HAR ET HÅP: Harald Vaadal i KIL og Hege Frøyna i OI håper på en omgjørelse av brannsjefens vedtak om å nekte fyrverkerisalg. Ordfører Thomas Sjøvold (H) og varaordfører Siv Kaspersen (H) bekrefter at de vil behandle en klage i formannskapet.
Nyheter
HAR ET HÅP: Harald Vaadal i KIL og Hege Frøyna i OI håper på en omgjørelse av brannsjefens vedtak om å nekte fyrverkerisalg. Ordfører Thomas Sjøvold (H) og varaordfører Siv Kaspersen (H) bekrefter at de vil behandle en klage i formannskapet. (Bilde: Anders Nordheim Dahl)

Formannskapet kan redde fyrverkerisalget

Det kan være håp for både Oppegård IL og Kolbotn IL, dersom lokalpolitikerne sier ja.

I dag kan du lese i papirutgaven av Oppegård Avis og på oavis.no at Oppegård IL og Kolbotn IL står i fare for å miste flere hundre tusen kroner i inntekt fra det planlagte fyrverkerisalget, etter at brannsjefen sa nei til at idrettslagene skal kunne selge fyrverkeri.

Nå ser det imidlertid ut til at det kan være et håp for at salget kan skje som planlagt.

Formannskapet og lokalpolitikerne har nemlig mulighet til å overprøve brannsjefens avgjørelse, dersom de ønsker det.

Behandler klagen før jul

SER PÅ SAKEN: Varaordfører Siv Kaspersen bekrefter at de vil se på fyrverkerisaken.
SER PÅ SAKEN: Varaordfører Siv Kaspersen bekrefter at de vil se på fyrverkerisaken. Foto: Anders Nordheim Dahl

Varaordfører Siv Kaspersen har forståelse for idrettslagenes frustrasjon over brannsjefens vedtak.

– Jeg har full forståelse for at dette var et veldig uheldig utfall for idrettslagene. Det ville vært veldig fint om denne saken ble løst til det beste for idrettslagene. Samtidig når brannsjefen har gitt avslag og sier nei, kan vi i intet gjøre før vi får klagesaken til behandling. Da vil vi selvfølgelig se nøye på denne saken, bekrefter hun overfor oavis.no.

Neste formannskapsmøte er den 21. desember. Dette er siste mulighet for idrettslagene.

Ordfører Thomas Sjøvold (H) bekrefter overfor Oppegård Avis at dersom idrettslagene klager inn vedtaket, vil det bli politisk behandlet før jul når de eventuelle klagene kommer inn.

– Jeg kan bekrefte at både en klage fra OI og KIL vil bli behandlet i formannskapet, som kommunens faste klageorgan, i møte den 21. desember, sier ordføreren til Oppegård Avis.

– Vi skal klage

– Vi har hatt dialog med formannskapskontoret angående denne saken og det er godt å få bekreftet at saken kommer opp til behandling, sier daglig leder Harald Vaadal i KIL.

– Vi håper på en positiv behandling og at utfallet blir som i fjor da formannskapet vedtok å ta klagen til følge. Det er knapt med tid fra vedtaket til vi skal selge men vi vil gjøre vårt ytterste for å få det til, sier Vaadal.

Dermed blir det spennende å se hva avgjørelsen blir når politikerne skal tromme sammen i formannskapet for siste gang før jul!

DE KAN REDDE SALGET: Lokalpolitikerne har mulighet til å overprøve avgjørelsen.
DE KAN REDDE SALGET: Lokalpolitikerne har mulighet til å overprøve avgjørelsen. Foto: Yana Stubberudlien

Nyheter Leirskole i Oppegård

Jubler for gratis leirskole

Fra 1. august 2019 er det nå blitt lovfestet at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård kommune, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten. Les hele saken

Debatt Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

The Return of the Skolebibliotekar?

"I valgtabellen i ukens Oppegård avis viser det seg å være et tydelig flertall for bemannede skolebibliotek. Det gjør meg hoppende glad!" skriver Hans Martin Enger, bibliotekar på Oppegård bibliotek og første kandidat for Nordre Follo MDG, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen