VELDIG POSITIV: Lillann Ruud fra Kolbotn. – Jeg stiller meg veldig positivt til dette. Det er en stor fordel å etablere det på Taraldrud. Det er ingen bebyggelse der som sjenerer. Vi bor i en tettbebygd kommune, ikke på landet, så vi er vant til litt støy. Jeg tror ikke det blir verre. Jeg tror også at politiets tilstedeværlse i seg selv vil ha en positiv effekt for vår kommune. (Bilde: Yana Stubberudlien)
POSITIV: Anne-Katrine Larvoll fra Oppegård har ikke noe imot et beredsskapssenter her. – Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen. (Bilde: Yana Stubberudlien)
VELDIG POSITIV: Arne Bodin fra Kolbotn. – Jeg stiller meg positivt til dette, men synes det er bedre å etablere et beredskapssenter på Mastemyr enn på Taraldrud. Det er med tanke på støypåvirkning og inngrep i Marka, men helt ærlig så tror jeg at det ikke blir så mye støy at det vil plage oss. Det er også positivt med nye arbeidsplasser og at politiet får et moderne beredskapssenter. (Bilde: Yana Stubberudlien)
DELVIS POSITIV: Tone Dragsund fra Kolbotn. – Jeg er positiv til flere nye arbeidsplasser, men er bekymret for støyen fra helikopterbasen og skytebanen, og synes det er synd å ødelegge Marka. Mye av Marka har allerede blitt ødelegt på Langhus i forbindelse med næringsutviklingen der. Marka bør vernes for fremtidige generasjoner. (Bilde: Yana Stubberudlien)
IKKE SÅ POSITIV: Johanna Hügle fra Kolbotn. – Alle saker har sine fordeler og ulemper, men jeg er imot dette tiltaket. Jeg føler at det ikke passer inn i Oppegård. Først og fremst er jeg bekymret for støyen i forbindelse med helikoptertrafikken, men også med tanke på skytebanen som skal etableres i nærheten av et tettbebygd område. Jeg er også negativ til ytterligere inngrep i Marka. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Beredsskapsenter? Ja, takk!

Mens naturvernerne og lokalpolitikerne er i tvil eller protesterer, er folket positive til at politiets beredsskapssenter skal ligge på Taraldrud.

I oktober vil beslutningen om tomtevalg for Politiets Nasjonale Beredskapssenter bli tatt, og et av områdene som er brennaktuelle, ligger rett i Oppegårds bakgård. 

HER KAN DET BLI LIGGENDE: Det er i dette området, på begge sider av E6 at beredskapsseenteret kan bli liggende.
HER KAN DET BLI LIGGENDE: Det er i dette området, på begge sider av E6 at beredskapsseenteret kan bli liggende. Foto: Yana Stubberudlien


Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurderer to tomter, Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski, rett utenfor Oppegård-grensen på begge sider av E6. Beslutningen om tomtevalget vil bli truffet i oktober.

Det skal utarbeides en statlig regulering for valgt tomt.

PS: Hva mener du om saken? Send et innlegg til debatt@oavis.no og kommenter nederst i saken!

Ordfører Thomas Sjøvold har i Oppegård Avis uttrykt skepsis for det nye senteret.

– Dette er vårt nærområde som har et mye brukt turvei- og lysløypenett, og som brukes av flere tusen mennesker. Tilgang til Marka er av stor betydning for innbyggerne våre, sier han.

NEGATIV: Ordfører Thomas Sjøvold er ikke positiv til planene om et beredsskapsenter på Taraldrud.
NEGATIV: Ordfører Thomas Sjøvold er ikke positiv til planene om et beredsskapsenter på Taraldrud. Foto: Yana Stubberudlien

Folket sier ja

Folket derimot er mer positive. Vi snakket med fem tilfeldig utvalgte på gaten i Oppegård for å høre deres mening om saken.

Fire av fem vi spurte på gaten om saken, stiller seg bak en tanke om å legge senteret hit. 

POSITIV: Anne-Katrine Larvoll fra Oppegård har ikke noe imot et beredsskapssenter her. – Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen.
POSITIV: Anne-Katrine Larvoll fra Oppegård har ikke noe imot et beredsskapssenter her. – Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen. Foto: Yana Stubberudlien


En av dem er Anne-Kathrine Larvoll fra Oppegård.

– Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen, sier hun.

PS! Du kan lese svar vi fikk fra dem vi spurte øverst i saken.

Stort og dyrt

Det er ikke småtteri som skal bygges når politiet skal få et nytt beredsskapssenter. Her er noen fakta om prosjektet.

  • Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) kan ikke ferdigstilles før 2020. Byggestart planlegges til januar 2018.
  • Kostnadsrammen for hele prosjektet anslås å være rundt 3,5 milliarder kroner.
  • Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurderer to tomter, Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski,
  • Hensikten med PNB er å samlokalisere hus og utendørsområder for beredskapstroppen, politiets helikopter- og hundetjeneste, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne, samt taktisk og teknisk etterforskningskompetanse på et sted. I tillegg skal PNB ha hundestall, treningshus, parkering og lokaler for administrasjon.
  • Total bruttostørrelse anslås å være rundt 33.000 kvadratmeter.
  • Avgjørelsen tas trolig i oktober.
ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser beredskapstroppen under en øvelse.
ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser beredskapstroppen under en øvelse. Foto: Torbjørn Kjosvold
Til toppen