NÆRMER SEG MÅLET: Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård og ordfører Tuva Moflag i Ski er i ferd med å sette plattformen for den nye kommunen.
Nyheter
NÆRMER SEG MÅLET: Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård og ordfører Tuva Moflag i Ski er i ferd med å sette plattformen for den nye kommunen. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Dette kan bli det nye kommunenavnet

Høyre har vært på domene-shopping. Vi avslører hva det nye stor-kommunenavnet kan bli!

Når Oppegård og Ski eventuelt skal slås sammen, kan den nye kommunen få navnet Nordre Follo.

Bekrefter domenekjøp

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård, er knapp om domeneshoppingen som Høyre har vært på, og om hva som kan bli det nye kommunenavnet.

Han bekrefter at Oppegård Høyre har kjøpt domenenavnet Nordre Follo.

– Ved de forrige forhandlingene i forbindelse med kommunereformen kom det et innspill fra innbyggerne fra enten Oppegård eller Ski om dette navnet. Det er åpenbart at dette navnet kan bli aktuelt, så en av våre tillitsvalgte reagerte raskt og sikret domenet, sier Sjøvold.

BEKREFTER: Ordfører Thomas Sjøvold bekrefter at Høyre har vært på domeneshopping, men er ellers ordknapp.
BEKREFTER: Ordfører Thomas Sjøvold bekrefter at Høyre har vært på domeneshopping, men er ellers ordknapp. Foto: Yana Stubberudlien

Skal overføres til kommunnen

Blir navnet Nordre Follo valgt, vil Oppegård Høyre overføre domenet Nordre Follo til den nye kommunen, ifølge Thomas Sjøvold.

– Hva synes du selv om navnet Nordre Follo?

– Jeg har ingen kommentar til navnet. Vi har ikke drøftet dette med partiet, sier Oppegård-ordføreren.

Follo som navn

Thomas Sjøvold viser også til "Felles plattform for ny kommune i Follo", som ble signert av ham og ordførerne i Ski, Ås, Frogn og Enebakk kommuner i Kolben i mai.

I dokumentet står det følgende:  «Navn på den nye kommunen skal være Follo. Dersom det blir færre enn fem kommuner kommer man tilbake til navn».

Ifølge dokumentet, skal det lages et nytt kommunevåpen og symboler for Follo kommune etter at ny kommune er vedtatt. Eksisterende kommunevåpen skal ikke brukes.

Pressekonferanse på mandag

– Nordre Follo er et navn som kan bli aktuelt å se på, sier ordføreren i Ski kommune, Tuva Moflag (A).

Utøver dette vil hun ikke kommentere saken.

– Vi kommer tilbake til navnevalget førstkommende mandag når Oppegård og Ski skal arrangere en pressekonferanse for å informere innbyggerne om prosessen i forbindelse med kommunereformen, sier Sjøvold og Moflag.

Ski + Oppegård

I Follo er det kun Oppegård og Ski som har vedtatt at de vil slå seg sammen med andre. Det var i slutten av juni at et klart flertall av folkevalgte i Oppegård og Ski sa ja til å bli en del av en større kommune.

I Oppegård var det Frp, MDG og SV som stemte mot fellesforslaget om dette. De tre partiene mener fortsatt at Oppegård er stor nok for å klare seg som en selvstendig kommune i fremtiden.

MOT SAMMENSLÅINGEN: Geir  Amundsen (Oppegård Frp) er ikke glad for sammenslåingsplanen med Ski.
MOT SAMMENSLÅINGEN: Geir  Amundsen (Oppegård Frp) er ikke glad for sammenslåingsplanen med Ski. Foto: Yana Stubberudlien

 – Vi gikk nøye gjennom alle grunnene for en eventuell sammenslåing, og en samlet vurdering av alle faktorer tilsier at kommunens innbyggere er sikret best tjenester, samfunnsutvikling og lokaldemokrati innenfor dagens kommunegrenser. Når vi har det så bra som nå, er det en enda større grunn til å høre på folket, sier Geir Amundsen (Frp).

Felles plattform for ny kommune i Follo skal legges til grunn for etableringen av ny kommune. Ordfører Thomas Sjøvold har fått fullmakt til å fremforhandle endringer i plattformen for å tilpasse denne til de deltakende kommunene.

Saken om eventuelle behov for grensejusteringer skal fremlegges for kommunestyret mandag 12. september.

Veien videre

Rådmannens notat om at Ski og Oppegård er store nok til å kunne avvikle de fleste interkommunale samarbeid, skal være en del av beslutningsgrunnlaget. Forutsatt at kommunene grenser til hverandre anbefaler rådmannen videre å bygge en ny kommune med utgangspunkt i Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, gjerne med tilslutning fra Nesodden og Vestby.

Innen den 1. oktober skal Fylkesmannen oppsummere prosessene lokalt og sende sin vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Våren 2017 vedtar Stortinget ny kommunestruktur. Eventuelle kommunesammenslåinger trer i kraft i januar 2020.

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

– Bare negative prøvesvar så langt

I forbindelse med smittetilfelle hos en SFO-ansatt og en barnehageansatt har 16 personer blitt testet for covid-19. Kommuneoverlegen sier at situasjonen med de foreløpige prøvesvarene ser veldig lovende ut. Les hele saken

Nyheter Skolestart i Nordre Follo

Varsler annerledes første skoledag

Skolestarten for førsteklassingene i vår kommune blir annerledes i år. – For å unngå å bryte enmetersregelen blir ikke førsteklasseforeldrene invitert inn i klasserommet, sier områdeleder for skolene i Nordre Follo, Katti Anker Teisberg. Les hele saken

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Til toppen