BOTANISK VANDRING: Mange fulgte med da botaniker Anders Often ledet botanisk vandring, en av flere parallelle programposter for dagen.

Nyheter Bevar Svartskog

BOTANISK VANDRING: Mange fulgte med da botaniker Anders Often ledet botanisk vandring, en av flere parallelle programposter for dagen. (Foto: Bevar Svartskog)

Eventyrlig folkefest for Bevar Svartskog

"Det var en spent og glad gjeng med dugnadsklare naboer som stod klare i Eventyrskogen i Svartskoglia da sola omsider dukket fram rett før Folkefesten for Bevar Svartskog søndag 1. september", skriver Maja S. K. Ratkje i sitt leserinnlegg.

Snart kom hundrevis av store og små fra fjern og nær for å være med på og oppleve botanisk vandring, opera i skogen, gratis servering av mat, konsert med Svartskog Spelemannslag og utstilling av bilder fra lokale kunstnere.

For de minste var det også eventyrstund, og Miljøagentene var tilstede med fuglekasseverksted. 

Vi i Bevar Svartskog merket at det snart er valg, og det kom representanter godt synlig fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, opp til flere ordførerkandidater!

Det er også disse partiene som tydeligst har uttrykt sin støtte til Bevar Svartskogs krav om å respektere gjeldende reguleringsplan for området og ikke bygge ut i LNF-områder på Svartskog.

De to aktuelle sakene som har vært til behandling i UMP i 2018 og i år som har omhandlet utbygging i LNF-områdene i Svartskoglia (Eventyrskogen) og i Rødstenåsen har også nylig vært til behandling i Fylkesutvalget, der Høyre, Frp og Krf stemte mot å opprettholde Fylkesrådmanens innsigelse, men tapte med en stemmes overvekt fra de andre partiene.

Derfor har Høyre allerede bestilt et meklingsmøte i oktober. Samtidig varsler alle partier at de ønsker å lytte til befolkningen på Svartskog og at ingenting er avgjort.

Bevar Svartskog kommer til å følge med på alle politiske bevegelser i saken. Vi håper også at det blir opp til det nye kommunestyret å avgjøre de aktuelle utbyggingssakene.

(Eventyrskog er i følge Naturvernforbundet en spesielt opplevelsesrik, gammel skog med stort artsmangfold. Skogen i Svartskoglia, betegnes som kommunens eneste eventyrskog.)

Her kan du se flere bilder fra arrangementet:

FIN ÅPNING AV FAMILIEDAGEN: Svartskog Spellemannslag. Frida Haltli åpnet familiedagen med fela. (Foto: Bevar Svartskog)
BOTANISK VANDRING: Mange fulgte med da botaniker Anders Often ledet botanisk vandring, en av flere parallelle programposter for dagen. (Foto: Bevar Svartskog)
HJELPER TIL: Svartskog-barna hjelper til, her venter vi på besøk, mon tro om det kommer noen? (Foto: Bevar Svartskog)
UTENDØRS UTSTILLING: Mons fra Svartskog laget utstilling mellom trærne i Eventyrskogen. (Foto: Bevar Svartskog)
FOTOUTSTILLING: Vi henger opp bilder av naturfotografene Odd Peterson og Torbjørn Martinsen. Vi håper dyrene tilgir oss at vi skremmer dem denne dagen, vi gjør det for å verne om leveområdene deres! (Foto: Bevar Svartskog)
AKTIVITETER FOR BARN: Fuglekasseverksted med Miljøagentene. (Foto: Bevar Svartskog)
(Foto: Bevar Svartskog)
(Foto: Bevar Svartskog)
Flere hundre la søndagsturen til Svartskog denne dagen. (Foto: Bevar Svartskog)
Flere hundre la søndagsturen til Svartskog denne dagen. (Foto: Bevar Svartskog)
Amund Sjølie Sveen holdt appell. (Foto: Bevar Svartskog)
(Foto: Bevar Svartskog)
Opera i skogen. (Foto: Bevar Svartskog)
Alle partier var representert utenom Høyre, KrF og FrP. (Foto: Bevar Svartskog)
Opera i skogen. (Foto: Bevar Svartskog)
(Foto: Bevar Svartskog)
(Foto: Bevar Svartskog)
Eventyrstund for barna. (Foto: Bevar Svartskog)

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Les hele saken

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen