80 ÅR GAMMEL: Sætreskogveien kjørebro, som ble bygget i 1939, har vært et konstant problem i mange tiår. Broen tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet.

Nyheter Sætreskogveien kjørebro

80 ÅR GAMMEL: Sætreskogveien kjørebro, som ble bygget i 1939, har vært et konstant problem i mange tiår. Broen tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet. (Foto: Ragnar Dahl)

– Kommunens ansvar

Bane NOR kommer med en krystallklar beskjed til kommunen om ansvarsfordelingen i saken om Oppegård bro: Den som eier broen, eier også ansvaret for å bygge den nye broen og drifte den.

– Bane NOR har selvfølgelig stor forståelse for at man ønsker en utbygging av broen slik som beskrevet, men det kan ikke forventes at Bane NOR skal være en aktør i dette. Broen ved Oppegård stasjon er en del av det kommunale vegnettet og det er Oppegård kommune som har ansvaret for bygging og drift av dette, sier banesjefen for Området Øst i Bane NOR, Bjørn Georg Hillestad.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon. Broen, som ble bygget i 1939, tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet. Den har vært et konstant problem i mange tiår, og har i tillegg hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenteret og de nærmeste omgivelsene.

Ventet på avklaring i mange år

Det har i mange år pågått en diskusjon om eierforholdet for denne broen. Dette var avgjørende for å finne ut hvem som har ansvaret for å bygge den nye broen.

LANG VENTETID: Både broen og området rundt forfaller. Foto: Ragnar Dahl

Tidligere har kommunen forklart at ansvaret er todelt: Bane NOR eier selve brokonstruksjonen, mens kommunen eier asfalten på toppen.

I påvente av denne avklaringen har både broen og området rundt den vært i forfall.

Les også: Kjemper for ny bro

– Gjelder kun nyere anlegg

Det var i januar i år at Bane NOR fikk et brev fra kommunen som ønsket å avklare eierforholdet for jernbanebroen ved Oppegård stasjon.

I sitt svar til kommunen understreker banesjefen at Bane NOR forholder seg til sitt primære oppdrag som er å sørge for jernbaneinfrastrukturen.

–  Når det gjelder eierforholdet til broer, forholder vi oss slik sett til de retningslinjene for deling av eierskap, og derved kostnader og utgifter som er fastsatt av Det Kongelige samferdselsdepartement i brev av 24. november 1971, sier Hillestad.

Han forklarer at i utgangspunktet er dette en fordeling mellom Statens vegvesen (SVV) og NSB (red. adm.: norsk forvaltningsbedrift som bygget og drev jernbaner i Norge fra 1883 til 1996, endret nå navn til Vy).

– Denne fordelingen er ikke direkte gjeldende for kommunale broer, men prinsippet har blitt fulgt for alle nyanlegg, også kommunale broer og underganger etter dette Vi vil i den sammenhengen vise til de nyetablerte undergangene i kommunen som Bane NOR har overtatt ansvaret for i tråd med disse prinsippene, sier Hillestad.

Han understreker at Bane NOR forvalter tusenvis av kilometer med jernbane om med et utall broer i samme kategori som broen på Oppegård.

– Vi ønsker derfor ikke å fravike prinsippet om eierforhold, slår Hillestad fast.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

– Har dokumentasjon om todelt ansvar

Oppegård kommune viser til avtalen fra mai 2001 de inngikk med Jernbaneverket (JBV) om den todelte ansvarsdelingen for vedlikehold av fire broer i kommunen:

  • Brostubben bro
  • Holtet overgangsbro
  • Broen for gangveien ved Myrvoll 
  • Sætreskogveien kjørebro ved Oppegård stasjon

Ifølge dokumentet Oppegård Avis har fått innsyn i har JBV ansvaret for bærekonstruksjonen, mens kommunen har ansvaret for dekke, membran, rekkverk og beskyttelseskjerm mot kontaktledningen.

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Les hele saken

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen