STORE BOLIGPLANER: Det skal bygges massivt på Kolbotn i årene som kommer. Studer kartet her i denne saken for å se hvor boligene er planlagt.
Nyheter
STORE BOLIGPLANER: Det skal bygges massivt på Kolbotn i årene som kommer. Studer kartet her i denne saken for å se hvor boligene er planlagt. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Boligboom i sentrum

Slik ser kommunen for seg Kolbotn sentrum i årene fremover. Studer kartet og se hvor boligene kan bli bygget i årene som kommer.

Planforslaget tilrettelegger for bygging av mellom 1200 og 1600 nye byboliger i Kolbotn sentrum frem til 2030.

PS! Saken fortsetter under bildet!

STUDER KARTET: Her kan du se hvordan kommunen har planer om å fortette Kolbotn sentrum. Klikk på bildet for høyoppløselig kart. Du kan også laste det ned.
STUDER KARTET: Her kan du se hvordan kommunen har planer om å fortette Kolbotn sentrum. Klikk på bildet for høyoppløselig kart. Du kan også laste det ned. Foto: Oppegård kommune


Illustrasjonsplanen du ser i denne saken viser at det planlegges en enorm boligbygging i Skrenten. Kommunen foreslår en kombinasjon av terrasseblokker i fire til seks etasjer og rekkehus ut mot kirken, med 25 nye bygg til sammen.

Alle boliger blir liggende trappevis med grønne terrasser over hverandre som en del av terrenget. Det skal etableres en ny atkomstvei i forlengelse av Granåsbakken til Skiveien og via Kirkeveien til krysset i Sønsterudveien.

Indre Tangen skal også fortettes. Her skal det bygges 460 nye blokkleiligheter ut mot Kolbotnvannet og inn mot Solbråtanveien, og omtrent 45 nye rekkehus på begge sider langs Theodor Hansensvei.

Byboliger og to bruer

KAN BLI BOLIGOMRÅDE: Dagens DNB-bygg kan bli revet og erstattet.
KAN BLI BOLIGOMRÅDE: Dagens DNB-bygg kan bli revet og erstattet. Foto: Yana Stubberudlien

I forrige avis kunne du lese om DNB-bygget og naboboligene som skal transformeres til et nytt boligområde med fire nye bygg.

Parkeringsplassen og området nord for rådhuset, og det tidligere postbygget i Ingier- veien 2-6 kan også bli omregulert og transformert. Her kan det komme nye bygg på maks fem etasjer og 15 mindre byboliger på hvert felt.

Et stort boligområde i Kantorbekken kan få 250 nye blokkleiligheter og 40 rekkehus, fordelt på fire felt. Mellom boligblokkene og vannet kan det komme en turvei i et grønt parkdrag, med en kantsone på fem meter ut mot vannet.

Det foreslås også bekkeåpning (Kantorbekken, Augestad- bekken og muligens Holtebek- ken) samt etablering av to bruer over vannet, fra Båtsleppa og Kantoråsen til Tangen.

Signalbygg

FORESLÅS REVET: Sentrumsbygget kan bli erstattet med flere nye bygg.
FORESLÅS REVET: Sentrumsbygget kan bli erstattet med flere nye bygg. Foto: Yana Stubberudlien

Sentrumsbygget fra 1968 er foreslått revet og erstattet med tre tårn. Her foreslår kommunen å bygge et nytt signalbygg på tolv etasjer.

I sokkelen er det tilrettelagt for butikker og serveringssteder, kiss&ride for toget, korttidsparkering og drosjeholdeplass, samt en mulig svømmehall i underetasjen. I øvrige etasjer og tårn kan det anlegges kontor eller boliger med uteareal på taket av sokkelen.

Dette forslaget er imidlertid ikke i tråd med fylkeskommunens anbefaling. Ifølge den har Sentrumsbygget verneverdi som kanskje et av de mest intakte forretningsbyggene fra denne perioden i vår region, og bør bevares.

Boliger over Kolbotn torg

Nedre torg foreslås bygget om slik at det ligger i høyde med jernbanesporene og at kjøpesenteret får en naturlig hovedinngang via torget.

Over kjøpesenteret kan det bygges mindre byboliger. De vil ligge omtrent 25 meter fra nærmeste jernbanespor. I tillegg til den nye undergangen foreslås det også nye bruforbindelser mellom torget og plattform.

Andre sentrumsformål

HER KAN DET BLI ENDRINGER: Dette er Generasjonsparken bak Kolben slik den ser ut i dag.
HER KAN DET BLI ENDRINGER: Dette er Generasjonsparken bak Kolben slik den ser ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien

Kolbotn skole skal utvides. Det er planlagt en ny barnehage på Kollen og det skal tilrettelegges for utvidelse av Kolbotn barnehage (avdeling Skolebakken).

På tomten til dagens Generasjonspark er det avsatt areal til en ny kulturinstitusjon av nasjonal eller regional betydning. Dagens pumptrackbane skal flyttes til Indre Tangen. Sistnevnte får også en felles grillplass og en jungelløype eller en gangsti på påler gjennom sumpskogen i Storebukta.

Lekeapparatene skal flyttes fra Generasjonsparken til torget, muligens sammen med tufteparken. «Hjerterom» skal beholdes der den ligger i dag.

Rullende fortau

For å redusere bruken av privatbil er parkeringsdekningen i sentrum begrenset.

Det skal tilrettelegges for Kolbotn stasjon slik at busser og tog korresponderer, og at antall avganger i døgnet er svært hyppige, såkalte ”rullende fortau”, med fem til ti minutter mellom hver avgang.

For å få dette til er det foreslått å utvide Skiveien med et kollektivfelt i hver retning, mens Kolbotnveien skal utvides og rustes opp med buss-stopp i hver retning nær den nye stasjonen og den nye undergangen.

Selve stasjonsbygningen med tilhørende pakkhus skal bevares, men pakkhuset er foreslått flyttet nord for stasjonsbygningen for å gi plass til gode rampesystem til undergangen.

Fakta om sentrumsplanen

Dette er den videre fremdriften for sentrumsplanen.

  • 24. oktober, klokken 19.00, Oppegård rådhus – Møte i Sentrumsutvalget (åpent for publikum).
  • 14. november – Saken behandles av Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede, 15. november av Utvalg for miljø og plan og 16. november av Formannskapet.
  • 24. november – Høringsperioden starter.
  • 5. desember kl. 18.00 – Åpent møte i Kolben.
  • 5. januar – Høringsfrist.
  • 7. februar – Utvalg for miljø og plan behandler saken, 8. februar – Formannskapet behandler saken.
  • 13. februar – Endelig vedtak i kommunestyret.
Til toppen