BEKYMRET FOR KONSEKVENSER: – Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier Camilla Edi Hille (V).

Nyheter Ny Kolbotn skole

BEKYMRET FOR KONSEKVENSER: – Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier Camilla Edi Hille (V). (Foto: Sigbjørn Vedeld)

– Dette kan få konsekvenser for andre skoleprosjekter

Investeringer til andre viktige skoleprosjekter i Nordre Follo kan bli utsatt som følge av Kolbotn skole-saken, mener Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

Camilla Hille reagerer sterkt på at prosjektet Kolbotn skole og flerbrukshall, som skulle stå ferdig i april 2021, har en foreløpig budsjettoverskridelse på 88 millioner kroner.

      Veien videre

  • 3. februar skal saken drøftes i utvalget for oppvekst, idrett og kultur, 6. februar i formannskapet og 12. februar i kommunestyret. 
  • I desember 2019 vedtok kommunestyret at alle store investeringsprosjekter blir satt på vent fram til det er gjennomført en samlet behovsanalyse for skolebygg og kommunale bygg.

  • Det skal gjøres en behovsanalyse nå i februar (politisk behandling i mars). Analysen vil legges til grunn for skolebehovsplanen som skal til politisk behandling i juni.

  • Etterpå skal det utarbeides behovsplaner på alle områder. Disse planene vil resultere i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (i juni).

Hun sier dette kan få konsekvenser for andre viktige skoleprosjekter ved at disse investeringene vil måtte skyves frem i tid.

– Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier utvalgslederen.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

Drøftes i utvalget neste uke

– Nå må vi ta en grundig diskusjon om dette i utvalgsmøtet neste uke, og velge en løsning for framtiden, sier Hille.

Ifølge henne har hun bedt rådmannen gi en grundig presentasjon av saken i neste ukes utvalgsmøte.

– Vi må forsikre oss om at vi gjør en klok beslutning nå, og at beslutningen er robust og bærekraftig i lang tid, sier Venstre-politikeren.

– Vi kan ikke la en skole stå med tomme lokaler, mens andre skoler har sprengt kapasitet.

Camilla Hille, utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo

Hun påpeker at flere folkevalgte i tidligere Oppegård kommune frarådet sterkt at Kolbotn skole skulle dimensjoneres til en fireparalell-skole.

– Det vil gi en overkapasitet på den skolen i lang tid fremover. Det vil måtte påvirke skolekretsgrensene i kommunen, og vi kan ikke la en skole stå med tomme lokaler, mens andre skoler har sprengt kapasitet, påpeker Hille.

Hun sier det vil komme en sak om dette i utvalget om ikke så lenge. Selv lover hun å besøke Kolbotn skole i løpet av kort tid.

Nyheter Nytt helsesenter på Trollåsen

Fikk avslag fra Fylkesmannen

Etter en naboklage har Fylkesmannen satt en foreløpig stopper for byggingen av et nytt helsesenter på Trollåsen. Avslaget fra Fylkesmannen gjør at prosjektet skal utsettes ytterligere i påvente av en ny omregulering av tomten. Les hele saken

Nyheter Sumpskogen ved Storebukta

– En hån mot naturen

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, reagerer sterkt på anleggelse av den nye gangveien inne i den rødlistede sumpskogen ved Storebukta. – Verken utbyggeren eller kommunen ved Vei og Park har faglig kompetanse til å vurdere felling av trær der, sier hun. Les hele saken

Til toppen