OLJEFILM: Ifølge rapporten fra forrige uke, laget av Miljøvakta AS, om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern, ble det 16. juli tatt vannprøven av oljefilmen som hadde passert første lenselengde (se bildet). Ved tidligere befaring hadde Miljøvakta observert denne oljefilmen i området. De skriver at oljefilmen likner på matfett av noe slag.

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

OLJEFILM: Ifølge rapporten fra forrige uke, laget av Miljøvakta AS, om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern, ble det 16. juli tatt vannprøven av oljefilmen som hadde passert første lenselengde (se bildet). Ved tidligere befaring hadde Miljøvakta observert denne oljefilmen i området. De skriver at oljefilmen likner på matfett av noe slag. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)

Fant død fisk i Tussetjern

Ved en rutinemessig kontrollbefaring etter oljeutslippet til Tussetjern ble det observert en død fisk i tjernet. Fisken ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon.

Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Det ble kommentert at det så mye bedre ut i bekken inne på gjenvinningsstasjonen denne dagen enn ved tidligere befaring. Det var ingen blåfilm på vannet overhodet, og lite perler fra matoljen. Kulverten ved Automat 1 viste heller ingen tegn til forurensning denne dagen. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Under befaring 16.07.2020 ble det også oppdaget en lense i dårlig stand like sør for broen ved Follo Truckutleie. Den svarte lensen lå dypt i bekkenog hadde samlet opp mye forskjellig. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Rapporten fra forrige uke (uke 29) om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Det ble også lagt en lense i en ring rundt utløpsrøret til oljeutskillerenfra Follo Truckutleieslik at vannet fra avløpet renner opp i oljelensen.Oljelensen ble også fylles med Zugol(oljebark), slik at oljefilm fra avløpsvannetblir inne i lensen.Dette utløpet kommer ut rett på nordsidenav broen inne på gjenvinningsanlegget. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
17.07.2020 (kl. 07:00-14:30) Operatør Arne Østby fjerna svart ‘pølse’lense, lagt ut ny skjørte lense v/Follo Truckutleie. Lagt ut 3stk. 6m skjørte lenser + 2xZugol. Sjekket alle lenser nedover bekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
18.07.2020 (kl.14:00 –17:00). Operatør Tommy Holmerud renset opp ved lenser, sugd opp det. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
Bilder fra diverse steder i Tussebekken. (Kilde: Rapporten for uke 28, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS)
DØD FISK: En død fisk ble funnet i Tussetjern 21. juli. ,Kilde: Rapporten for uke 29, laget av Sindre Vaksvik, Miljøvakta AS

      Dette er saken:

  • Fredag 3. juli ble det sluppet ut ca. 350 liter hydraulikkolje til Tussetjern.
  • Nordre Follo kommune ble varslet om oljesølet av Langhus Velforening samme dag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld.
  • Ifølge Kystverket har ca. 350 liter hydraulikkolje lekket ut fra en hydraulikktank hos Regnbuen Gjenvinning (eies av Follo Truck AS), som holder til på Langhus.
  • Kystverket har gitt pålegg til ansvarlige forurenser (Follo Truck AS) for å gjennomføre nødvendige tiltak.
  • Forurenseren har  engasjert saneringsfirmaet Miljøvakta AS for å gjennomføre pålagte tiltak.

Den døde fisken i Tussetjernet ble funnet av saneringsfirmaet Miljøvakta AS tirsdag denne uken.

Sistnevnte har siden 16. juli vært engasjert av ansvarlig forurenser, Follo Truck AS, til å ha ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs Tussebekken og i Tussetjern etter oljeutslippet av 350 liter hydraulikkolje for tre uker siden.

Kommunen har avtalt med Miljøvakta at de fortløpende rapporterer funn til kommunen, og at de utleverer ukentlige rapporter med hva som har blitt gjort.

Rapporten skal inneholde en kort forklaring og bilder av det utførte arbeidet, inndelt etter dag for dag.

Hadde flere tusen ganger høyere verdier

Tussetjern er fortsatt sterkt forurenset.

Oppegård Avis har nylig skrevet at analyseresultatene av vannprøvene tatt av overflatevann i Tussetjernet den 5. juli, to dager etter at oljeutslippet fant sted, viste at tjernet hadde flere tusen ganger høyere THC-verdier (red. anm.: THC er oljerelaterte totale hydrokarboner) enn det som regnes som normalverdier. THC-verdiene var da på 5300 mikrogram per liter mens normalverdier er på under 5 mikrogram per liter.

De sist omtalte vannprøvene i Tussetjernet viste fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig (cirka 19 ganger høyere enn normalverdier), men dette nivået var 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet 5. juli.

Les også: Fortsatt stetkt forurenset Tussetjern

Fraråder bading i Tussetjern

På sin hjemmeside skriver kommunen at de følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking og befaringer.

Kommunen opplyser at de har tatt THC-analyse (red. anm.: THC er oljerelaterte totale hydrokarboner) av Tussetjern, Tussebekken og Gjersjøen fra dagen hendelsen inntraff (red. anm.: 3. juli), og vil fortsette med denne kartleggingen inntil oljefilmen på overflaten i Tussetjern er borte.

Videre er det planlagt å utføre analyse av totale hydrokarboner (THC), flyktige hydrokarboner (BTEX), polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og bly for vurdering av badevannet. I uke 31, som begynner førstkommende mandag, skal det tas den første utvidede analysen.

Kommunen følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

– Per i dag (red. anm.: fredag 24. juli) er det ikke noe nytt i saken, men ettersom de siste målinger viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder vi bading inntil vannprøver viser et nivå som er akseptabelt, sier Shima Bagherian, avdelingsleder i Vann og avløp i Nordre Follo kommune.

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

– Bare negative prøvesvar så langt

I forbindelse med smittetilfelle hos en SFO-ansatt og en barnehageansatt har 16 personer blitt testet for covid-19. Kommuneoverlegen sier at situasjonen med de foreløpige prøvesvarene ser veldig lovende ut. Les hele saken

Nyheter Skolestart i Nordre Follo

Varsler annerledes første skoledag

Skolestarten for førsteklassingene i vår kommune blir annerledes i år. – For å unngå å bryte enmetersregelen blir ikke førsteklasseforeldrene invitert inn i klasserommet, sier områdeleder for skolene i Nordre Follo, Katti Anker Teisberg. Les hele saken

Nyheter Pressemøtet om covid-19-situasjonen i Nordre Follo

Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage: 61 barn og 16 voksne satt i karantene

Mandag ettermiddag ble det holdt et pressemøte om situasjonen i Nordre Follo. Se opptaket fra møtet her. Les hele saken

Nyheter Covid-19 i Nordre Follo

Kommunen kaller inn til pressemøte: – Nordre Follo kommune er utsatt for smittespredning

I går ble det kjent om to smittetilfeller hos ansatt i barnehage og SFO. Mandag ettermiddag skal kommunen orientere om situasjonen, konsekvenser og tiltak. Les hele saken

Til toppen