Robert Mood (58), Sofiemyr: – Det bør brukes til kulturarbeid for barn og unge. Det er ikke nok med Kolben kulturhus. Politihøgskolen bør ikke etableres i Kolbotn sentrum, men på Taraldrud, i nærheten av beredskapssenteret. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Kirsten Opsahl (47), Kolbotn: – Det er mange barn og flere skoler i nærheten. Rådhuset bør brukes til barne- og ungdomsktiviteter, og bør være åpent på kveldstid. Det kan bidra til at ungdom ikke trekkes til Oslo eller Ski. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Kjetil Drøsdal (42), Solbråtan: – Til et aktivitetssenter for barn og unge, og det bør anlegges en fin park utenfor. Vi trenger grønne lunger i sentrum. Politihøgskolen bør etableres på Taraldrud. Vi har nok med folk i Kolbotn sentrum. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Anne Christine Nordviste (62), Kolbotn: – Til en skole for innvandrere, med arbeidstreningsplasser som kantine eller kafé i første etasje. Dagens OKS er spredt på flere steder og har behov for større lokaler. (Bilde: Yana Stubberudlien)
Lars Christian Haneborg (55), Kolbotn: – Rådhuset bør brukes til admi- nistrative formål eller sosiale tjenester innen eldreomsorg. Det blir også spennende hvis Politihøgskolen velger å etablere seg her i sentrum. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Dette mener folk at rådhuset vårt bør brukes til i fremtiden

Storkommunens nye rådhus skal bygges i Ski. Ordføreren selger gjerne til Politihøyskolen, men hva mener mannen i gaten?

Når Nordre Follo kommune skal etableres, kommer rådhuset til å ligge i Ski, og dette skal blant annet finansieres ved salg av dagens Oppegård-rådhus på Kolbotn. 

Oppegård rådhus kan bli frigjort for annen bruk senest den 1. januar 2020, ifølge ordfører Thomas Sjøvold, som i et nylig oppslag i Oppegård Avis foreslo at rådhuset kunne selges til Politihøyskolen

– Vi har hele tiden ønsket oss en institusjon som kan trekke folk til Kolbotn sentrum og skape mange arbeidsplasser. Vi er kjent med at det søkes lokalisering av Politihøgskolen (PHS) utenfor Oslo, sier Sjøvold.

– Oppegård kommune har flere mulige lokaliseringer å tilby. Rådhus- kvartalet er den mest attraktive eiendommen vi har i Kolbotn sentrum. Det passer perfekt for PHS, sier han.

Han sier det kan bli en stor utfordring for kommunen å forvalte den 38 år gamle rådhusbygningen etter kommunesammenslåingen i 2020. Det skal være ett rådhus i Nordre Follo kommune, og det skal etableres i Ski.

PS! Saken fortsetter under bildet!

VIL LOKKE PHS TIL KOLBOTN: – Fasadene til rådhuset kan ikke endres, men det kan bygges nye bygg på p-plassene nord og sør for rådhuset, sier ordfører Thomas Sjøvold.
VIL LOKKE PHS TIL KOLBOTN: – Fasadene til rådhuset kan ikke endres, men det kan bygges nye bygg på p-plassene nord og sør for rådhuset, sier ordfører Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien

Men hva mener folket?

Dette er altså et av forslagene som har kommet på bordet for rådhusets videre fremtide. Ifølge den vedtatte sentrumsplanen kan rådhustomten brukes til blandet formål som offentlig/privat tjenesteyting og bolig, med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Mange har uansett lurt på og spekulert på hva som skal skje med Oppegård rådhus når vi slås sammen med Ski, og den nye storkommunens administrasjonssentrum etableres.

Vi har vært en tur på gaten for å sjekke hva folket mener bygget bør brukes til. Svarene er mange og varierte. Bla deg rundt i bildekarusellen øverst i saken for å se svarene vi fikk. 

Også på vår Facebook-side foregår diskusjonen akkurat nå. Flere har engasjert seg i saken. 

– Det er vel for utdatert til å brukes som sykehjem, noe vi trenger. Så da får vi bruke det på noe annet. Jeg stemmer for å bygge om interiøret til å bli rimelige studenthybler for unge. Litt ala hva man klarer med nedlagte siloer i Oslo. Tøffe, små hybler med balkong, skriver Thomas Olsen.

– Foreslår å jevne bygningen med jorda. Finnes jo ikke noe styggere bygg i mils omkrets, skriver Erlend Skurdal.

– Rådhuset er vel det som bekymrer meg minst. Er mer opptatt av oss som bor i Oppegård i dag. Hva skjer med oss, skriver Kenneth Johannesen.

– Rådhuset bør påbygges med videreføring av pyramiden oppover, med en utsiktsrestaurant på toppen ! Kanskje resten av bygget kan bli et originalt butikksenter med mange artistiske forretninger i forskjellige etasjer, skriver Thorvald Thorin.

– Håpløst å komme seg inn til Ski.. ikke en ideell plass å legge noe, skriver Laila Fossum.

 

Fortsett gjerne diskusjonen! Hva mener du? Trykk her

I DAG: Slik ser rådhuset i dag, som rommer både politikk og administrasjon i kommunen. Men hva blir i fremtiden? Det blir spennende å se!
I DAG: Slik ser rådhuset i dag, som rommer både politikk og administrasjon i kommunen. Men hva blir i fremtiden? Det blir spennende å se! Foto: Yana Stubberudlien

Fakta om Oppegård rådhus

  • Ligger i Kolbotnveien 30.
  • Ble offisielt åpnet den 3. desember 1979.
  • Er tegnet av arkitekt Bjart Mohr.
  • Har form som en avkortet pyramide i fire etasjer, samt underetasje som har etasjehøyde mot nord, vest og syd.
  • Rundt hver etasje løper smale balkonger rundt hele bygget (unntatt i hovedfasadens 1. etasje).
  • I 2002 ble det bygget inn et servicekontor i rådhusets inngangsparti. Kvernaas arkitekter sto for utformingen.

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Til toppen