådmann i Oppegård kommune mandag forrige uke. (Foto: Silje Johanne Stavik)

Avventer ny evaluering

Neste uke skal kommunen gjøre en ny evaluering av saken om KOFAs avgjørelse.

– Vi er opptatt av å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser og tar avgjørelsen fra KOFA alvorlig. Vi har et sterkt faglig innkjøpsmiljø i kommunen, som nå vil gå nøye gjennom KOFAS avgjørelse i saken for å se om det er grunnlag for å endre noe i vår praksis, sier konstituert rådmann i Oppegård kommune, Monica Lysebo (46).

Hun sier kommunen har hatt avtale med Metra Næringsmegling AS og deres underleverandør Attentus Kolbotn i snart to år. Avtalen varer til januar 2020, med opsjon for to nye år.

Les også: Ble felt for brudd på regelverket

Evaluering i uke 39

– Vår vurdering da vi valgte leverandør var at evalueringskriteriet «redegjørelse med hensyn til kjennskap til det lokale markedet», ikke var like godt dokumentert hos klager som hos leverandøren som fikk oppdraget, sier Anne Heidi Wold, seksjonsleder for jus og administrasjon i Oppegård kommune.

– Et eventuelt erstatningskrav vil først bli vurdert når kravet måtte foreligge.

Anne Heidi Wold, seksjonsleder for jus og administrasjon i Oppegård kommune

Hun sier at kommunen nå vil gå gjennom KOFAS avgjørelse i saken med andre saksbehandlere enn de som var involvert i evalueringen, for å få en så objektiv vurdering som mulig.

– Formålet med det fra vår side er å lære av saken, og vurdere om det er grunnlag for å endre noe i vår praksis. Vi vil gjøre denne evalueringen i uke 39, sier Wold.

Hun legger til at et eventuelt erstatningskrav vil først bli vurdert når kravet om dette måtte foreligge.

– Skal saken behandles i kontrollutvalget?

– Vi er ikke kjent med at saken skal behandles der. Administrasjonen har ikke noe påvirkning på hva kontrollutvalget setter på sakskartet, men vi  får informasjon om sakene som skal opp når de er klare, sier Wold.  

Solgte to eiendommer

Det er kun to kommunale eiendommer som er blitt solgt gjennom Metra og underleverandør Attentus Kolbotn siden tildelingen.

Disse er Slalåmveien 3 E på Kolbotn (solgt for 3,550 millioner kroner) og Ingierstrandveien 132 på Svartskog (solgt for 8,4 millioner kroner).

– Metra Næringsmegling AS er også ansvarlig for gjennomføring av oppgjør i forbindelse med salg av arealer på Tårnåsen (Tårnåsen senter), men har ikke vært involvert i forhandlinger og utarbeidelse av kontrakt, sier Wold.

Om et par uker

Oppegård Avis har spurt kommunen om dagens status for de andre kommunale boligene som skal selges i Oppegård i år, men vi har fått avslag på dette.

«Dette skal rapporteres i tertialrapporten som blir tilgjengelig om et par uker i sakskartet til kommunestyret. Folkevalgte skal ha informasjonen før den offentliggjøres i media eller andre steder», skriver eiendomssjef Liv Karin Sørlie i Oppegård kommune.

Hun skriver videre at kommunen jobber parallelt med å klargjøre eiendommer som er budsjettert for salg i årene fremover.

"Eiendommene omfattes av ulike klargjøringsprosesser, som opprydning i rettigheter på grunneiendom (servitutter), eiendomsdannelser, avklaring av planspørsmål og reguleringsprosesser i både privat og kommunal regi – med påfølgende forhandlinger om salg for de eiendommene som inngår i private byggeprosjekter. En mer detaljert oppdatering på denne oversikten er derfor ikke tilgjengelig per i dag", skriver Sørlie i en e-post til Oppegård Avis.

Les også: – Skal selges etter ferien

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen