607 UNDERSKRIFTER: – Nå har jeg levert inn 607 underskrifter til fylkeskommunen også, sier Eirik Storjordet mens han viser oss en kvittering på dette.

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

607 UNDERSKRIFTER: – Nå har jeg levert inn 607 underskrifter til fylkeskommunen også, sier Eirik Storjordet mens han viser oss en kvittering på dette. (Foto: Yana Stubberudlien)

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård.

– På vegne av alle som har signert innbyggerinitiativet forventer jeg at dette blir nå tatt på alvor, og at denne galskapen med fjerning av busslommene i Sønsterudveien stopper så raskt som mulig.

Eirik Storjordet, initiativtaker til protestaksjonen mot fjerning av busslommene

– På vegne av alle som har signert innbyggerinitiativet forventer jeg at dette blir nå tatt på alvor, og at denne galskapen med fjerning av busslommene i Sønsterudveien stopper så raskt som mulig, sier 71åringen, som startet underskriftskampanjen "Nei til å tette busslommene i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune".

Sønsterudveien er en fylkesvei og det er fylkeskommunen som har ansvar for den. For at innbyggerinitiativet kan behandles i fylkestinget trenger man 500 underskrifter fra folk bosatt i fylket.

I løpet av de to ukene har Storjordet samlet inn 607 underskrifter hvorav 455 digitale og 152 på papir. Innlegget hans har hittil blitt delt på Facebook 585 ganger.

– Innbyggerinitiativet er basert på manglende trafikkmålinger og manglende konsekvensanalyse for prosjektet. Dette provoserer meg stort, påpeker Storjordet.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

153 færre kjøretøy i døgnet siden 2012

Tidligere i høst skrev senioringeniør Vegard Moe i SVV til Oppegård Avis at prosjektet med fjerning av busslommene er basert på trafikkmålingene i Sønsterudveien fra 2018 og i Kongeveien fra 2012.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Sønsterudveien var på 9.246 kjøretøy i døgnet i 2018, som betyr at det var registrert 153 færre kjøretøy per døgn i fjor enn ved forrige trafikkmåling i 2012. ÅDT i Kongeveien var på kun 766 kjøretøy i døgnet i 2012, ifølge Moe.

Les også: Prioriterer kun Tverrveien

Basert på målinger fra 2012

Nå viser det seg at det allikevel ikke ble gjort noen målinger i Sønsterudveien og Kongeveien i fjor. Vegard Moe i SVV bekrefter dette i en e-post til Oppegård Avis fra i går, hvor han skriver at dagens trafikktall i de to veiene er beregnet ut i fra trafikktellinger som er gjennomført i området ellers:

"Med bakgrunn i tidligere oversendt forprosjekt (red. anm.: SVVs forprosjekt for Sønsterudveien fra 2012) besluttet Trafikkseksjonen på Vegavdeling Akershus, Statens vegvesen, Region øst å bygge om busslommene i Sønsterudveien til kantstopp. Jeg er ikke kjent med at det er gjennomført trafikktellinger i Sønsterudveien etter 2012, dagens trafikktall er beregnet ut i fra tellinger som er gjennomført ellers i området."

– Hvorfor vil ikke Statens vegvesen (SVV) gjøre nye målinger og se på konsekvensene for Skiveien, Valhallaveien og Tømteveien, og ikke minst konsekvensene for trafikksikkerheten i området før de starter med prosjektet? Hvorfor vil ikke de se på hvordan fjerning av busslommene kan påvirke redningsetatenes fremmkommelighet? lurer Eirik Storjordet på.

71-åringen fra Kolbotn har ikke tenkt å stoppe med engasjementet sitt for saken. I dag har han vært i møte med ordføreren i Oppegård og har planer om å møte fylkesordføreren neste uke.

Les også: Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien

Nyheter Valhallaveien

Etterlyser flere tiltak i Valhallaveien

Oppegård Avis har fått flere meldinger om at fjerning av busslommene i Sønsterudveien har påvirket trafikkbildet i Valhallaveien i en enda mer negativ retning. Beboerne etterlyser flere trafikksikkerhetstiltak. Les hele saken

Til toppen