GPS-TYVERIER: Politiet advarer mot GPS-tyverier fra spesielt anleggs- og jordbruksmaskiner. Det er registrert mange forhold på Sør- og Østlandet.

Nyheter Politiet advarer

GPS-TYVERIER: Politiet advarer mot GPS-tyverier fra spesielt anleggs- og jordbruksmaskiner. Det er registrert mange forhold på Sør- og Østlandet. (Foto: Thomas N. Witsø-Bjølmer)

GPS-tyver på ferde

I løpet av den siste tiden har det vært en ny oppblomstring av grove tyverier av dyrt GPS-utstyr fra anleggs- og jordbruksmaskiner på Sør- og Østlandet, men flest forhold er registrert i vårt politidistrikt.

– Vi ser at det etter sommeren har vært en ny økning av tyverier av GPS-enheter fra spesielt anleggsmaskiner, men også jordbruksmaskiner, sier Solveig Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski.

ADVARER: Solveig Kjeserud, politikontakt for Oppegård og Ski. Foto: Yana Stubberudlien

Hun sier Øst politidistrikt (Øst PD), men også Innlandet PD og Agder PD har hatt flere tyverier av GPS i det siste, men understreker at flest forhold har blitt registrert i Øst PD.

Sistnevnte er slått sammen av tidligere Follo, Romerike og Østfold politidistrikter, og dekker fylkene Akershus (unntatt Asker og Bærum) og Østfold. Hovedkontoret ligger i Ski.

Anleggsplasser mest utsatt

– Politiet har vært kjent med denne type tyverier siden rundt 2017, og det har vært perioder med mange tyverier og perioder der det nesten ikke har vært noen siden da. Akkurat nå ser vi en ny økning. I denne siste perioden er den totale verdien på de stjålne GPS-enhetene flere millioner kroner. Hver enhet er verdt rundt 150.000-300.000 kroner, sier Solveig Kjeserud.

Ifølge henne er det anleggs/byggeplasser som er mest utsatt for denne typen tyverier, og metodene som er brukt er forholdsvis enkle.

– Anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner blir brutt opp, og GPS-enheten blir stjålet, sier politikontakten.

Råd fra politiet

– Anbefalingen vår til alle er å være årvåkne, legge merke til mistenkelig aktivitet rundt bygge- og anleggsplasser, og varsle politiet på telefon 02800 hvis du ser noe mistenkelig som foregår, sier Solveig Kjeserud.

Hun sier politiet er interessert i observasjoner av personer eller biler med påfallende eller mistenkelig adferd rundt slike plasser.

Politikontakten har også noen råd til eiere og brukere av GPS-utstyr:

– Forsøk å sikre dyrt utstyr så godt det er mulig. Parker kjøretøyet med dyrt utstyr på et opplyst, synlig og sikkert sted eller på et sted med kameraovervåking. Dersom det er mulig, ta ut dyrt utstyr når maskiner ikke er i bruk eller forlates i et lengre tidsrom uten tilsyn. Hold jevnlig øye med anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner, anbefaler Kjeserud.

Hun sier det er sannsynlig at det vil bli begått flere slike forhold i Øst PD i tiden fremover.

– Vi håper at vi kan være i forkant med å varsle nærmiljøet og aktuelle bransjer, så de har mulighet til å sette i verk forebyggende tiltak, sier politikontakten.

Les også: Sjekk hvordan beredskapssenteret se ut

Nyheter VA-anlegg på Svartskog

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet. Les hele saken

Debatt Kommunevåpen: Havreakset vs. salamanderen

Salamanderen som Nordre Follos kommunevåpen?

"Det ville vært som et lite julemirakel om Salamanderen – folkets favoritt – gjenoppstod fra de døde og likevel ble Nordre Follos kommunevåpen", skriver kommunestyrerepresentant for MDG i Nordre Follo, Jens Nordahl, i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Nyheter Kommunesammenslåing om 22 dager

Beholder kun Vei og park på Sofiemyr – midlertidig

De kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski er på flyttefot. Ansatte i Vei og park skal fortsatt være på Sofiemyr frem til miljøstasjonen utvides om ett år, mens 22 ansatte fra Vann og avløp må flytte til Ski. Les hele saken

Til toppen