SLIK KAN DET SE UT: 3D-illustrasjonen viser hvordan planområdet med den nye bebyggelsen (i lysegrønt) kan se ut. Klikk på bildet for stor og høyoppløslig versjon! (Bilde: SJ Arkitekter)
I DAG: Dette er dagens senter. I fremtiden kan det bli helt annerledes. (Bilde: Yana Stubberudlien)
I DAG: Slik ser senteret ut i dag. (Bilde: Yana Stubberudlien)
ER IKKE MED I PLANEN: Rådmannen ønsker at planområdet omfatter i tillegg næringseiendommen i Valhallaveien 64. (Bilde: Yana Stubberudlien)
I DAG: Slik ser senteret ut i dag. (Bilde: Yana Stubberudlien)
I DAG: Slik ser senteret ut i dag. (Bilde: Yana Stubberudlien)
FRA LUFTEN: Slik ser senteret ut fra fugleperspektiv i dag. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)
REFERANSEPROSJEKT: Det foreslås å bygge ca. 130 nye boliger på Tårnåsen senter, med et samlet bruksareal på 9030 kvadratmter. (Bilde: SJ Arkitekter)
NY ADKOMST: Den fjerde armen som skal etableres i rundkjørinngen i Valhallaveien, skal være den nye adkomstveien til Tårnåsen senter. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Ekstrem oppussing på gang på Tårnåsen senter

Snart skal det totalforandres! Sjekk de spennende planene for senteret. Sjekk forskjellen og sammenlign!

Den nordøstre delen av Tårnåsen senter kan bli revet. Området kan få nye bygg på opptil seks etasjer med plass for rundt 130 leiligheter, en større dagligvarebutikk, mer næringsareal og et urbant torg.

I DAG: Dette er dagens senter. I fremtiden kan det bli helt annerledes.
I DAG: Dette er dagens senter. I fremtiden kan det bli helt annerledes. Foto: Yana Stubberudlien

Utbyggeren SJ arkitekter har store planer for Tårnåsen senter i Valhallaveien 70.

I planinitiativet for eiendommen, som ble sendt inn i juli, legges det opp til å rive den nordøstre delen av senteret, og gjenoppbygge senteret med en større grunnflate og byggehøyde.

Formålet med utbyggingen er å tilrettelegge for omtrent 130 leiligheter, en større dagligvarebutikk og noe mer næringsareal.

PS! Saken fortsetter under bildesammenlikningen. Swipe med musen eller fingeren for å se senteret i dag og en 3D-tegning på hvordan det kan bli.

Swipe med fingeren eller musen for å sjekke forskjellen på dagens senter og det som kan bli morgendagens senter på Tårnåsen!

Dette er planen

Mot nord og øst er bygget planlagt med fem etasjer og inntrukken sjette etasje inn mot torget.

På dagens parkeringsplass foreslås det oppført en ny boligblokk i fire etasjer med næring i første etasje.

REFERANSEPROSJEKT: Det foreslås å bygge ca. 130 nye boliger på Tårnåsen senter, med et samlet bruksareal på 9030 kvadratmter.
REFERANSEPROSJEKT: Det foreslås å bygge ca. 130 nye boliger på Tårnåsen senter, med et samlet bruksareal på 9030 kvadratmter. Foto: SJ Arkitekter

De nye boligene er hovedsakelig lagt på taket av næringslokalet i en vinkel mot sydvest og med en lamell i midten.

Det legges opp til en variasjon med store leiligheter med fire og fem rom, og størrelsen fra 90 til 130 kvadratmeter, samt mellomstore tre- og fireroms leiligheter, og små leiligheter med ett og to rom. I snitt er leilighetenes størrelse på rundt 70 kvadratmeter.

Det skal også opparbeides et urbant torg og utomhusarealer med lekeplass. Parkering for boliger skal legges inn i et p-hus, med opp til 93 p-plasser. For næring og tjenesteyting foreslås det 72 p-plasser på torget og 70 p-plasser i p-hus.

Ny adkomst

Rundkjøringen i Valhallaveien, som ble bygget i tilknytning til boligprosjektet på Kornmoenga, ble bygget feil, slik at stigningsforholdene i den fjerde armen inn mot senteret ble for bratt. Den fjerde armen kan derfor ikke brukes i dag.

NY ADKOMST: Den fjerde armen som skal etableres i rundkjørinngen i Valhallaveien, skal være den nye adkomstveien til Tårnåsen senter.
NY ADKOMST: Den fjerde armen som skal etableres i rundkjørinngen i Valhallaveien, skal være den nye adkomstveien til Tårnåsen senter. Foto: Yana Stubberudlien

Ifølge møtereferatet fra november skal det legges opp til at den fjerde armen i rundkjøringen i Valhallaveien opparbeides som hovedadkomst til senteret og parkeringsplassen på det øvre plan.

Dagens innkjøring til Tårnåsen senter fra Valhallaveien er foreslått stengt.

Den nordligste avkjørselen, rett ved Pizzabakeren, skal opprettholdes som innkjøring til nedre plan av senteret, med innkjøring til varelevering og parkeringskjelleren på to plan.

 
Til toppen