IKKE FJERN:  Måkereiret til fiskemåken, som ble fjernet 12. juni i fjor, lå på en takterrasse i et borettslag på Kolbotn. Det er ulovlig å fjerne måkereir og unger i hekketiden, uansett hvor irriterende de måtte være. Det dreide seg i tillegg om en fiskemåke, en fugleart som står på rødlisten.

Nyheter Faunakriminalitet i Oppegård

IKKE FJERN: Måkereiret til fiskemåken, som ble fjernet 12. juni i fjor, lå på en takterrasse i et borettslag på Kolbotn. Det er ulovlig å fjerne måkereir og unger i hekketiden, uansett hvor irriterende de måtte være. Det dreide seg i tillegg om en fiskemåke, en fugleart som står på rødlisten. (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr )

Fjernet måkereir – fikk 10.000 kroner i bot

Et borettslag på Kolbotn fjernet et måkereir med nesten klekkferdige egg mot beboerens vilje i fjor sommer. Nå ble vedkommende som fjernet måkereiret bøtelagt med 10.000 kroner.

Det var Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), som registrerte i fjor sommer at et borettslag på Kolbotn hadde fjernet et måkereir med tre til fire uker gamle egg. Oppegård Avis omtalte saken kort tid etter at reiret hadde blitt fjernet.

Råd for deg som plages av måker:

Oppleves situasjonen der måker hekker på tak som meget sjenerende, kan mulige hekkeplasser dekkes til om høsten eller vinteren i god tid før neste års hekking, dvs før mars/april. Godt synlige tråder kan spennes opp over aktuelle hekke- og sitteplasser slik at fuglene ikke kommer til. Det er viktig at det ikke brukes fiskegarn eller lignende som fuglene kan sette seg fast i og som kan medføre unødig lidelse og i verste fall død.

«Dragene» som mange bruker på hustak har vist seg å ha liten effekt, da fuglene fort blir vant til dem. For enkelte måkearter kan faktisk dragene tvert imot fungere som beskyttelse fra andre fugler som potensielt kan angripe reiret.

Det beste rådet er nok å akseptere at måkene er en del av naturen som omgir oss, at de har like stor rett til å være her som meg og deg, og forsøke å irritere seg minst mulig i de ukene de forsøker å få frem en ny generasjon.

Årsaken til at reiret ble fjernet var at noen av beboerne hadde klaget på måkeskrik.

Eieren av takterrassen, hvor reiret lå, ønsket ikke at det bobodde fuglereiret skulle fjernes, men det var borettslagets styreleder som beordret det.

Selve hendelsen skjedde den 12. juni i fjor. Dagen etter innrømte styrelederen av borettslaget i telefon med med NOF OAs naturvernkontakt i Oppegård kommune, Mariella Memo, at han hadde beordret fjerning av måkereiret og eggene via et vaktmesterselskap.

Fredet i hekketiden

Ifølge Mariella Memo i NOF OA ble måkereiret fjernet like før eggene skulle klekkes.

Hun sier måker som hekker på hustak i nærheten er fiskemåker, og har kategori Nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2015, noe som gjør saken mer alvorlig.

– Fjerning av reir med egg eller unger midt i hekketiden er uansett brudd på lovverket, understreker Memo, som i tillegg til å være den lokale naturvernkontakten for NOF OA er også leder for Naturvernforbundet i Oppegård (NiO).

Krevde at de skyldige skulle straffes

Siden det er ulovlig å fjerne reir, egg eller unger midt i hekketiden (red. anm.: hekketiden varer i gjennomsnitt fra april og frem til august), ble forholdet anmeldt av NOF OA som brudd på naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven hvor slike lovbrudd regnes som alvorlig faunakriminalitet. 

Den ornitologiske foreningen påpekte i politianmeldelsen at de anså lovbruddet for å være forsettlig og grovt uaktsomt, og krevde derfor at de skyldige skulle ilegges straff.

Ble bøtelagt med 10.000 kroner

Nå har foreningen mottatt et brev fra Øst politidistrikt om at «forholdet er avgjort ved at siktede har vedtatt forelegg på bot». Størrelse på boten er 10.000 kroner.

– Det er godt å se at lovverket som skal beskytte liv i naturen fungerer. Vi håper saken danner presedens og bidrar til at folk forstår alvoret i denne typen miljøkriminalitet, sier leder av NOF OA, Håkan Billing.

Han understreker at alle reir med egg og unger er fredet, uansett art det gjelder.

– Husk også at det er viktig å ta hensyn til hekkemiljøene, og at det ikke er lov å skade eller ødelegge reir, egg og unger. Det er også viktig å ikke hogge trær i hekketiden. Alt må være i mest mulig ro i den sårbare tiden. Unødig jaging av viltet skal også unngås, sier Billing.

Les også: Redd skogen – fra politikerne!

 

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Det viktigste valget på mange år

"Som velgere kan vi påvirke. Vi kan velge å være passive og stemme slik vi alltid har gjort, eller vi kan være aktive og lese partiprogrammene og vurdere kandidatene på valglistene. Dette valget er det viktigste på mange år", skriver Oddbjørn Skredderberget i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

– Redd Kolbotntjernet

"Vi i Senterpartiet er fortsatt svært bekymret for Kolbotntjernets tilstand. Målinger for mai og juni viser at vannet har det høyeste gjennomsnittlige fosfortallet siden 2009", skriver Tor Anders Østby og Hilde Widerberg, toppkandidatene på Senterpartiets liste i Nordre Follo, i et debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Spredning av fremmede arter i Oppegård

– Har ikke ressurser til bekjempelsen av kanadagullris

Solveig Joten Svensen er bekymret for spredning av kanadagullris på Svartskog. – Jeg håper kommunen kan ta grep raskt for å hindre at denne svartelistede planten truer artsmangfoldet på Svartskog, sier hun. Les hele saken

Til toppen