SKAL FLYTTES: Egil Bakke, den siste formannen for Oppegård hjemmevernsforening, med Knut Falla fra Ski historielag og Ski og omegn forsvarsforening, som står ved minnesmerket på Taraldrud. Om kort tid skal bautaen flyttes til Jan Baalsruds plass på Kolbotn.
Nyheter
SKAL FLYTTES: Egil Bakke, den siste formannen for Oppegård hjemmevernsforening, med Knut Falla fra Ski historielag og Ski og omegn forsvarsforening, som står ved minnesmerket på Taraldrud. Om kort tid skal bautaen flyttes til Jan Baalsruds plass på Kolbotn. (Foto: Paul Torgersen)

– En seier for Oppegård

Til våren skal minnesmerket på Taraldrud flyttes til Kolbotn sentrum.

– Ski kommune ønsker ikke en slik plassering, men de fleste som deltok og var på Taraldrud under krigen var fra Kolbotn og Oppegård. At bautaen skal flyttes til Kolbotn er en seier for Oppegård. Det har også vært vårt familiens ønske, sier Einar Bjørn Holum (65) fra Taraldrud gård.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at minnesmerket ble reist på Taraldrud gård i Ski kommune i 2003 av Oppegård hjemmevernsforening (HV-forening) og Milorg-veteraner som takk til dem som «gjorde jobben» under andre verdenskrig, og en spesiell takk til familien Holum fra Taraldrud gård som bidro mye og risikerte livet.

Les også: Planer om minnepark i sentrum

– Ambisiøst mål

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet (JD), som er ny grunneier av Taraldrud gård, har nylig sagt opp avtalen mellom Oppegård HV-forening og daværende grunneier, Einar Bjørn Holum, om oppsetting av minnestein på Taraldrud gård.

– Vi vurderer ikke steinens plassering som forenelig med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på tomten, og har forsøkt å finne en minnelig løsning som alle involverte parter i Oppegård og Ski vil være fornøyd med. Dette har vi dessverre ikke lyktes med å få til, sier prosjektsjef for PNB, Paul Torgersen.

Les også: – Viktig milepæl

Torgersen viser til avtalen med eieren av minnesmerket og sier det blir nå opp til Oppegård HV-forening å bestemme hvor steinen skal stå.

Oppegård Avis har nylig intervjuet Egil Bakke, den siste formannen i foreningen. Ifølge ham skal minnesteinen flyttes til Jan Baalsruds plass på Kolbotn. Ordfører Thomas Sjøvold bekrefter dette.

– Målet vårt er ambisiøst, men vi ønsker å få bautaen på plass til den 8. mai, sier han.

Les også: Fikk ja til snublesteiner

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård. Les hele saken

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen