BLIR BORTE: Statens vegvesen og Oppegård kommune har blitt enige om at denne fotgjengerovergangen skal fjernes.
Nyheter
BLIR BORTE: Statens vegvesen og Oppegård kommune har blitt enige om at denne fotgjengerovergangen skal fjernes. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Denne fotgjengerovergangen kan bli fjernet

Fotgjengerfeltet i Skiveien endres.

Kommunen har hatt et møte med Fylkeskommunen og Statens vegvesen (SVV) der de har blitt enige om prinsipper som skal ivaretas i forbindelse med planen for Skiveien i Kolbotn sentrum.

– Vi har blant annet blitt enige om etablering av tre felt i Skiveien istedenfor fire, med kun ett kollektivfelt i en retning. Antall fotgjengeroverganger over Skiveien skal reduseres fra tre til to. Det er den nordligste fotgjengerovergangen på strekningen fra Sønsterudveien til Rikeåstunnelen som vil forsvinne, sier sjefingeniør i SVVs planavdeling i Akershus fylke, Arne Kolstadbråten.

Stort sett som i dag

Han sier kryssløsningen i Skiveien/Sønsterudveien blir stort sett som i dag, og det skal ikke lages en ny arm i denne rundkjøringen på grunn av tekniske utfordringer ved dette.

Bredden på sykkelveien skal utvides fra tre til fem meter, og det kommer et fortau fra området ved Circle K til Kolbotn kirke.

Det skal også settes av plass til en større rundkjøring ved Rikeåstunnelen i forbindelse med planlegging av et nytt tunnelløp, men dette prosjektet ligger litt lengre frem i tid, ifølge Kolstadbråten.

– Vi jobber med løsningene frem til saken blir offentlig og lagt ut på sakskartet. Så langt er vi enige med Statens vegvesen om noen hovedprinsipper, men disse skal detaljeres og også avklares med rådmannen, sier fagleder i Oppegård kommune, Anne Holten.

Til toppen