SKUM: Bildet ble tatt sørvest for Taraldrudkrysset tirsdag forrige.

Nyheter Mistanke om vannforurensning

SKUM: Bildet ble tatt sørvest for Taraldrudkrysset tirsdag forrige. (Foto: Privat)

Bekymret for skum i bekken

Tirsdag forrige uke ble det observert mye skum i Snipetjernsbekken på Taraldrud.

Det var en turgåer fra Sofiemyr som kontaktet Oppegård Avis i forbindelse med dette. Vedkommende var på en skogstur fra The Well-området og gikk i retning mot E6 tirsdag kveld da hun oppdaget mye skum i en bekk sørvest for Taraldrudkrysset.

Turgåeren lurte på om skummet kunne skyldes miljøforurensingen på Taraldrud, med tanke på at det bygges nå et beredskapssenter i området eller som følge av en eventuell avrenning fra det gamle alunskiferdeponiet på Taraldrud.

En av grunnene til at vedkommende reagerte var at skummet ikke var der på søndag da hun var i området, men ble oservert på tirsdag etter en endt arbeidsdag.

– Ingen avvik

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet overingeniør for miljø i planavdelingen kommunalteknikk i Ski kommune, Grethe Arnestad.

Hun sier det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter som bygges på Taraldrud.

– Det har ikke vært rapportert noen avvik til oss på dette, sier Arnestad.

Tar ut vannprøver

– Det ikke er helt uvanlig at det kan dannes skum i elv/bekk. Skummet dannes av helt naturlige årsaker uten at det har skjedd noen tilførsel av forurensing, sier Arnestad.

Ski kommune kommer imidlertid til å ta ut vannprøver i området for å sjekke om de finner noen tegn til forurensning, ifølge Arnestad.

Onsdag 25. september var analyseresultatene klare: pH 7,2, konduktivitet 41 mS/m og reaktivt fosfor 10 µg P/l.

– Analyseresultatene for prøve som ble tatt ut viser ingen holdepunkter for å mistenke forurensning fra beredskapssenteret, sier Arnestad.

Når det gjeler verdiene for reaktivt fosfor i bekken, er de blant de laveste for elvene som er under overvåkningen i vassdraget.

Kjent fenomen

I fjor høst ble det også observert mye mørkt skum i Tussebekken, men det var ingen fare for drikkevannskvaliteten, ifølge Oppegård kommune.

– Skummet dannes når blader og andre plantematerialer råtner om høsten. Forråtnelsen frigjør overflateaktive stoffer (surfaktanter) som er lettere enn vann og dermed flyter på overflaten. Nedbør/regn/stor vannføring kan gjøre at dette skummer, særlig hvis det også tilføres natrium, for eksempel fra salting av veier. Dette medfører ingen fare for drikkevannskvaliteten, forklarte Heidi Tomten i UTE Oppegård.

Les også: – Ser drikkevannet forfriskende ut?

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen