FLERTALLET I NORDRE FOLLO: Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).

Nyheter Vinterdrift av kunstgressbaner

FLERTALLET I NORDRE FOLLO: Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV). (Foto: Sigbjørn Vedeld)

Gir 200.000 kroner til vinterdrift av kunstgressbanene i Nordre Follo

Flertallspartiene legger inn 200.000 kroner i kommunal støtte til vinterdrift av kunstgressbanene i Nordre Follo fra januar 2020, men foreløpig er det kun den kommunale kunstgressbanen i Ski idrettspark som har sikret seg midlene til vinterdrift.

Det er foreløpig usikkert hvilke av kunstgressbanene i dagens Oppegård og Ski som får økonomisk støtte fra kommunen til vinterdrift av fotballbanene.

– Dette vil vi få Nordre Follo idrettsråd til å fordele rettferdig og på en måte som gjør at vi kan holde oppe noen fotballbaner i hele kommunen gjennom vinteren. Dette bør gjøres i samarbeid med klubbene som har kunstgress som egner seg for vinterbruk, så får vi regne med at de banene som kan holdes oppe tilrettelegger slik at klubbene som ikke har det også kan få treningstid hos dem, sier varaordfører i Ski kommune, Camilla Hille (V).

Foreløpig vet hun ikke om det ligger penger til vinterdrift av banene i budsjettet for 2020. Som utvalgsleder i Nordre Follo har hun stilt følgende spørsmål om til rådmann Gro Herheim:

"Hvor mange fotballbaner skal vinterdriftes i Nordre Follo i vintersesongen 2020 (janaur-mars)? Hva vil det koste å holde oppe banene på Siggerud, Langhus, Ski, samt i Oppegård?"

Sikret vinterdrift av banen i Ski

I Oppegård Avis kunne du lese at idrettslagene i Oppegård betalte over en halv million kroner for vinterdrift av kunstgressbanen på Østre Greverud i fjor.

Ski kommune, som eier en av kunstgressbanene i Ski idrettspark og dekker alle driftsutgiftene der, skal fortsette med å holde denne banen åpen om vinteren på kommunens regning etter sammenslåingen med Oppegård.

– Hvor mye koster vinterdriften av denne banen?

– Denne banen MÅ vinterdriftes og holdes åpen på grunn av spillemidlene vi får til dette, så midlene til denne banen ligger allerede i budsjettet for 2020. I tillegg har vi fordelt 200.000 kroner til flere klubber. Klubbene må regne med frivillig innsats også, sier Hille.

– Skulle ikke Oppegård og Ski behandles likt, som tvillingbyer, som følge av kommunesammenslåingen i 2020?

– Det kan hende at det ligger penger inne for banene i Ski, men det kommer ikke frem i budsjettet, derfor har vi spurt rådmannen om dette, sier Hille.

Venstre-politikeren sier at som utvalgsleder kommer hun i løpet av det kommende året til å starte arbeidet med å likebehandle alle idrettslagene i kommunen.

– I Ski har klubbene driftsavtaler med kommunen, og vi oppdaget at det var forskjeller i hva de ulike klubbene fikk i støtte av kommunen. Det arbeidet brukte vi over to år på, så vi har et godt grunnlag til å jobbe videre med for idrettslagene i Oppegård, sier Hille.

Les også: Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

 

 
 
 

Nyheter Politiets nasjonale beredskapssenter

Mangler penger til døgnbemanning

Til tross for at det nye beredskapssenteret er bygget innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, vil det ikke klare å levere på innholdet som er nødvendig for å sikre den lovede terrorberedskapen 24 timer i døgnet. Les hele saken

Nyheter Tvillingbyene Ski og Kolbotn

– Nordre Follo skal være like bra enten du bor i nord eller syd, øst eller vest

For en uke siden skrev Anne Elisabeth Henriksen (66) fra Kolbotn et innlegg om gjengrodd Kolbotn torg og velstelt Ski torg, og ba ordføreren og varaordføreren om å svare på innlegget. Her kan du lese svaret. Les hele saken

Til toppen