ENIGE: Ida Lindtveit Røse fra KrF (t.v.) og varaordfører Siv Kaspersen (H) er klare på at skolen er et viktig satsningsområde fremover. Geir Amundsen (U) var ikke tilstede under fotograferingen, men er med på utspillet.
Nyheter
ENIGE: Ida Lindtveit Røse fra KrF (t.v.) og varaordfører Siv Kaspersen (H) er klare på at skolen er et viktig satsningsområde fremover. Geir Amundsen (U) var ikke tilstede under fotograferingen, men er med på utspillet. (Bilde: Synnøve Sundy Fallmyr)

Enige om stort skoleløft

Posisjonspartiene H, KrF og U sender tydelige skole-signaler til rådmannen foran høstens budsjettbehandling:

Høyre, KrF og Uavhengige har gått sammen om et stort skoleløft med tidlig innsats på alle barneskolene som hovedprioritet.

Storsatsning

I forbindelse med høstens budsjettbehandlinger, er det nå politikerne som skal sende anbefalinger til rådmannen istedenfor motsatt, og de tre partiene er klare i sine prioriteringer.

ENIGE: Ida Lindtveit Røse fra KrF (t.v.) og varaordfører Siv Kaspersen (H) er klare på at skolen er et viktig satsningsområde fremover. Geir Amundsen (U) var ikke tilstede under fotograferingen, men er med på utspillet.
ENIGE: Ida Lindtveit Røse fra KrF (t.v.) og varaordfører Siv Kaspersen (H) er klare på at skolen er et viktig satsningsområde fremover. Geir Amundsen (U) var ikke tilstede under fotograferingen, men er med på utspillet. Foto: Synnøve Sundy Fallmyr

– Vår hovedprioritet nå er å videreføre skoleløftet og utvikle Oppegård-skolen slik at vi forblir blant landets beste. Vi skal investere i nye skolebygg, vi tar et vedlikeholdsløft, vi har tidligere opprettet et ambulerende team, bevilget penger til flere lærere på Sofiemyr skole, satset på digital kompetanse og innført koding som tilbud i SFO. Nå satses det videre med å utvide ordningen med tidlig innsats på alle barneskolene, sier varaordfører Siv Kaspersen (H).

Les også: Kommunen nekter å erkjenne mobbe-lovbudd

– Skolesatsningen er viktig for oss. Vi har gode skoler med gode resultater i Oppegård, men skal vi holde på den posisjonen, må vi styrke skolen ytterligere. Kanskje aller viktigst er satsningen vi ønsker på antall lærere. Vi ønsker raskest mulig å få på plass én lærer til på hvert trinn på alle barneskoler i kommunen. Vi har et håp om at disse skal være på plass før sommeren 2018, sier hun.

Den nye skolen

Den siste tiden har det blitt satset stort på digitaliseringen av skolen gjennom utdeling av iPader og Chromebooks til alle skoleelever. Denne satsningen blir fortsatt viktig.

I tillegg får SFO høyt fokus i høstens budsjettforhandlinger. De tre partiene har et ønske om å videreutvikle dagens SFO-tilbud, med nye tilbud med koding.

– Vi ser også på muligheten for andre, nye tilbud, som vil kunne gjøre SFO mer som en aktivitetsskole med et likere og mer variert tilbud. Vi ønsker derfor en egen koordinator på plass som kan se på hvordan fremtidens SFO skal bli, sier Kaspersen.

Les også: Skole på sparebluss

– Vi ønsker å få på plass et styrket aktivitetstilbud i SFO-tiden.
Vi har vedtatt at koding skal inn i SFO, men samarbeidet mellom ulike frivillige aktører, kulturskolen og SFO på de ulike skolene kan bidra til flere aktiviteter for barna.
Derfor ønsker vi at rådmannen vurderer å opprette en prosjektstilling for SFO, sier
Geir Aage Amundsen på vegne av de to uavhengige representantene.

SKAL SATSES PÅ: Greverud sikole skal utvides, sier samarbeidspartiene.
SKAL SATSES PÅ: Greverud sikole skal utvides, sier samarbeidspartiene. Foto: Anders Nordheim Dahl

Greverud

Det skal bygges nye skolebygg, og ifølge de tre er målet å få den nye storskolen på plass, som planlagt, i 2020, samtidig med den nye idrettshallen.
En annen skole som også får fokus fremover, er Greverud.

– Det har vært mange spørsmål rundt hva som skal skje med Greverud, som er en skole som har et stort behov for utvidelser og oppussing. Opprinnelig var det tenkt at en parkeringsplass ved siden av skolen skulle selges. Nå ønsker vi heller å se på mulighetene for at denne tomten kan bli brukt til en utvidelse av skolen istedenfor, sier Kaspersen.

Satser på PPT

Lang behandlingstid innen PP-tjenesten bekymrer partiene, og de vil derfor satse spesielt på dette.

– Det er i dag for lang behandlingstid innen PPT. Det er vi ikke fornøyde med, og vi vil derfor prioritere å legge inn en ekstra stilling til dette slik at ventetiden kan reduseres. Dette henger sammen med satsningen på tidlig innsats og vi ønsker en PP-tjeneste som kan jobbe forebyggende ved skolene, sier utvalgsleder i Levekårsutvalget, Ida Lindtveit Røse.

Hun mener også at tidlig innsats er avgjørende for at lærerne skal ha tid til å se hvert enkelt barn, og at barn som sliter faglig blir fanget opp tidlig og får ekstra hjelp.

Les også: Rocka øvelse på skolej

– Vi ber nå også om at det opprettes et mobbeombud som kan bidra til kompetanseheving rundt mobbing i skolen, og være en støtte for elever og foreldre som opplever mobbingi skolen, og være en støtte for elever og foreldre som opplever mobbing, sier hun

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen