ROPER VARSKO: – Det blir en katastrofe hvis det skal bygges to folkebad med bassenglengden på 25 meter på Langhus og Kolbotn. To folkebad er absolutt ikke nok. Dette betyr bare at vi beholder status quo, med en voldsom underkapasitet på vann, sier Rune Årnes og Pål Bjørnstad fra
Kolbotn IL Svømmegruppe.

Nyheter Bassengkapasitet i Nordre Follo

ROPER VARSKO: – Det blir en katastrofe hvis det skal bygges to folkebad med bassenglengden på 25 meter på Langhus og Kolbotn. To folkebad er absolutt ikke nok. Dette betyr bare at vi beholder status quo, med en voldsom underkapasitet på vann, sier Rune Årnes og Pål Bjørnstad fra Kolbotn IL Svømmegruppe. (Foto: Yana Stubberudlien)

– Det vil være en katastrofe for idretten

Kolbotn IL Svømmegruppe er bekymret for rådmannens innstilling til formannskapet i Ski om å halvere bassenglengden ved den nye svømmehallen på Langhus til 25 meter.

– Det vil ikke være nok med et folkebad på Kolbotn og et folkebad på Langhus. Det blir rett og slett en katastrofe, sier lederen av Kolbotn IL Svømmegruppe, Pål Bjørnstad (47) fra Sofiemyr.

Sammen med den tidligere lederen av svømmegruppen, Rune Årnes (52), er han bekymret for situasjonen med den sprengte bassengkapasiteten i Oppegård. Ifølge dem har Oppegård den samme kapasiteten i dag som vi hadde på 1970-tallet.

Allerede i dag har vi en voldsom underkapasitet på vann. Situasjonen blir nok ikke så mye bedre når svømmehallen på Sofiemyr med seks baner på 25 meter blir erstattet med et folkebad på Kolbotn med åtte baner på 25 meter. Det er absolutt ikke nok, sier de to.

Årnes påpeker at etter fjerde trinn skal alle skoleelevene være svømmedyktige, men per i dag har kommunen ikke nok bassengkapasitet for å kunne tilby den nødvendige svømmeopplæringen, sier Årnes.

Skulle være for hele Nordre Follo

Oppegård Avis har nylig skrevet at rådmannen i Ski har varslet formannskapet om at den nye svømmehallen på Langhus ikke kan realiseres slik den var planlagt med 50 meters lengde innenfor den vedtatte i 2015 kostnadsrammen på 450 millioner kroner hvorav Oppegårds andel er på 22,5 millioner kroner.

Rådmannen i Ski har derfor foreslått flere reduksjoner av prosjektet, blant annet å halvere lengden på hovedbassenget til 25 meter.

Dette vil føre til at den nye svømmehallen blir et folkebad for de 15.000 innbyggerne på Langhus istedenfor et nasjonalt svømmeanlegg med internasjonale mål for innbyggerne i hele Nordre Follo.

KAN BLI HALVERT: Svømmehallen på Langhus skulle bygges med tre basseng. Det største skulle ha internasjonale mål (50x25). Nå foreslår rådmannen å halvere lengden til 25 meter. Antall stupetårn er også foreslått redusert fra fem til tre. Tribunekapasiteten er foreslått halvert til 250 sitteplasser, som ikke oppfyller krav til et nasjonalanlegg. Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter

Opptatt av dekning i hver sin kommune

Da Oppegård Avis intervjuet ordførerne i Oppegård og Ski i forbindelse med denne saken forrige uke, var det merkelig at begge ordførere snakket om dekning i sine respektive kommuner uten å ville se på det i en sammenheng med kommunesammenslåingen.

– Til de 15.000 innbyggere som bor på Langhus har vi bare et 25 meters basseng ved Langhus bad i dag og det er det vi må erstatte siden Langhus bad blir nedlagt i 2021, sa ordføreren i Ski kommune, Hanne Opdan (Ap).

Jeg forutsetter at Ski kommune passer på at det er tilstrekkelig kapasitet for de som i dag bor i dagens Ski. Dermed tar begge kommuner ansvar for at den nye kommunen har nok bassengkapasitet, sa ordføreren i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).

Les saken her: Nye svømmehallen på Langhus kan bli halvert

Urolige for rådmannens innstilling

Både Bjørnstad og Årnes fra Kolbotn IL Svømmegruppe sier de er urolige for rådmannens innstilling til formannskapet i Ski om å halvere  bassenglengden på Langhus til 25 meter.

Vi skjønner at kommunen ikke kan trylle penger og at politikerne må forholde seg til de vedtatte kostnadsrammene, men reduksjonen av svømmehallprosjektet på Langhus fra et nasjonalt anlegg til et folkebad betyr en en katastrofe for idretten i Oppegård og Ski, sier Bjørnstad.

Han understreker at idretten har forståelse for rådmannens bekymring for økonomien, men håper inderlig på at politikerne klarer å omprioritere ting og realisere prosjektet på Langhus slik det var tidligere planlagt, med et 50-meters basseng.

Beholder status quo med to folkebad

Både Bjørnstad og Årnes reagerer på at ordfører Thomas Sjøvold sier det vil være tilstrekkelig bassengkapasitet i Oppegård selv om prosjektet på Langhus blir halvert.

Da Oppegård Avis intervjuet ordføreren forrige uke, sa han at den nye svømmehallen på Kolbotn ville ha langt bedre kapasitet enn dagens Sofiemyrhall.

– To folkebad på 25 meter er absolutt ikke nok og betyr bare at vi beholder status quo, med en voldsom underkapasitet på vann.

Pål Bjørnstad, leder for Kolbotn IL Svømmegruppe

– Det vil gi god kapasitet i mange år fremover både for skole, idrett og som folkebad, sa Sjøvold.

Lederen for svømmegruppen i Oppegård er helt uenig med ham:

– Der tar dessverre ordføreren helt feil. Det blir en katastrofe hvis det skal bygges to folkebad med bassenglengden på 25 meter på Langhus og Kolbotn. To folkebad på 25 meter er absolutt ikke nok. Dette betyr bare at vi beholder status quo, med en voldsom underkapasitet på vann, sier Bjørnstad.

Avhengig av 50 meter på Langhus

FRA SEKS TIL ÅTTE BANER: Allerede i dag har vi en voldsom underkapasitet på vann. Situasjonen blir nok ikke så mye bedre når svømmehallen på Sofiemyr med seks baner på 25 meter blir erstattet med et folkebad på Kolbotn med åtte baner på 25 meter, sier Pål Bjørnstad og Rune Årnes fra Kolbotn IL Svømmegruppe. Foto: Yana Stubberudlien

Bjørnstad sier at det viktigste for idretten er å beholde lengden på Langhus-bassenget (50 meter) for at vannkapasiten blir større enn i dag.

Ved å realisere de to svømmehall-prosjektene på Langhus og Kolbotn slik de var planlagt (den nye svømmehallen på Langhus med hovedbassenget på 50x25 meter og den nye svømmehallen på Kolbotn med hovedbassenget på 25x21 meter), er idretten nesten oppe der vi skulle ha vært kapasitetsmessig. De to prosjektene sammen vil gjøre det mulig å kunne utvikle idretten. Med reduksjonen av Langhus-prosjektet vil vi ikke kunne gi  den nødvendige opplæringen på grunn av manglende vannkapasitet, sier han.

– Ved å realisere de to svømmehall-prosjektene på Langhus og Kolbotn slik de var planlagt, er idretten nesten oppe der vi skulle ha vært kapasitetsmessig.

Pål Bjørnstad, leder for Kolbotn IL Svømmegruppe

Desperate etter vann

Årnes og Bjørnstad sier idretten er desperate etter vann.

Vi har unge svømmere på ti-tolv år som står opp klokken 05:00 for å kunne trene i svømmehallen på Sofiemyr klokken 06:00 for så å gå på skolen. De trener også på kvelden til klokken 19:30 og 22:00. Der er langt fra det optimale, sier Årnes.

Han sier svømmegruppen har cirka 700 svømmere i alderen fra 0 til 17 år, inkludert svømmeskoleelevene. Rundt 100 av disse er konkurransesvømmere i alderen fra 10 til 17 år hvorav ti svømmere oppfyller NM-krav.

Mange skolebarn kommer til å bli rammet hardt hvis Langhus-prosjektet blir halvert. Vi er helt avhengig av at dette prosjektet realiseres med et 50-meters basseng for å kunne gi den nødvendige svømmeopplæringen. Hadde vi hatt mer vannkapasitet, kunne vi utdanne flere barn og få mange flere konkurransesvømmere, sier Årnes.

Han sier at to ganger i uke tilbyr svømmegruppen et svømmekurs til innvandrere med dårlige svømmeferdigheter, og to ganger per året holder de et ukeskurs for skolebarn som ikke kan svømme.

På grunn av manglende vannkapasitet kan vi dessverre ikke tilby et svømmekurs om sommeren i uke 26 og 32, slik mange har etterspurt, sier Bjørnstad.

Les også: – Slitsomt med dårlige treningstider

Inntektsgivende

Bjørnstad påpeker at hvis Langhus-anlegget blir realisert med en 50-meters bassenglengde ville det ha vært inntektsgivende for Nordre Follo kommune.

Vi har ikke så mange svømmeanlegg i Norge med en bassenglengde på 50 meter. Det finnes kun Tøyenbadet i Oslo samt anleggene i Drammen, Hammar, Bergen, Trondheim og Kristiansand, sier han.

Når Tøyenbadet i Oslo skal rives snart, blir det enda vanskeligere for idretten å finne ledig vannkapasitet i området.

Vi prøvde å leie ledig kapasitet i Follo og Oslo i fjor, men vi klarte det ikke, sier Årnes.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Kystverkets beregning av oljeutslipp: 350 liter

Kystverket krever at Langhus-firmaet som er ansvarlig for oljeutslipp til Tussetjern må gjøre rede for tiltak innen 9. juli. Det tas nå utgangspunkt i utslipp av 350 liter olje, som er mye større enn det som var antydet tidligere. Les hele saken

Til toppen