TO UKER MED UTSLIPP I SUMPSKOGEN: Betydelige mengder anleggsvann ble pumpet fra byggegropen rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta.

Nyheter Storebukta-prosjektet

TO UKER MED UTSLIPP I SUMPSKOGEN: Betydelige mengder anleggsvann ble pumpet fra byggegropen rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta. (Foto: Yana Stubberudlien)

Fra Kolbotn til Vestby og tilbake

– Anleggsvannet fra Storebukta kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn, sier rådgiver Line Strømsvåg i Vestby kommune.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren av Storebukta-prosjektet pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

Først to uker senere, onsdag 16. januar, ble utslippet stoppet. Kommunen valgte å kreve dette etter en dialog med Fylkesmannen samme dag. Det viser seg at utbyggeren ikke har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Les også: Måtte stoppe utslippet til Kolbotnvannet

Oppegård Avis har også skrevet at inntil videre er borttransportering med tankbil iverksatt.

En uke i Vestby

Ifølge utbyggeren av Storebukta, Tom André Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom, har de levert anleggsvannet fra Storebukta til Galbyveien 263 i Vestby, en landbrukseiendom på over 286 mål, hvor vannet har vært oppbevart i en tett tank siden onsdag forrige uke.

Vestby kommune ble orientert om dette av Oppegård Avis mandag 21. januar. De har vært på befaring og snakket med grunneieren. Nå er saken avklart.

I dag kunne rådgiver Line Strømsvåg i forvaltningsavdelingen i Vestby kommune opplyse oss om at anleggsvannet fra Storebukta ikke kan oppbevares i Vestby lenger.

– Vannet fra Storebukta kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn. Denne saken må håndteres av Oppegård kommune, sier rådgiver Line Strømsvåg.

Oppegård Avis har kontaktet både utbyggeren av Storebukta og Oppegård kommune. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: – Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ja eller nei til eiendomsskatt i Nordre Follo?

Verken Oppegård eller Ski har eiendomsskatt i dag. Om du skal betale eiendomsskatt, og hvor mye du skal betale, blir opp til lokalpolitikerne i Nordre Follo. Sjekk hvilke partier er for og mot innføring av eiendomsskatt, og hvilke argumenter de har. Les hele saken

Nyheter Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Bekymret for millioner av skattepenger som forsvinner fra Nordre Follo

Arne Christian Pettersen fra Oppegård syd synes det er urettferdig at Oppegård og Ski sender mange millioner kroner ut hvert år som følge av inntektsutjevning. I forbindelse med dette ba han Oppegård Avis om å stille et konkret spørsmål til alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo. Les hele saken

Til toppen