KAN BLI BYGGET HER: Sofiemyr kan få to nye skoler.
Nyheter
KAN BLI BYGGET HER: Sofiemyr kan få to nye skoler. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Foreslår to nye skoler

Rådmannen legger til rette for en ny barneskole og en ny ungdomsskole på Sofiemyr.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at frem mot 2030 skal kommunen utvikle en skolestruktur med tre ungdomsskoler og seks barneskoler, hvor hver ungdomsskole rekrutterer fra to barneskoler.

PS: Les mer om saken i papirutgaven til Oppegård Avis torsdag 8. september.

Konstituerende rådmann Lars Henrik Bøhler vil nå legge til rette for etablering av to separate skoler på Sofiemyr: En ny ungdomsskole for Tårnåsen og Sofiemyr skolekrets, og en ny barneskole for Sofiemyr skolekrets. Begge skolene foreslås organisert som egne virksomheter.

Dette kommer frem i et notat fra kommunalsjef Jorunn Almaas til administrasjonsutvalget og leverkårsytvalget, som skal se  på saken til uken.

Kan etableres i 2017 til 2018

"Det er et mål at ny virksomhetsleder for den ene skolen er på plass per 1. mars 2017 og at etablering av begge skolene som egne virksomheter er på plass fra skoleåret 2017-2018", skriver kommunalsjef Jorunn B. Almaas i sitt notat til administrasjonsutvalget.

I kartet nederst kan du se området hvor de nye skolene kan bli liggende.

Nyheter Ingen forvaltningsrevisjon i Oppegård i 2019

– Bryter kommuneloven

Revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS (FDR), Steinar Neby, mener Oppegård kommune bryter gjeldende kommunelov ved å ikke utføre de lovpålagte forvaltningsrevisjonene. Les hele saken

Til toppen