REDD DET SKAL SKJE EN ULYKKE HER: – Jeg er redd for at folk skal krysse Skiveien her uansett, sier Einar Lid.
Nyheter
REDD DET SKAL SKJE EN ULYKKE HER: – Jeg er redd for at folk skal krysse Skiveien her uansett, sier Einar Lid. (Bilde: Yana Stubberudlien)

– Fotgjengerfeltet bør ikke fjernes!

Planene om å fjerne overgangen ved Circle K skaper debatt, og en av dem som ikke er begeistret for planene er Einar Lid fra Tårnåsen.

Forslaget om å fjerne fotgjengerovergangen nord for rundkjøringen i Skiveien og Kolbotnveien, skaper sterke reaksjoner.

– En slik feilvurdering må bygge på liten oversikt over bruken av fotgjengerovergangene over Skiveien på Kolbotn, sier Einar Lid (74), som bor på Tårnåsen.

Oppegård Avis har nylig skrevet om at kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen (SVV) har blitt enige om hovedprinsipper som skal ivaretas i forbindelse med planen for Skiveien i Kolbotn sentrum. Ifølge sjefingeniør i SVV, Arne Kolstadbråten, har de blant annet blitt enige om å fjerne fotgjengerovergangen nord for rundkjøringen i Skiveien og Kolbotnveien.

Les også: Denne fotgjengerovergangen kan bli fjernet

– Den mest brukte

Einar Lid er en av mange som bruker den aktuelle fotgjengerovergangen hver dag og mener at den ikke bør fjernes.

REDD DET SKAL SKJE EN ULYKKE HER: – Jeg er redd for at folk skal krysse Skiveien her uansett, sier Einar Lid.
REDD DET SKAL SKJE EN ULYKKE HER: – Jeg er redd for at folk skal krysse Skiveien her uansett, sier Einar Lid. Foto: Yana Stubberudlien

– Den er uten tvil den aller mest brukte og nødvendige av alle i Skiveien, sier han.

Lid påpeker at mange fra Nordre Skrenten, deler av Søndre Skrenten, Sofiemyr og hele Tårnåsen-området inkludert Augestadveien, bruker denne fotgjengerovergangen på vei til og fra sentrum og jernbanestasjonen.

– De to fotgjengerovergangene på sørsiden av rundkjøringen ligger dårlig til rette for gående fra gangveiene ovenfra, sier han.

Redd for ulykker

Bjørn Dufseth (72) fra Kolbotn er enig med Einar Lid. Han tror majoriteten av de myke trafikantene vil krysse veien på stedet uansett.

– Fotgjengere velger naturlig nok korteste og enkleste vei til målet, men det må vel en ulykke til for at man ser at fors- laget er dårlig, sier han.

Les også: Ny sykkelvei på gang!

Fagleder i Oppegård kommune, Anne Holten, vil ikke kommentere saken ennå. Hun sier kommunen jobber med løsningene frem til saken blir offentliggjort og lagt ut på sakskartet.

Diskutert på Facebook

Lid er ikke den eneste som reagerer på forslaget. På Oppegård Avis sine Facebook-sider, har diskusjonen vært het rundt forslaget om å fjerne overgangen. Her er noen av meningene som har kommet inn! 

– Alltid mange som krysser her på vei til/fra toget, både morgen og ettermiddag. I tillegg hjelper fotgjengerfeltet med trafikkavvikling på ettermiddagen: fotgjengerne fra toget stopper køen fra nord, slik at vi som kommer fra Kolbotn stasjon kommer oss ut i rundkjøringen. Det som er bra på papiret, er ikke alltid like bra i virkeligheten, skriver Ann Kristin Bråthen.

OMSTRIDT OVERGANG: Det er denne overgangen som er vurdert fjernet.
OMSTRIDT OVERGANG: Det er denne overgangen som er vurdert fjernet. Foto: Yana Stubberudlien

– Det synes jo litt merkelig tatt i betraktning mønsteret i gangtrafikken. Når kommunen nå i sine nye planer for Kolbotn sentrum legger opp til prioritering av kollektivtrafikk, sykkel og gange, virker det unektelig selvmotsigende at en mye brukt fotgjengerovergang skal fjernes for å bedre fremkommeligheten for biler. Resultatet blir nok at majoriteten av de myke trafikkantene likevel vil krysse veien på stedet. Det må vel en ulykke til for at man ser forslaget er dårlig. Fotgjengere velger naturlig nok korteste og enkleste vei til målet (Kolbotn st i denne sammenheng). Dette er enkel psykologi, noe kanskje planleggerne burde se nærmere på før slike forslag fremmes.
I min studietid var det et godt tips å se på hvor tråkkene var vinterstid. Da fikk man gjerne noen gode innspill til hvor gangveier burde legges, skriver Bjørn Sufseth

Ronnie Saxlund ser ikke logikken i å fjerne overgangen. 

– Ikke spesielt logisk, med tanke på gangveien ned fra Tårnåsen/Hellerasten og at det på sørsiden av rundkjøringen er 2 fotgjenger overganger, kanskje heller ta en av de, skriver han. 

– Alle som skal ta toget fra Tårnåsen går her. Og kommer til å fortsette å gå her, fotgjengerfelt eller ei...merkelig å fjerne det, skriver Christian Augestad-Dyrhaug. 

– Jeg tror dette gangfeltet er det mest trafikkerte på hele Skiveien. Gangbro, tunnel eller lysregulering virker mer naturlig. Beste løsning er å legge lokk på hele Skiveien, skriver Hans Fredrik Johansen.

MYE TRAFIKK: Området hvor overgangen ligger er høyt trafikkert.
MYE TRAFIKK: Området hvor overgangen ligger er høyt trafikkert. Foto: Yana Stubberudlien

– Og med dette, tør jeg vedde 10.000 kroner på at et barn eller en voksen blir påkjørt og drept på dette stedet, innen et år... Lei for å tro at det skjer, men dessverre... Jeg tror faktisk det vil skje. Herved er Oppegård kommune advart, skriver Thomas Olsen. 

– Dette er etter min erfaring den mest trafikkerte forgjengerovergangen på Kolbotn. Det kommer to gangveier ned mot denne overgangen fra Tårnåsen og Skrenten. Fjernes denne forgjengerovergangen, vil folk krysse veien her uansett, og faren for ulykker vil øke katastrofalt! Vi trenger ikke en vei med økt prioritering av biltrafikk her. Det vi trenger er en ny veitunnel fra rundkjøringen ved Rikeåstunnelen og frem til rundkjøringen ved Sønsterudveien, skriver Hogne Dufseth.

– Gangveien fra Tårnåsen og Hellerasten kommer jo ned her. Da er det jo ikke logisk å fjerne denne overgangen, skriver Heidi Martinsen.

– Hårreisende! Her må kommunestyret snu og ta til vettet. Denne overgangen brukes av utrolig mange mennesker hver dag! Forgjengere har allerede i dag alt for dårlige forhold på Kolbotn. I dag er det på vinterstid fullstendig ned-iset gangvei på Skiveien forbi presteboligen. Den såkalte miljøgata ved stasjonen ryddes ikke for snø og strøs ikke på vinterstid. Vi som lar bilen stå betaler også skatt og har krav på å komme fram effektivt, skriver Teis Daniel Kjelling. 

– Her går jeg ofte, jeg kommer fra Prinsdal. Jeg er sikkert ikke den eneste, skriver Åse Julsvik.

PS! Diskusjonen fortsetter, og du kan gjerne sende oss et debattinnlegg på saken via debatt@oavis.no!

Til toppen