SKUM: Bildet ble tatt sørvest for Taraldrudkrysset tirsdag forrige.

Nyheter Mistanke om vannforurensning

SKUM: Bildet ble tatt sørvest for Taraldrudkrysset tirsdag forrige. (Foto: Privat)

Bekymret for skum i bekken

Tirsdag forrige uke ble det observert mye skum i Snipetjernsbekken på Taraldrud.

Det var en turgåer fra Sofiemyr som kontaktet Oppegård Avis i forbindelse med dette. Vedkommende var på en skogstur fra The Well-området og gikk i retning mot E6 tirsdag kveld da hun oppdaget mye skum i en bekk sørvest for Taraldrudkrysset.

Turgåeren lurte på om skummet kunne skyldes miljøforurensingen på Taraldrud, med tanke på at det bygges nå et beredskapssenter i området eller som følge av en eventuell avrenning fra det gamle alunskiferdeponiet på Taraldrud.

En av grunnene til at vedkommende reagerte var at skummet ikke var der på søndag da hun var i området, men ble oservert på tirsdag etter en endt arbeidsdag.

– Ingen avvik

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet overingeniør for miljø i planavdelingen kommunalteknikk i Ski kommune, Grethe Arnestad.

Hun sier det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter som bygges på Taraldrud.

– Det har ikke vært rapportert noen avvik til oss på dette, sier Arnestad.

Tar ut vannprøver

– Det ikke er helt uvanlig at det kan dannes skum i elv/bekk. Skummet dannes av helt naturlige årsaker uten at det har skjedd noen tilførsel av forurensing, sier Arnestad.

Ski kommune kommer imidlertid til å ta ut vannprøver i området for å sjekke om de finner noen tegn til forurensning, ifølge Arnestad.

Onsdag 25. september var analyseresultatene klare: pH 7,2, konduktivitet 41 mS/m og reaktivt fosfor 10 µg P/l.

– Analyseresultatene for prøve som ble tatt ut viser ingen holdepunkter for å mistenke forurensning fra beredskapssenteret, sier Arnestad.

Når det gjeler verdiene for reaktivt fosfor i bekken, er de blant de laveste for elvene som er under overvåkningen i vassdraget.

Kjent fenomen

I fjor høst ble det også observert mye mørkt skum i Tussebekken, men det var ingen fare for drikkevannskvaliteten, ifølge Oppegård kommune.

– Skummet dannes når blader og andre plantematerialer råtner om høsten. Forråtnelsen frigjør overflateaktive stoffer (surfaktanter) som er lettere enn vann og dermed flyter på overflaten. Nedbør/regn/stor vannføring kan gjøre at dette skummer, særlig hvis det også tilføres natrium, for eksempel fra salting av veier. Dette medfører ingen fare for drikkevannskvaliteten, forklarte Heidi Tomten i UTE Oppegård.

Les også: – Ser drikkevannet forfriskende ut?

Nyheter Ny Kolbotn skole

Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

I september 2018 ble det vedtatt å bevilge 444 millioner kroner til ny Kolbotn skole. Nå viser det seg at det er behov for 88 millioner ekstra. Rådmannen anbefaler å utsette rehabilitering av de to vernede bygningene, men til tross for den eventuelle utsettelsen, vil det bli behov for ekstra bevilgninger på over 40 millioner kroner. Les hele saken

Nyheter Ny Kolbotn skole

– Dette kan få konsekvenser for andre skoleprosjekter

Investeringer til andre viktige skoleprosjekter i Nordre Follo kan bli utsatt som følge av Kolbotn skole-saken, mener Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune. Les hele saken

Til toppen