LEGGES NED: Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år.

Nyheter Leirduebanen Ole Haug på Kurud gård

LEGGES NED: Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år. (Foto: Yana Stubberudlien)

Bli med på siste åpningsdag på leirduebanen i kveld

Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år. I kveld blir det en markering, med bålpanne og pølser til alle som kommer innom.

Torsdag 10. oktober er siste ordinære åpningsdag på leirduebanen Ole Haug på Kurud.

Kvelden blir markert med bålpanne og pølser til alle som kommer innom. Banesjef Jan Marka ønsker alle velkommen fra klokken 17:00.

Behov for opplærings- og utviklingsarena

I dag ser vi tilbake på 41 fantastiske år med opplæring og utvikling av hundrevis av nye jegere.  

Nå ser vi frem til muligheten for å etablere et robust og fremtidsrettet skytebanealternativ til glede for jakt- og friluftsinteresserte i hele Nordre Follo, slik politikerne har signalisert.

Det utdannes cirka 13.000 jegere i Norge hvert år. Av dem utdannes det rundt 400 til 500 i Nordre Follo. Det offentlige stiller krav om avleggelse av obligatoriske skudd i jegerprøveopplæringen og ferdigheter som sikrer human jaktutøvelse. Dette krever tilgang til en opplærings- og utviklingsarena.

Kommunen skal jobbe aktivt for å finne et alternativ

Da den nye politiske ledelsen inviterte lag og foreninger til å komme med innspill til ny politisk plattform denne uken, uttalte leder for Viltnemda Arild Burud at «det er viktig å ha tilgang til en trenings – og rekrutteringsarena for ettersøksjegere, som er engasjert på vegne av det offentlige for å finne og håndtere påkjørt vilt». 

I vedtaket i formannskapet fra den 19. desember i fjor om at Ole Haug-banen skulle avvikles, står det at kommunen skal jobbe aktivt med å finne et alternativ.

Det er god timing at Kulturdepartementet bare for noen uker siden har utgitt en ny veiledning for etablering av skytebaner. Det sier noe om det offentliges behov for at det faktisk etableres skytebaner, slik at foreninger som oss kan tilrettelegge for å møte kravene som det offentlige stiller til den enkelte utøver.

Forarbeid med behovs- og konsekvensanalyse

Selv om det ikke skal igangsettes noen nye reguleringsplaner før Nordre Follo er etablert, så er vårt ønske at det allerede nå kan settes i gang et forarbeid med behovs- og konsekvensanalyse med bistand fra Ski og Oppegård kommune. Det er mye som kan gjøres før en eventuell reguleringsplan for en ny skytebane fremmes for politisk vedtak.

Det finansielle bidraget fra Ole Haug-banen gir oss frihet til å bidra til andre kommunale initiativ rettet mot barn og ungdom, så som Eventyrfestivalen, Friluftlivets dag og andre enkeltstående arrangementer for skoleklasser, funksjonshemmede og unge asylsøkere.

Det gir oss også bedre økonomiske muligheter til forvalte Gjersjøelva, hvor det årlig legges ned hundrevis av dugnadstimer med rydding og kultivering. Dette har gjort at den lille elva vår sies å være en av de mest produktive gyteplassene på Østlandet.

Ser frem til samarbeidet med kommunen

Vi er en forening som tilbyr opplevelser for alle generasjoner, enten man er skolelev eller pensjonist, har en funksjonsnedsettelse eller ikke snakker norsk ennå. Friluftsgleden er fellesnevneren.

Skytebanen er ikke den eneste, men det viktigste bidraget til spekteret av vårt frivillige arbeid. Det er derfor det haster å komme i gang med planleggingsprosessen.

Vi ser frem til det videre samarbeidet med administrasjonen og den nye politiske ledelsen i Nordre Follo kommune.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr

Det blir kun delvis samlokalisering av de kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte i Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen