Beveg deg rundt på Taraldrud interaktivt

Ikke alle har hundre prosent oversikt over hva politiets nye beredskapssenter på Taraldrud kommer til å bli. Sjekk dette interaktive kartet, nyttige lenker og mer informasjon om PNB!

I det siste har det vært mye debatt rundt etableringen av politiets nye beredskapssenter (PNB) på Taraldrud, bare et steinkast fra Tårnåsen, Hellerasten og Sofiemyr.

Ikke alle har kunne sette seg inn i hvordan det nye senteret er planlagt, men i disse dager utløper snart høringsfristen for lokale som måtte ønske å spille inn meninger til sentrale myndigheter.

SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), kart med forklaringer. Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbro.
SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), kart med forklaringer. Illustrasjonen viser de ulike anleggenes plassering i skisseprosjektet, med øvingsanlegg mot nord (venstre), helikopterplass, hovedbygg og ansattparkering sentralt på tomten, og hovedport med gjesteparkering og varemottak sør på tomten. Hovedatkomst krysser gjennom et 150 meter bredt grøntdrag mellom Taraldrudkrysset og hovedporten. I grøntdraget etableres en turvei og friluftsbro. Foto: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Derfor kan du i toppen av denne saken bla deg rundt i et interaktivt kart, som gjør at du kan bli kjent med området i dag, se avstandene til der du bor, hvordan det blir i fremtiden og hvordan beredskapssenteret er planlagt.

Kartet er laget av Geodata for Oppegård kommune.

Slik bruker du kartet

Øverst i saken ligger kartet. Kartet starter autmatisk å spille av, men du kan også undersøke selv underveis, pause og kose deg med lesestoffet.

Trykk aller først på nedoverknappet nederst i kartbildet for å starte.

Du scroller deg opp og ned med musen eller swiper med fingeren, og underveis, vil du få noen informasjonsfelt du kan trykke på.

Du kan også bevege deg rundt på kartet selv. Da trykker eller presser du fingeren på "utforsk" Trykk på samme knapp for å avslutte utforskningsmodus.

NB! Dersom du har tekniske utfordringer eller støter på problemer med kartet i vinduet øverst, kan du også benytte deg av denne kartløsningen. Saken fortsetteer under kartet, og der får du både nyttige lenker i forbindelse med saken, samt nyttige råd for å sende inn høringsuttalelse. Du kan også få tilgang til kartet på denne eksterne lenken!

Send høringsinnspill

Alle som bor i kommunen har muligheten til å sende inn høringsinnspill og uttalelser i forbindelse med byggingen av beredskapssenteret, og det gjelder deg også.

Saker sendes på høring for at interesserte parter - både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner - skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger.

SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Dette er et oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør. Bilde: JD/ Nordic - Office of Architecture og COWI AS.

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre på dem senere.

Fristen for å avgi høringssvar i Taraldrud-prosessen er den 22. juni, så sett deg inn i dokumentene, og avgi ditt svar. Det er viktig at alle som ønsker det, kommer med innspill om saken.

Klikk her for å komme til rett side for å avgi høringssvar.

Det er forøvrig viktig at du svarer nøyaktig på spørsmålet som stilles, hvis ikke kan ditt høringssvar bli avvist.

Gode høringsuttalelses-tips

Her er noen gode tips, utarbeidet av Oppegård kommune, på hvordan du bør forholde deg til høringsprosessen.

 • Forhold deg til planforslaget og informasjonen i dokumentene som er lagt ut:
 • Planbeskrivelsen oppsummerer og beskriver planforslaget.
 • Plankartet viser et avgrenset område og hva som skal ligge hvor, f. eks. bygninger, veier og grøntområder.   
 • Reguleringsbestemmelsene beskriver hvilke regler som gjelder for området på plankartet, f.eks. hva som kan bygges hvor, hvor høye bygningene kan være og støyforhold. Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende.
 • Konsekvensutredningene viser hvilke konsekvenser planforslaget får for miljø, naturressurser, kulturminner og områder i nærheten.
 • Miljøoppfølgingsplanen skal sikre at miljøkrav i lover, forskrifter og sentrale retningslinjer blir ivaretatt i prosjekteringsfasen og bygge- og anleggsperioden.
 • Tips til en god uttalelse
 • Kommenter de punktene i høringsforslaget som er relevante for deg og vis til konkrete fakta.
 • Kommenter mangler og forslå nye tiltak og forbedringer. 
 • Beskriv positive og negative konsekvenser av forslaget som er på høring og ditt eget forslag.
 • Omtal også forslagene du støtter. Andre høringsinstanser kan være uenig med deg.  
 • Allmenngjør dine interesser. Forklar hvorfor de angår flere enn en liten gruppe.
 • Ta gjerne utgangspunkt i strukturen i høringsdokumentet. Bruk klargjørende overskrifter, underoverskrifter og henvisninger når du kommer med konkrete forslag.
 • Husk underskrift – det eneste formelle kriteriet i en høringsuttalelse!

Nyttige lenker

Her er noen nyttige lenker du kan og bør lese i forbindelse med Taraldrud, både fra myndighetene og lokale lenker. Alle lenker er eksterne, og Oppegård Avis tar ikke redaksjonelt ansvar for disse.

Aksjonsgruppen "Stopp Støyen" sine hjemmesider

Aksjonsgruppen "Stopp Støyen" sine Facebook-sider

Her er en oversikt over alle artikler vi har skrevet på oavis.no om saken

Regjeringens sider om politiets nye nasjonale beredskapssenter

Les forslaget til reguleringsplanen for beredskapssenteret

Lenke for å lese høringsdokumentene og avgi svar på høringen

Les spørsmål og svar fra åpne møter - besvart av departementet. Disse vil kunne gi deg en del konkrete og direkte svar rundt støy, natur, turnett og annet.

 

Til toppen