– KOMMUNEN VET OM DET: – Politiets vedtak handler om de samme lovbruddene som Fylkesmannen har avdekket under sine tilsyn, sier advokat Frode Sulland (innfelt). I hovedbildet ser du Vassbonn skole.  I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet.
Nyheter
– KOMMUNEN VET OM DET: – Politiets vedtak handler om de samme lovbruddene som Fylkesmannen har avdekket under sine tilsyn, sier advokat Frode Sulland (innfelt). I hovedbildet ser du Vassbonn skole. I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet. (Bilde: Yana Stubberudlien og Espen Sturlason)

– En stor tilleggsbelastning

Advokat Frode Sulland er forundret over at kommunen ikke forstår hvilke lovbrudd politiet henviser til i sitt vedtak.

Oppegård Avis skrev i fjor høst om at Fylkesmannen kontrollerte Sofiemyrtoppen og Vassbonn skolers arbeid med mobbing og det psykososiale miljøet ved skolene, og avdekket flere lovbrudd ved begge skoler.

Til tross for at både Fylkesmannen og politiet har gjennomgått mobbesakene i Oppegård-skolen og konkludert med lovbrudd, nekter kommunen å erkjenne dette.

For overtredelsen har politiet gitt Oppegård kommune 60.000 kroner i foretaksbot for brudd på opplæringsloven.

Forundret

Advokat Sulland representerer familien til den ene av de to elevene på Vassbonn omtalt i politianmeldelsen og som endte med å ta sitt eget liv.

– KOMMUNEN VET OM DET: – Politiets vedtak handler om de samme lovbruddene som Fylkesmannen har avdekket under sine tilsyn, sier advokat Frode Sulland.
– KOMMUNEN VET OM DET: – Politiets vedtak handler om de samme lovbruddene som Fylkesmannen har avdekket under sine tilsyn, sier advokat Frode Sulland. Foto: Espen Sturlason

Politiets vedtak handler jo om de samme lovbruddene som Fylkesmannen har avdekket under sine tilsyn. Kommunen vet at det er disse lovbruddene som danner grunnlaget for politiets forelegg, men de later som om de ikke forstår hva dette dreier seg om, sier Sulland.

Les også: Nekter å erkjenne lovbrudd

Han sier det er svært spesielt og oppsiktsvekkende at kommunen motsetter seg de sentrale vurderingene gjort av Fylkesmannen og politiet.

Kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen hvor kommunen ikke erkjenner noen av lovbruddene og kommunens klage på politiets vedtak har vært en stor tilleggsbelastning for familien, sier Sulland.

– For lav bot

Ifølge advokaten har klienten hans klaget på størrelsen av foretaksboten, som de mener er satt alt for lavt i forhold til alvoret i saken.

VASSBONN SKOLE: I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet.
VASSBONN SKOLE: I perioden fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet. Foto: Yana Stubberudlien  

Boten på 60.000 kroner i en sak med et så alvorlig og dramatisk bakteppe er alt for lav. Den bør absolutt ligge på et mye høyere nivå, og bør være på et sekssifret beløp, sier Sulland.

Han påpeker at Oppegård kommune er en av landets rikeste og annen kriminalitet fra det offentlige straffes langt strengere. Sulland sier klienten hans håper på medhold i sin klage. Klagen skal behandles av statsadvokaten, sammen med klagen fra kommunen på politiets forelegg.

 Hvis kommunen ikke vedtar boten, går saken sannsynligvis til retten. En eventuell rettssak blir en enda større belastning for familien, men de vil stille opp i retten hvis det blir behov for det. Jenta hadde det svært vanskelig på skolen, så foreldrene hennes vil for å kunne hjelpe andre gjerne få denne saken belyst gjennom Fylkesmannens og politiets behandling. De håper at kommunen i større grad skal erkjenne lovbruddene og beklage til familien, sier Sulland.

Derfor vedtar ikke kommunen boten

For overtredelsen har politiet gitt Oppegård kommune 60.000 kroner i foretaksbot for brudd på opplæringsloven. Boten bygger på at forelegget blir vedtatt innen fem dager

UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.
UENIG: – Vi tar dette på det ­største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin ­vurdering, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi tar dette på det største alvor, men er uenige med det Fylkesmannen skriver i sin vurdering. Vi mener kommunen ikke har begått lovbrudd, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Les også: – Derfor vedtar ikke kommunen mobbeboten

– Mange av innspillene i fylkesmannens tilsynsrapport er gode. Vi har tatt hensyn til alle innspillene og gjennomført de anbefalte tiltakene. Vi mener våre rutiner og handlinger ikke gir grunnlag for lovbrudd, men vi kan alltid bli bedre på å forhindre, avdekke og følge opp mobbing og krenkende ord og handlinger. Vi ønsker å styrke det psykososiale skolemiljøet og er i så måte takknemlig for det tilsynsrapportene har bidratt til, sier Bøhler.

Ifølge politiet har kommunen ikke vedtatt foretaksboten ennå og bedt om utsettelsen av fristen. Saken har nå havnet hos statsadvokatembetet og kan ende som en rettssak.

Les også: Kjempet for sønnen i to år

– Da vi fikk vedtaket fra politiet, ønsket vi mer informasjon om hvilke straffeforhold vi har overtrådt, når og under hvilke omstendigheter. Vi har derfor bedt politiet om en begrunnelse og venter på en tilbakemelding på dette før vi kan ta stilling til noe, sier Bøhler.

Han sier kommunen ikke kan erkjenne straffskyld før de har fått tilstrekkelig info til å ta stilling til forelegget.

Utover dette vil rådmannen ikke kommentere saken så lenge den ikke er endelig avgjort.

Les også: Her kan du lese hele intervjuet med konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler, hvor han redegjør for hvorfor Oppegård kommune ikke vedtar boten.

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen