OPPEGÅRD FORAN: Kommunal Rapports fremtidsbarometer viser gode fremtidsutsikter for Oppegård.
Nyheter
OPPEGÅRD FORAN: Kommunal Rapports fremtidsbarometer viser gode fremtidsutsikter for Oppegård. (Bilde: Jonas Reines)

Bedre rustet for fremtiden enn Ski

Frem til 2020 vil Oppegård takle utfordringene bedre enn Ski, ifølge Framtidsbarometeret til Kommunal Rapport.

For å identifisere kommunene med størst utfordringer i kommende økonomiplanperiode frem til 2020 har Kommunal Rapport laget Framtidsbarometer, basert på statistikk innen befolkningsvekst, sysselsetting og økonomi. Ifølge det ligger Oppegård kommune totalt sett bedre an enn Ski.

Nederst i artikkelen kan du studere tallene for Oppegård og Ski som i 2020 skal slåss sammen i en ny kommune, Nordre Follo. Skalaen går fra 6 (størst ventet folkevekst/best økonomi) til 1 (dårligst ventet befolkningsutvikling/dårligst økonomi).

I Follo er det imidlertid Vestby som er best skodd for fremtiden. Vestby ligger også på sjette plass på landsbasis.

Optimistisk

– Fremtidsutsiktene for både Oppegård og Ski er gode, og blir enda bedre etter vi etablerer Nordre Follo kommune, sier ordfører Thomas Sjøvold.

HAR TRO PÅ SAMMENSLÅING MED SKI: – Det blir enda bedre i Nordre Follo, sier Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien
HAR TRO PÅ SAMMENSLÅING MED SKI: – Det blir enda bedre i Nordre Follo, sier Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien

Han sier mye av bakgrunnen for prognosene ligger i forventningene til vekst.

– Min mening er at Nordre Follo kommune må legge opp til en sterkere vekst enn dagens kommuner gjør. Det er en forpliktelse i forhold til statens investeringer i Follobanen og at vi dermed får en kraftig økning i frekvensen på dagens spor. Tar man høyde for både effekter av sammenslåing og vekst, er framtidsutsiktene veldig gode for Nordre Follo kommune, sier Sjøvold.  

Best økonomi i Oppegård

Vi kan vente et godt driftsresultat i Oppegård i 2020, ifølge Framtidsbarometeret, mens i Ski ventes det at driftsresultatet blir langt under null, nær de dårligste i landet.

«Spørsmålet er om kommunen kan ta hånd om utfordringene og gjøre spådommene til skamme?» skriver Kommunal Rapport.

Fremtidsutsiktene for både Oppegård og Ski er gode, og blir ennå bedre etter vi etablerer Nordre Follo kommune".

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

Disposisjonsfondet kommer til å være stort i 2020, anslagsvis rundt 20 prosent av brutto inntekter, mens i Ski forventes det til å være litt lite, klart på kanten av det som kan sies å være en skikkelig buffer i regnskapet.

Kostnadsnivået innen de viktigste sektorene er ganske lavt i begge kommunene. Det gir naturlig nok et visst økonomisk handlingsrom ikke så mange andre har.

Beregningene av korrigert inntektsnivå viser at Oppegård ligger litt under landsgjennomsnittet, mens Ski ligger godt under snittet. Ski må dermed drive mer effektivt enn andre for å ha råd til et like omfattende tilbud.

Større vekst i Ski

Utviklingen i folketall er en vesentlig faktor for å vurdere hvordan kommunens økonomi ligger an til å bli i årene fremover. Det er ventet noe større befolkningsvekst i Ski enn i Oppegård, men i begge kommuner skal folketallet vokse litt mer enn i en gjennomsnittskommune, noe som i teorien vil ha en svakt positiv effekt på rammetilskuddet.

Eldrebølgen slår også forskjellig inn. Prosentvis vekst i antall gamle over 80 år i Oppegård ligger litt over snittet, men i Ski forventes det en enda kraftigere vekst. Det at vi får færre gamle, vil redusere utgiftene, men er også noe som leder til nedgang i inntektene.

Antall nye elever vi får har også vesentlig økonomisk effekt. I Oppegård vil antallet vokse litt raskere enn i en gjennomsnittskommune, men saktere enn i Ski.

Her er tallene for Oppegård vs. Ski

Her kan du studere poengscorene for Oppegård (tall til venstre) og Ski (tall til høyre).

  • Driftsresultat: 3,9 vs. 1,2
  • Disposisjonsfond: 5 vs.2,7
  • Kostnadsnivå: 5,5 vs. 5,7
  • Folketall: 4,2 vs. 4.4
  • Eldre: 4,7 vs. 5,4
  • Grunnskole: 4,1 vs. 4,3
  • Skalaen går fra 6 (best økonomi) til 1 (dårligst økonomi)

Nyheter Tussetjern

Gir ny badebrygge med stupebrett til kommunen

Tre private initiativtakere har i samarbeid med Langhus Velforening igangsatte et prosjekt og en vippsaksjon for å få på plass en sårt etterlengtet badebrygge med stupebrett og stige i Tussetjern. Les hele saken

Nyheter Politiet advarer

«Kyss skoen min ellers får du bank»

I vårt politidistrikt har det i det siste vært flere hendelser hvor ungdom utsetter andre ungdom for vold. Nettpatrulje i Øst politidistrikt har i dag publisert et innlegg hvor en av politibetjentene forteller om et slikt oppdrag vedkommende var på i forrige uke. Les hele saken

Til toppen