STORE GRUPPER: Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn. Dette er 3,1 flere elever per lærer enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13.
Nyheter
STORE GRUPPER: Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn. Dette er 3,1 flere elever per lærer enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13. (Illustrasjonsbilde: Yana Stubberudlien)

Mangler flere lærere i grunnskolen

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolene i Oppegård er fortsatt blant den høyeste i landet.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse i Oppegård kommune er fortsatt blant den høyeste i landet, viser tilstandsrapporten for grunnskolen for 2017-2018.

«Det har sammenheng med et økende antall elever i Oppegård uten en tilsvarende økning i antall lærerstillinger», forklares det i den samme rapporten.

Kommunens administrasjon skriver videre i rapporten at en av årsakene til dette er skolestrukturen i Oppegård. «Skolene er store og det er ingen grendeskoler i kommunen. Økningen i elevtall har fordelt seg på skolene uten at det har blitt flere grupper».

Les også: Bekymret for vikarbruken og lærermangel

3,1 flere elever per lærer

I tilstandsrapporten kan man se på statistikken om lærertetthet. Sistnevnte gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen, og beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer.

Statistikken viser at Oppegård kommune i skoleåret 2017-2018 hadde i gjennomsnitt 16,1 elever per lærer på 1.-7. trinn og 15,7 elever per lærer på 8.-10. trinn.

Det betyr også at Oppegård hadde 3,1 flere elever per lærer på 1.-7. trinn enn snittet i landet og 2,3 flere elever enn snittet i kommunegruppe 13 (red. anm.: kommunegruppe 13 består av Oppegård og 48 andre sammenliknbare kommuner, blant annet Ski, Asker og Bærum).

Her kan du sammenlikne årets tall med fjorårets tall for å se på hvordan lærertettheten i Oppegård har utviklet seg siden i fjor.

Antall elever per lærer i

2016-2017 vs. 2017-2018:

       
For 1.-7.trinn:
  • Oppegård: 17,7 vs. 16,1
  • Kommunegruppe 13: 14,2 vs. 13,8
  • Nasjonalt: 13,4 vs. 13,0
For 8.-10. trinn:
 
  • Oppegård: 14,1 vs. 15,7
  • Kommunegruppe 13: 15,0 vs. 15,2
  • Nasjonalt: 14,2 vs. 14,4

Jumboplass i kommunegruppen

Oppegård har fortsatt den laveste lærerdekningen på barnetrinnet i kommunegruppe 13. Kommunen har mottatt øremerket tilskudd for økt lærertetthet på 1.-4. trinn.

Denne styrkingen har gitt god effekt på gruppestørrelsen, og lærertettheten på 1.-7. trinn i år er noe høyere enn den har vært de siste fem årene, men resultatene er fortsatt ikke noe å skryte av hvis man ser på nasjonale tall og tall i kommunegruppen 13.

På ungdomstrinnet har vi en lavere lærerdekning enn fjoråret og ligger noe under gjennomsnittet nasjonalt og kommunegruppe 13.

Les også: Grunnskolen fortsatt på toppen

Debatt Vann og avløp

Vann til besvær

"Vi ber ordfører Thomas Sjøvold om å opplyse innbyggerne om hvor mye det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til det samme nivået som i Ski? Han kan gjøre det enkelt ved å omregne det til antall svømmehaller", skriver Gunnar Sveen fra Kolbotn på vegne av bevegelsen OppegårdsVenner. Les hele saken

Nyheter Algeoppblomstring i Gjersjøen

Skal sjekke om drikkevannet vårt er trygt

Endelig svar på om det er cyanobakterier i Gjersjøen og hvilken type cyanobakterier det er vil først foreligge i midten av uken. "Ved tydelig vannblomst eller påviste algetoksiner må det nedlegges forbud mot bruk av vannet som drikkevann, til matlaging og til bading", ifølge Folkehelseinstituttet. Les hele saken

Til toppen