MYE STEIN: Mye fjell er sprengt ut i Ormerudveien på Kolbotn. En del av dette er knust ned for å bruke til utfylling av tomtene. Nå er de lagret som en støyskjerm ut mot vei og Kolbotn  skole.
Nyheter
MYE STEIN: Mye fjell er sprengt ut i Ormerudveien på Kolbotn. En del av dette er knust ned for å bruke til utfylling av tomtene. Nå er de lagret som en støyskjerm ut mot vei og Kolbotn skole. (Bilde: Klaus Eriksen)

Denne steinhaugen er gull verdt

Har du irritert deg over de store haugene med stein som ligger langs veien i Ormerudveien? Det er det ingen grunn til. De sparer Kolbotn sentrum for 2000 lastebilturer!

Morten Gultvedt Entreprenør AS har grunnarbeidene for bygging av 146 leiligheter på to steder i Ormerudveien, like nedenfor Kolbotn skole. En hektisk periode med sprenging og knusing av fjell i sommer, endte med et berg av knust stein som nå ligger langs Ormerudveien. Det er ikke tilfeldig.

Anleggsleder Rune Romsdal og medeier i Morten Gultvedt Entreprenør AS, har ansvaret for grunnarbeidene i boligprosjektene Kolbotn Hage og Hengende Hager.

Han sier grunnen til at steinmassene er lagret langs Ormerudveien, er at de skal benyttes som fyllmasse inntil boligblokkene og til bygging av ny Ormerudveien. Sistnevnte er et prosjekt Morten Gultvedt Entreprenør AS fikk sist torsdag.

PS! Saken fortsetter under bildet!

NYTT KRYSS: Rune Romsdal i Morten Gultvedt Entreprenør AS viser prosjekttegningene for Kolbotn Hage og det nye krysset mellom Ormerudveien og Fjellveien (nederst til venstre).Foto: Klaus Eriksen.
NYTT KRYSS: Rune Romsdal i Morten Gultvedt Entreprenør AS viser prosjekttegningene for Kolbotn Hage og det nye krysset mellom Ormerudveien og Fjellveien (nederst til venstre).Foto: Klaus Eriksen. Foto: Klaus Eriksen

Fungerer som støyskjerm

– Ved at vi knuste mye av fjellet og lagrer det, sparer vi 1000 vendinger med lastebil ut fra anleggsplassen, og 1000 vendinger tilbake med masser senere i byggeperioden. Steinen er lagret ut mot Ormerudveien slik at den fungerer som en støyskjerm, forteller Romsdal.

I dette tilfellet sparte man ca. 50.000 kjørte km, eller 20.000 liter diesel. Romsdal sier det økonomiske regnestykket er mer sammensatt, men anslår entreprenøren sparte rundt 750.000 kroner ved å gjøre det på denne måten fremfor å transportere ut og senere inn igjen.

Miljø og økonomi i ett

SLIK SER DE UT: Steinhaugen er ganske så stor! He. I bakgrunnen ser du restene av Villa Breskeskjær. Her på dette området skal det gigantiske boligblokker om litt!
SLIK SER DE UT: Steinhaugen er ganske så stor! He. I bakgrunnen ser du restene av Villa Breskeskjær. Her på dette området skal det gigantiske boligblokker om litt! Foto: Klaus Eriksen

I sommerferien var aktiviteten med sprengning og knusing på anleggsplassen ekstra høy, og en del naboer ble plaget med støy og støv. Litt av grunnen til den høye aktivitet i denne perioden, var at skolen var stengt og færre barn var på vei til og fra skolen. Selve knuseperioden varte i 10 dager. Romsdal sier de har eget knuseverk i selskapet, men at de leide et annet og større for å få jobben gjort raskere. Totalt knuste de et sted mellom 15.000 og 20.000 tonn som nå altså ligger som et lager.

– Enkelte tror man kun gjør noe ut fra økonomi, men miljø og økonomi går ofte sammen, sier Romsdal.

Første byggetrinn er Hengende Hager i Ormerudveien 2, samt blokkene som ligger lengst nord i Kolbotn Hage-prosjektet omtrent der Ormerudveien møter Fjellveien.

Ny Ormerudveien

Sist torsdag fikk Morten Gultvedt Entreprenør også jobben med å bygge ny Ormerudveien og nytt kryss mellom Ormerudveien og Fjellveien. Totalt er det snakk om ca. 500 meter vei som skal bygges med fortau på én side og gang og sykkelvei på den andre siden av kjørefeltene.

Hele Ormerudveien skal heves og nytt kryss til Fjellveien skal bygges. Veien og første byggetrinn i boligprosjektene skal stå ferdig i fjerde kvartal 2017.

Til de to boligprosjektene skal det bygges ca. 6000 m² underjordisk garasje. For å klare dette måtte ca. 31.000 faste m³ fjell sprenges bort, og ca. 8000 m³ løsmasser.

Hele området til de to prosjektene er på ca. 10.000 m². Entreprenøren har kontrakter på 24,5 millioner kroner til grunnarbeidene til boligbyggingen, og ca. 12. millioner til byggingen av den nye veien.

HER BLIR DET BOLIGER: Her skal det bygges!
HER BLIR DET BOLIGER: Her skal det bygges! Foto: Klaus Eriksen

 

Til toppen