HER SKAL DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset Kongeveien-Tømteveien, skal det etableres en bussterminal.

Nyheter Områderegulering: Sofiemyr idrettspark

HER SKAL DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset Kongeveien-Tømteveien, skal det etableres en bussterminal. (Foto: Yana Stubberudlien)

Bussterminal med nytt busstopp

Går alt etter planen, blir busslinjen 81 forlenget fra Fløysbonn til Granholtet. Her skal det også bygges en bussterminal.

Slik kan du påvirke planen:

* I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

* Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

* Husk at du kan sende innspill til planforslaget via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889. Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Oppegård Avis har skrevet mye om den uholdbare trafikksituasjonen ved den smale bussholdeplassen i Kongeveien som brukes som endeholdeplass for bussene.

Vi har også skrevet om de manglende fasilitetene for sjåførene. Snart kan situasjonen bli forbedret.

I planforslaget for områdereguleringen av Sofiemyr idrettspark, som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28. mars, foreslås det å stenge Fløisbonnveien før den nye ungdomsskole med idrettshallen kan tas i bruk, fjerne busslommene i Kongeveien og redusere fartsgrensen mellom Taraldrudkrysset og Sofiemyr senter.

Det foreslås også å forskyve bussholdeplassen "Idrettsparken" (rett ved klubbhuset i sørgående retning) sørover, forlenge eksisterende busslinje 81 sørover til Granholtet bussholdeplass ved krysset Kongeveien-Tømteveien og etablere en bussterminal på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen.

HER SKAL DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset Kongeveien-Tømteveien, skal det etableres en bussterminal. Foto: Yana Stubberudlien

 

Les også: Flere store og små trafikksikkerhetstiltak på vei

Bussterminal

Det skal bygges et lite servicebygg med pauserom og toaletter ved bussterminalen, samt en snuplass for bussene med en avstigningsholdeplass for passasjerene.

 
BUSSTERMINAL OG SNUPLASS: Dette er foreslått bygget øst for Tømtebanen. Illustrasjon: Oppegård kommune

Les også: – Hva er problemet med "tissing" i buskene?

Servicebygget skal ha en grunnflate på opptil 30 kvadratmeter i areal, grønt tak og tre som hovedmateriale i fasadene.

For å unngå konflikter med inn- og utkjørende busser og syklister skal dagens gang- og sykkelvei legges om, og det skal anlegges en ny sykkelveiforbindelse mellom Tømteveien rundt snuplassen over bekken til sykkelveien langs Kongeveien.

Les også: Fjerner busslommene i Sønsterudveien

 

 

 

 

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Varsler om helikoptertester på første skoledag

Førstkommende mandag skal det gjennomføres omfattende helikoptertesting hvor det skal flys en rekke ganger over beredskapssenteret på Taraldrud. – Det er tilfeldig at det skjer på første skoledag i Nordre Follo, sier prosjektsjef for beredskapssenteret, Paul Torgersen. Les hele saken

Til toppen