BESØKTE FIRE SKOLER: Utvalgsleder Camilla Hille (V) og nestleder i utvalget, Håkon Heløe (Ap) besøkte fire av skolene i Oppegård forrige uke.

Nyheter Skoler med størst behov for tiltak

BESØKTE FIRE SKOLER: Utvalgsleder Camilla Hille (V) og nestleder i utvalget, Håkon Heløe (Ap) besøkte fire av skolene i Oppegård forrige uke. (Foto: Yana Stubberudlien)

Fikk store overraskelser på skolene i Oppegård

– Det er veldig trist at politikerne i gamle Oppegård kommune har satt skolene i en slik situasjon. Her etterlater Høyre seg en arv som det må ryddes opp i. Det finnes ikke en eneste skole i så dårlig forfatning i Ski, sier utvalgslederen i Nordre Follo, Camilla Hille (V).

HC-TOALETT PÅ SOFIEMYR: På døren til HC-toalettet står det en advarsel om at lokalet kontrolleres og beskyttes mot skadedyr av Rentokil. (Foto: Camilla Hille)
TEIPET OVER: De knuste kuplene i taket på Sofiemyr skole har blitt reparert med teip. (Foto: Camilla Hille)
INNBYDENDE OG TRIVELIGE LOKALER: Fløysbonn skole var den desidert verste, ifølge utvalgsleder Camilla Hille (V). På bildet ser du deler av det sosiale rommet for elevene ved skolen. (Foto: Camilla Hille)
STENGT KLASSEROM: Bildet viser klasserommet til 5. trinn som ble stengt i januar etter funn av muggsopp. (Foto: Camilla Hille)
RÅTESKADER: Sofiemyr skole har vært forsømt i mange år. (Foto: Camilla Hille)
STENGT SIDEN 2015: I kjelleren under paviljong fire på Sofiemyr skole er det et tilfluktsrom, som holdes stengt siden høsten 2015. Kjelleren har ingen isolasjon og området er dårlig drenert, ifølge tilstandsrapporten fra 2015. Dette medfører at vanntrykket står mot veggen og skaper fuktighet og spesielt dårlig inneklima. Til tross for kunnskap om dette, ble det ikke undersøkt i kjelleren under den siste inspeksjonen i januar i år. "Det har vært noe luktproblemer i kjelleren. Kjelleren ble ikke kontrollert nærmere ved befaringen, kun rask innkikk", står det i Mycoteam-rapporten fra 17. januar 2020. (Foto: Camilla Hille)

Bildene du ser overfor er tatt av lokalpolitikeren Camilla Hille (V) da hun, sammen med Håkon Heløye (Ap), var på befaring på Greverud, Sofiemyr, Hellerasten og Fløysbonn skoler forrige uke. Greverud skole fikk også besøk av utvalgsmedlem Knut Oppegaard (H).

Det var utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, Camilla Hille, som tok initiativ til å ta en runde på de skolene i Oppegård med størst behov for tiltak. Befaringen bød på flere overraskelser.

– Jeg er overrasket over at det er så dårlig stelt. Dette er et tydelig resultat av manglende vedlikehold over mange år.

Camilla Hille (V), utvalgsleder i Nordre Follo

– Det står dårlig til med de fire skolene, er vel å si det forsiktig. Disse skolene er helt klart lang på overtid når det gjelder drift, sier Venstre-politikeren fra Ski.

Ifølge henne finnes det ingen skoler i tidligere Ski kommune som har så dårlig standard som de fire skolene i Oppegård.

– Jeg er overrasket over at det er så dårlig stelt. Dette er et tydelig resultat av manglende vedlikehold over mange år, sier Hille.

Les også: Prioriterer administrasjonsbygg fremfor skolebygg

– Må avvente til juni

På vegne av flertallspartiene (Ap, MDG, V, Sv, Sp og KrF) sier hun følgende:

– Jeg skjønner godt at foreldrene ved disse skolene er utålmodige, men vi må avvente med beslutningen til juni når behovsanalysen for alle skolene ligger klar til politisk behandling, med mindre vi må innføre strakstiltak, sier Hille.

– Kunnskap er viktigere enn alt annet og barn er en bedre investering enn børs. Våre barn fortjener skikkelige skoler.

Camilla Hille (V), utvalgsleder i Nordre Follo

Hun påpeker at dersom det viser seg at situasjonen på de fire skolene ikke er forsvarlig, vil det bli satt i gang strakstiltak med umiddelbar virkning. Hun bekrefter også at ved store avvik kan skolene bli stengt på dagen, og at dette kan gjøres av flere instanser.

– Mener du at situasjonen er forsvarlig på alle de fire skolene?

– Jeg er ikke en fagperson og kan derfor ikke bekrefte eller avkrefte dette, men jeg ser at bygningene er gamle. Vi må avvente med beslutningen til sommeren, sier Hille.

Les også: Skal lete mer etter fuktskader

Behov for nye planer eller trenering av saker?

– Det finnes gamle vedtak om riving av flere av disse skolene på bakgrunn av tilstandsrapporter, Mycoteam-rapporter og sikkert mye annet av byggeteknisk dokumentasjon som beskriver situasjonen med innemiljø på disse skolene meget godt. Hvorfor mener dere at det er behov for å lage enda en ny behovsplan?

– ... Tilstanden ved enkelte av de skolene jeg har besøkt så langt i den nordre delen av kommunen er så dårlig at jeg forstår beslutningene om at disse skolene bør rives.

Camilla Hille (V), utvalgsleder i Nordre Follo

– Jeg tror de nye behovsplanene er ment som en oversikt over alle skoler samlet, og at det vil bli gjort en vurdering av hvilke skoler som må prioriteres først. På bakgrunn av den samlede oversikten må politikerne gjøre en prioritering innenfor det handlingsrommet som finnes. Målet er å vedta dette i juni. Selve analysene blir lagt frem i utvalget jeg leder i mars, sier Hille.

– Ville du akseptere å ha slike lokaler som en arbeidsplass?

Omgivelsene er viktig for trivselen, men et godt kollegium og utfordrende arbeidsoppgaver er det jeg setter høyest om jeg skulle rangere hva som er viktigst for meg. Likevel er tilstanden ved enkelte av de skolene jeg har besøkt så langt i den nordre delen av kommunen så dårlig at jeg forstår beslutningene om at disse skolene bør rives. Kunnskap er viktigere enn alt annet og barn er en bedre investering enn børs. Våre barn fortjener skikkelige skoler, sier Venstre-politikeren.

Les også: Betalte over 140.000 kroner for drift og vedlikehold av plastisbanen i to uker

Om prioritering av saker

– Det skal bygges Nedre torg i Ski sentrum for 40 millioner kroner. Det skal pusses opp de to rådhusene og rehabiliteres flere andre administrasjonsbygg til mange millioner kroner. Hvorfor prioriteres slike tiltak fremfor etterlengtede strakstiltak på barneskolene?

– Vedtaket om Nedre torg i Ski er fire-fem år gammelt og handler om et estetisk bytorg som er veldig viktig for den nye kommunen, ikke minst med tanke på den nye videregående skolen som bygges der. Det nye torget i Ski blir en del av utemiljøet til elevene.

Camilla Hille (V), utvalgsleder i Nordre Follo

– Når det gjelder rehabilitering av rådhusene, har vi vedtatt å skvise inn så mange ansatte fra Oppegård og Ski så mulig i ett bygg med åpne kontorlandskap. Når det gjelder Nedre torg i Ski, er vedtaket fire-fem år gammelt og handler om et estetisk bytorg som er veldig viktig for den nye kommunen, ikke minst med tanke på den nye videregående skolen som bygges der. Det nye torget i Ski blir en del av utemiljøet til elevene, sier Hille.

– Ja, men hva med innemiljøet til elevene på de fire skolene i Oppegård som plages med blant annet muggsopp, fuktighet og dårlig brannsikkerhet, og er vedtatt revet for flere år siden?

Det er veldig trist at politikerne i gamle Oppegård kommune har satt skolene i en slik situasjon. Her etterlater Høyre seg en arv som det må ryddes opp i. Det finnes ikke en eneste skole i så dårlig forfatning i Ski. Det nærmeste vi kommer er Ski skole, sier Hille.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

En milliard til flere år?

Utvalgslederen sier kommunen behandler nå en vedlikeholdsplan der målet er å ta inn noe av det store vedlikeholdsetterslepet de kommende årene.

Dette vil koste over en milliard kroner, sier Hille.

For å se denne summen i en sammenheng, har kun kostnadene for den nye skolen på Kolbotn bikket nå over en halv milliard kroner (red. anm.: 532 millioner kroner, inkludert overskridelsen på 88 millioner kroner).

Det er mange ulike hensyn i en kommune, et innbydende torg i forbindelse med både Follobanen, ny videregående skole og ikke minst for forutsigbarheten for vedtak fattet i den gamle kommunen Ski, blir også vektlagt når det skal prioriteres, sier Hille.

– Betyr det at kommunen skal bruker penger på en park i Ski som følge av et gammelt vedtak i Ski kommune, mens de gamle vedtak som Oppegård gjorde skal overprøves?

Vedtak i begge kommuner gjelder. Alle skoler både i Ski og Oppegård er gjenstand for ny vurdering i behovsplaner. Alle andre vedtak er gjenstand for vurderinger i alle andre nye behovsplaner. Justert budsjett blir vedtatt i juni, sier Hille.

– Kan du bekrefte at det skal lages behovsplaner for Nedre torg, rehabilitering/oppussing av de to rådhusene og alle de andre administrasjonsbyggene, og ikke minst at alle disse prosjektene skal utsettes inntil juni, slik som det skjer med skolene?

– Jeg har ikke oversikt over planer for kommunale bygg og infrastruktur. Jeg har ansvaret for idrett, kultur, skoler og barnehager, sier Camilla Hille, som er representert i både formannskapet og kommunestyret i tillegg til å være utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i kommunen.

Les også: – Dette er ikke Oppegård kommunes ansvar

Til toppen