MANKO PÅ LÆRERE: Det er 1.-4. trinn som har det største behovet for lærerne for dette skoleåret. Bare på Greverud skole mangler de yngste elevene 3,5 lærerårsverk, ifølge fjorårets tall fra Utdanningsdirektoratet. Det gjenstår å se om alle skolene oppfyller lærernormen. Den nye rapporteringen kommer i oktober.

Nyheter Lærermangel

MANKO PÅ LÆRERE: Det er 1.-4. trinn som har det største behovet for lærerne for dette skoleåret. Bare på Greverud skole mangler de yngste elevene 3,5 lærerårsverk, ifølge fjorårets tall fra Utdanningsdirektoratet. Det gjenstår å se om alle skolene oppfyller lærernormen. Den nye rapporteringen kommer i oktober. (Illustrasjonsbilde: Yana Stubberudlien)

Avventer nye tall

Utdanningsforbundet avventer nye tall i oktober for å se om alle skolene i Oppegård oppfyller lærernormen.

I forrige utgave skrev Oppegård Avis at grunnskolene i Oppegård mangler 11,5 lærerårsverk for dette skoleåret og 19 lærerårsverk fra høsten 2019, ifølge fjorårets statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Situasjonen med for få lærere er spesielt vanskelig på 1.-4. trinn.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i Oppegård er fortsatt blant den høyeste i landet.

– Det stemmer at gruppestørrelsen i Oppegård er høy, men kommunen har ansatt mange nye lærere denne høsten for å øke lærertettheten. Det har de gjort både for å oppfylle kommunestyrets vedtak om å ansette en ekstra lærer på første til fjerde trinn og for å oppfylle den nye lærernormen, sier Monica Skogbakken (50), leder i Utdanningsforbundet Oppegård.

ANSATT MANGE: – Kommunen har ansatt mange nye lærere denne høsten, sier Monica Skogbakken, leder i Utdanningsforbundet Oppegård. Foto: Oppegård kommune


Ellers vil hun avvente årets rapportering fra skolene til Grunnskolens informasjonssystem i oktober for å se om alle skolene i Oppegård oppfyller lærernormen eller ikke.

Mangler i kompetanse

Forrige uke kontaktet Oppegård Avis alle virksomhetsledere ved barne- og ungdomsskolene i Oppegård.

Dessverre har vi ikke fått svar fra alle skolene, men de fleste skolene har svart at de oppfyller dagens lærernorm, som er 16 elever per lærer på 1.-4. trinn og 21 elever per lærer på 5.-10. trinn.

Samtidig viser det seg at ikke alle skolene oppfyller kompetansekravene. På Kolbotn skole for eksempel er det omtrent 15 prosent lærere som ikke oppfyller disse kravene.

– Dette henger sammen med at noen lærere for eksempel har kompetanse til å undervise på 5.-7.trinn, men underviser på 1.-4. trinn akkurat i år, noen mangler kanskje ett fag, noen er i utdanning, men ingen er ufaglærte, forklarer rektoren.

Skred av ufaglærte

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i kommunenes organisasjon KS, advarte allerede i fjor at lærernormen og mangelen på lærerne ville gi et skred av ufaglærte og midlertidig ansatte lærere.

– Når man ikke har godkjent utdannelse, kan man ikke ansettes fast. Det er naturlig konsekvens at det blir flere midlertidige ansatte. Over 10 prosent av lærerne jobbet i midlertidige stillinger i fjor. Når kommunene må ansette 3.000 ekstra lærere i år, kan dette tallet skyte i været, sier han til Oppegård Avis.

Oppegård Avis jobber videre med saken og har sendt spørsmål til kommunalsjefen i vår kommune for å avklare situasjonen rundt andelen ufaglærte og midlertidig ansatte ved skolene i Oppegård.

– Variasjoner fra år til år

Hver femte elev på 5. trinn i Oppegård har det laveste mestringsnivået i regning og lesing, ifølge nasjonale prøver. Antall elever på det laveste nivået har økt både på 5. trinn og på ungdomstrinnet siden i fjor.

Skogbakken i Utdanningsforbundet påpeker at Oppegård har hatt gode resultater i mange år selv om dette ikke gjelder i alle fag. 

– Det vil alltid være variasjoner fra år til år. Det blir galt å sammenligne årets femte trinn med fjorårets fordi barna som blir testet har ulike forutsetninger. På ungdomsskolen er nasjonale prøver derimot laget slik at vi kan følge elevenes utvikling, og elevene i Oppegård viser stor fremgang fra åttende til niende trinn, sier hun.

– Bør satse på engelsk

Utdanningsforbundet Oppegård mener det er behov for å styrke engelskfaget.

– Dette er et satsingsområde ved samtlige skoler i vår kommune. Kommunen tilbyr også videreutdanning i fagene matematikk, norsk og engelsk for å møte kompetansekravet for lærere, sier Skogbakken. 

Til toppen