FERDIG I FØRSTE KVARTAL 2021: Park & Anlegg AS jobber med veiprosjektet for grunneieren, SpareBank 1. De skal bygge en ny rundkjøring med tilhørende vegarmer og nye adkomstveier. Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Nord for brannstasjonen skal det etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16.

Nyheter Kongeveien 49

FERDIG I FØRSTE KVARTAL 2021: Park & Anlegg AS jobber med veiprosjektet for grunneieren, SpareBank 1. De skal bygge en ny rundkjøring med tilhørende vegarmer og nye adkomstveier. Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Nord for brannstasjonen skal det etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. (Foto: Yana Stubberudlien/Innfelt illustrasjon: 3D estate AS)

Bygger ny rundkjøring på Sofiemyr

Den nye rundkjøringen med innkjøring fra Taraldrudveien til Sofiemyrveien skal være i drift i første kvartal av 2021.

I desember i fjor ga kommunen grønt lys til utbyggeren av Kongeveien 49 for å sette i gang med en rekke tiltak på næringseiendommen.

FÅR NY DRAKT: Totalentreprenør for prosjektet i Kongeveien 49, POB Entreprenør AS, satte i gang med fasadeendringer på dagens hovedbygning i januar i år. Bildet viser hvordan næringsbygget ser ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien

Til tross for at tiltakene har vært i strid med rekkefølgebestemmelsene, fikk utbyggeren de nødvendige tillatelsene fra kommunen, og den første av de totalt to eller tre fasene i dette utbyggingsprosjektet har vært satt i gang siden januar i år. 

Tiltakene i den første fasen omfatter verken nybygg eller større anlegg, slik det var opprinnelig planlagt, men dreier seg kun om fasadeendringer på dagens hovedbygning og oppgradering av utearealer nær inngangene på nordsiden av bygningen.

Les også: Fikk lov av kommunen til å rehabilitere næringsbygningen uten flere infrastrukturtiltak

Bygger ny rundkjøring               

I forbindelse med rekkefølgekrav for utviklingen av næringseiendommen Kongeveien 49 på Sofiemyr bygges det nå en ny rundkjøring med innkjøring fra Taraldrudveien til Sofiemyrveien.

BYGGER RUNDKJØRING: Park & Anlegg AS jobber med veiprosjektet for grunneieren, SpareBank 1. Foto: Yana Stubberudlien

 

NY ADKOMSTVEI: Bildet er tatt nord for brannstasjonen i Sofiemyrveien. Her skal det også etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. Foto: Yana Stubberudlien

Den nye rundkjøringen skal være operativ i første kvartal av 2021 (innen januar-mars 2021), sier kommunikasjonsrådgiver Grete Trulsrud i Fremtind Forsikring AS, som jobber med Kongeveien 49 på vegne av grunneieren, SpareBank 1.

Hun sier at utbyggingen av rundkjøringen medfører at det anlegges en ny tilkjørsel for eiendommene i enden av Sofiemyrveien.

– De nevnte tiltakene, som inngår i prosjektets fase én (rehabilitering av senterbygget, utomhus og veiprosjektet) skal ferdigstilles i løpet av andre kvartal 2021, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om at det skulle anlegges en gang- og sykkelsti øst før eiendommen, langs Kongeveien. Ifølge Grete Trulsrud er dette ikke en del av de planlagte tiltakene per i dag.

DETTE ER PLANEN: Oversiktstegningen viser en ny rundkjøring med tilhørende vegarmer og nye adkomstveier. Den nye rundkjøringen skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Nord for brannstasjonen skal det etableres en ny kommunal adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. Skisse: Norconsult

Planlegger videre rehabilitering

Ifølge Trulsrud vil utomhus-områdene rundt inngangene til Kongeveien 49 på nordsiden bli tilpasset den nye fasaden for bygget.

Det planlegges en rehabilitering av resten av området på nordenden av tomten, men denne delen er under behandling av plan og bygg i Nordre Follo kommune, slik at ferdigstillelse og fremdrift ikke kan sies noe om på det nåværende tidspunktet, sier hun.

Fasaden ferdig i august

Arbeidene med fasaden av senterdelen går som planlagt og ferdigstilles løpet av august, foruten noen arbeider på nedre delen av østfasaden, sier Trulsrud.

Ifølge den opprinnelige planen skulle fasadene være hvite, men det ble istedenfor valgt mørkegrå fasadeplater i steinkompositt.

Grunneieren har så langt inngått leieavtale med Plantasjen, Biltema, Coop Extra og Kiwi. Sistnevnte åpner Oppegårds største Kiwi-butikk i kjellerlokalene i Kongeveien 49 til høsten. 

Foreløpig er det bare tre leietakere i Kongeveien 49: Plantasjen, Biltema og Coop Extra Sofiemyr. Det er også inngått en avtale med Kiwi.

SLIK SKULLE PROSJEKET SE UT ETTER DEN OPPRINNELIGE PLANEN: Kongeveien 49 skulle bygges om og moderniseres, kontorbygget langs Kongeveien skulle rives og det skulle bygges to nye bygg, men foreløpig blir det kun mindre tiltak i form av blant annet fasadeendring på dagens hovedbygning og oppgradering av utearealer nær inngangene på nordsiden av bygningen. På bildet kan du også se den nye rundkjøringen som skal erstatte dagens T-kryss i Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien. Illustrasjon: 3D estate AS

 

Les også: Åpner gigant-Kiwi på Sofiemyr

 

Tvillingbyene Kolbotn og Ski

Hvor lenge skal det få være sånn?

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skriver leser Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn. Les hele saken

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ferdig med restaureringen av ruinene etter Stubljan

Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk i 2018 en halv million kroner av Sparebankstiftelsen til restaurering av ruinene etter en nedbrent herregård ved Hvervenbukta. Det har vært et utfordrende arbeid å bygge opp muren på nytt. Frank Westgaard fra Svartskog har gjort et formidabelt arbeid. Sjekk resultatet! Les hele saken

Til toppen