KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER + FLYTTENDE SVØMMEBASSENG: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

Nyheter Flytende svømmebasseng

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER + FLYTTENDE SVØMMEBASSENG: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen). (Illustrasjon: Sweco/Ola Roald Arkitekturnfo Arkitekturnfo)

Dette mener gruppelederne om flytende svømmebasseng-saken

Kommunen jobber med å velge leverandør for prosjektet "Flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet" for å kunne sette i gang med det snarest mulig. Les hva lokalpolitikerne mener om saken.

Kjell G. Pettersen (H): – Jeg er positivt innstilt til flytende svømmebasseng. Jeg tror det vil bli en ytterligere berikelse av miljøet i Kolbotn sentrum. Men jeg tar selvsagt et visst forbehold inntil jeg ser de endelige planene og kostnadsbildet. (Foto: Yana Stubberudlien)
Merete Bellingmo (Ap): – Jeg er positiv til et flytende basseng. Det hadde vært fantastisk. Det vil kunne skape aktivitet og fantastisk opplevelse for innbyggerne. Jeg er bassengentusiast! Vi ønsker å kunne bade i Kolbotnvannet. Dette vil gjøre det mulig, og vil være en attraksjon for hele kommunen og nærliggende områder. Det gjenstår å se hva dette vil koste. Det kan jo ikke gå på bekostning av andre investeringer eller belaste kommunen med store utgifter. Vi avventer beslutning til saken skal behandles i juni. ( Foto: Oppegård Avis)
Ida Lindtveit Røse (KrF): – Dette har vært vedtatt som en del av prosjektet for ny svømmehall, og vi har vært positive til dette så fremt kostnadene er innenfor budsjettet. Rådmannen er bedt komme tilbake til formannskapet med en egen sak om dette prosjektet. Jeg tror det vil bli et veldig positivt tilskudd til byparken i Kolbotn sentrum. (Foto: Oppegård Avis)
Jens Nordahl (MDG): – Vi sier ja til svømming i Kolbotnvannet, men ikke i et basseng plassert oppi det. Derfor må innsats og penger heller brukes på rensing av vannet. Bassenget vil stå som et trist symbol på at vi, mennesker, ødelegger naturen rundt oss i så sterk grad at vi må beskyttes mot våre egne handlinger. MDG stemte mot forslaget om flytende svømmebasseng sist høst og vi kommer til å stemme mot neste gang saken skal opp i kommunestyret. Med tanke på de økonomiske problemer Nordre Follo står ovenfor mener MDG at dette flytende svømmebassenget er unødvendig – kanskje også uansvarlig – pengebruk. (Foto: Yana Stubberudlien)
Inger Johanne Bjørnstad (V): – Venstre mener at dette ikke er en prioritert oppgave nå. I hvert fall ikke for kommunen. Med så mange baller som er kastet opp over Oppegård kommune den siste tiden, er det nå på tide å få noe gjort. Vi er ikke positive til et slikt tiltak. Dette tiltaket kom opp i sammenheng med å etablere svømmehall på generasjonsparken. Jeg kan ikke se at et slikt tiltak, verken på kort eller lang sikt, vil føre til bedring av kvaliteten i Kolbotnvannet, hvilket burde være prioritet nummer én for alle. (Foto: Yana Stubberudlien)
Synnøve Kronen Snyen (SV): – Flytende svømmebasseng i Kolbotnvannet etter inspirasjon fra anlegget i Arendal var det opprinnelig SV som foreslo i utvalg for miljø og plan, fordi vi ønsker at folk skal kunne ta seg en svømmetur ute i Kolbotnvannet. Vi er likevel litt lunkne til forslaget om flytende svømmebasseng, fordi vi aller helst vil ha badevannskvalitet i Kolbotnvannet innen 2023. (Foto: Oppegård Avis)

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

På oavis.no har vi skrevet i dag at anlegget ved Arendal gjestehavn vil være et referanseprosjekt for flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet, ifølge anbudsbeskrivelsen til Oppegård kommune. Anlegget på Kolbotn er planlagt å være åpent i sommerhalvåret fra 1. mai til 30. september, og kan være i drift sommeren 2020.

FLYTTENDE BASSENG I ARENDAL: Anlegget ved Arendal gjestehavn, videreutviklet det siste året, vil være et referanseprosjekt for flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet, ifølge anbudsbeskrivelsen. Foto: Arendal Havn

 

Prosjektets fase én skulle starte i februar, rett etter signert avtale, og være ferdig senest innen 1. mai i år.

– Fase én har ikke påbegynt ennå. Vi har ikke valgt leverandør ennå og ligger langt etter skjemaet på grunn av utskifting i organisasjonen, sier prosjektlederen i kommunen, Per Magne Betten.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo

Politisk behandling i juni

Ved avslutningen av fase én skal det foreligge en endelig forprosjekt med en skisse for anlegget, samt kalkyle, samt et forslag til finansiering og et budsjett som skal legges fram som politisk sak i mai eller juni i år.

Ifølge fremdriftsplanen skal saken behandles først i formannskapet 5. juni før det endelige vedtaket fattes i kommunestyret 11. juni.

Les også: – Dere har ikke kontroll

Fase to ferdig 20. mai 2020

Fase to, som er avhengig av positivt vedtak og gjelder bygging og installering av bassenget, vil etter kommunens framdriftsplan starte allerede i august i år og skal være ferdig innen 20. mai neste år.

Oppegård Avis følger opp saken. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Les også: Slik kan flytende svømmebasseng på Kolbotnvannet se ut

 

Tvillingbyene Kolbotn og Ski

Hvor lenge skal det få være sånn?

"Jeg lurer på om ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans-Martin Enger har sett hvordan Jan Baalsruds plass ser ut i dag, med buskene som er ustelt og nesten fire meter høye", skriver leser Anne Elisabeth Henriksen fra Kolbotn. Les hele saken

Gjersjøelva natur- og kulturpark

Ferdig med restaureringen av ruinene etter Stubljan

Gjersjøelva natur- og kulturpark fikk i 2018 en halv million kroner av Sparebankstiftelsen til restaurering av ruinene etter en nedbrent herregård ved Hvervenbukta. Det har vært et utfordrende arbeid å bygge opp muren på nytt. Frank Westgaard fra Svartskog har gjort et formidabelt arbeid. Sjekk resultatet! Les hele saken

Til toppen