TATT PÅ FERSKEN: Fire personer ble tatt for svindling av NAV i Oppegård i fjor.
Nyheter
TATT PÅ FERSKEN: Fire personer ble tatt for svindling av NAV i Oppegård i fjor. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Fire tatt for trygdesvindel i Oppegård

Lurte til seg over 850.000 kroner fra NAV i fjor.

Ikke alle forholder seg til velferdssystemet slik de bør.

I fjor ble fire personer tatt for trygdesvindel i Oppegård. Disse fire svindlet til seg tilsammen 854.000 kroner!

Totalt på landsbasis ble 1166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2016 Svindel av dagpenger topper fortsatt statistikken.

Totalt er det anmeldt trygdesvindel for 233 millioner kroner. Det er en nedgang siden 2015, men fortsatt gjelder nesten halvparten av beløpet svindel av dagpenger.

Trygdesvindel straffes strengt. Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, mer enn 90 000 kroner, normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.

– Alvorlig

Stønaden skal hjelpe folk til å komme i arbeid.

– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for de som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er alvorlig når noen velger å misbruke ordningene. Alle som mottar stønad fra NAV har plikt til å gi korrekt informasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere NAV.

A-ordningen, som kom i 2015, krever at arbeidsgivere leverer inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. NAV har tilgang til denne informasjonen og har avdekket rundt 60 prosent av sakene ved å sammenligne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til NAV.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Mange av de største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Et fellestrekk ved slike saker er at velferdsmidler utnyttes for å redusere lønnskostnader, noe som gir virksomheten et konkurransefortrinn.

126 personer ble anmeldt for slik kriminalitet i Norge for til sammen 47,8 millioner kroner. Av disse er 20 personer anmeldt for medvirkning.

I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.

En av de største sakene gjelder svindel av til sammen 1,4 millioner kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker har samarbeidet for å få utbetalt sykepenger, dagpenger og foreldrepenger.

Til toppen