HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)
HER GRAVES DET: Nå skal det bygges beredskapssenter, og gravearbeidene er i gang. (Foto: Anders Nordheim Dahl)

Det graves på Taraldrud!

Transformeringen fra gård til beredskapssenter er i gang.

Den 28. februar startet arbeidene med det nye beredskapssenteret på Taraldrud, og transformeringen fra gård til beredskapssenter 

Store saker

Det er ikke småtterier som skal bygges på Taraldrud.  Beredskapssenteret skal inneholde treningsfasiliteter og hovedkvarter for beredskaps­ ressursene, samt administrative funksjoner.

Senterets bygningsmasse blir på 33.000 m2, med mulighet for senere utvideise på inntil 12.000 m2  Helikoptertjenesten skal ha base med landings- og startområde, oppstillingsområde og hangarer for 3 helikoptre.

Les også: Arbeidet med tilbringerveien til Taraldrud har startet

Helikopter landingsplassen har vært styrende for disponering av tomten. Hovedbygg og treningsbygg vil bli lokalisert midt på tomten, mens skytebaner og utendørs treningsanlegg legges til et lavereliggende område mot nord. Utendørs anlegg omfatter en kombinert 200- og 100- meters skytebane, en 50-meters skytebane, SIBO-landsby (strid i bebygd område) og skytehus for entringstrening.

NB! Saken fortsetter under bildet! Bla deg også rundt i bildekarusellen øverst i saken for å se bilder fra gravearbeidene!

SLIK BLIR DET: Her ser du en tegning av hvordan det ferdige beredskapssenteret skal bli. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Ferdig i 2020-2021

Planområdet omfatter to delområder som ligger på hver sin side av E6. Samlet areal er ca. 720 dekar, der området vest for E6 er ca. 385 dekar og området øst for E6 er ca. 335 dekar. Planområdet ligger i marka, og grenser både i vest og øst mot viktige friluftsområder. Det er 600-800 meter til nærmeste boligområder i Oppegård og Oslo.

Les også: I dag startet arbeidene på Taraldrud

Hovedatkomsten til beredskapssenteret blir fra rundkjøring ved Taraldrudkrysset. sør reguleres et 150 meter bredt område til friluftsformål. Her skal det også etableres en ny turbro over atkomstveien til senteret. På østsiden av E6 planlegges ingen ny bebyggelse, kun en utrykningsvei til E6 mot nord via Taraldrud kontrollstasjon.

Det planlegges for at det skal være mulig å ha senteret klart til bruk i 2020-2021

PS! Bla deg rundt i bildekarusellen øverst i saken for å se bilder fra anleggsplassen.

STASLIG BESØK: Statsråd Sylvi Listhaug foretok det første spadetaket. Foto: Anders Nordheim Dahl

Nyheter Kolbotn stasjon

Pakkhuset som sykkelhotell

Bane NOR foreslår midlertidig bruk av pakkhuset på Kolbotn stasjon som et sykkelhotell med plass til bare 20 til 30 sykler. Når Kolbotn stasjon skal bygges om, ønsker de å rive det bevaringsverdige pakkhuset. Les hele saken

Til toppen