HAR SAGT JA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Nyheter
HAR SAGT JA: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Torbjørn Tandberg/ KMD)

Grønt lys fra Sanner og co for Nordre Follo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til sammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo.

Det begynner å bli en stund siden Ski og Oppegård valgte å slå seg sammen til Nordre Follo kommune, og arbeidet med planleggingen av kommunesammenslåingen er for lengst i gang.

I dag kom imidlertid også det endelige klarsignalet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Grønt lys

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nå flere forskrifter for kommune- og fylkessammenslåingene, med blant annet navn på nye kommuner og antall medlemmer i de nye kommunestyrene og fylkestingene, og Nordre Follo er altså en av disse nye kommunene.  

–  Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye kommunene. Nå er de formelle rammene på plass for det videre arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les også: Ønsker seg en del av Ås til Nordre Follo

Stortinget har vedtatt sammenslåinger av 109 kommuner til 43 kommuner og 13 fylkeskommuner til seks fylkeskommuner. Kommunal- og moderningseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrifter om flere av sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner, herunder også Nordre Follo.

Sammenslåingene skal skje fra 1. januar 2020, og arbeidet med å forberede sammenslåingene pågår nå i alle kommunene og fylkeskommunene.

Les også: Hun er den nye sjefen for Nordre Follo kommune

 – Det gjøres en stor og viktig jobb i kommunene. Jeg håper forskriftene bidrar til ro rundt prosessen slik at kommunene kan konsentrere seg om å bygge gode tjenester og lokalsamfunn for sine innbyggere, sier Sanner.

NB! Saken fortsetter under bildet!

HER BLE NAVNET VEDTATT: Arbeidet med å etablere den nye storkommunen har pågått i lang tid. Her ser du et bilde fra et treff mellom representanter fra de to kommunene på Oslo Lufthavn Gardermoen i september i fjor, da navnet på den nye storkommunen ble vedtatt.
HER BLE NAVNET VEDTATT: Arbeidet med å etablere den nye storkommunen har pågått i lang tid. Her ser du et bilde fra et treff mellom representanter fra de to kommunene på Oslo Lufthavn Gardermoen i september i fjor, da navnet på den nye storkommunen ble vedtatt. Bilde: Anders Nordheim Dahl

Slik blir det

Vedtaket fra departementet ser ut slik for Nordre Follo sin del: 

 • Oppegård kommune og Ski kommune slås sammen til én kommmune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Nordre Follo kommune.
 • Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 47 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.
 • Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski kommune og Oppegård kommune skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.
 • Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en periode.
 • Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.
 •  Forskriften trer i kraft straks.

NB! Saken fortsetter under bildet!

FORTSETTER ARBEIDET: Nå er det ingen vei tilbake, og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård og Hanne Opdan i Ski kan fortsette arbeidet med sammenslåingen av Ski og Oppegård.
FORTSETTER ARBEIDET: Nå er det ingen vei tilbake, og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård og Hanne Opdan i Ski kan fortsette arbeidet med sammenslåingen av Ski og Oppegård. Bilde: Anders Nordheim Dahl

Avklarer formelle rammer for nye kommuner

Kommunesammenslåingene ble vedtatt i Stortinget 8. juni i år. I forskriftene er det blant annet fastsatt når sammenslåingen finner sted, navn på den sammenslåtte kommunen, antallet medlemmer i kommunestyret i den nye kommunen og enkelte andre regler som sammenslåingen krever.

Forskriftene som nå er fastsatt for nye kommuner gjelder:

 • Sammenslåing av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner til Indre Østfold kommune
 • Sammenslåing av Audnedal og Lyngdal kommuner til Lyngdal kommune
 • Sammenslåing av Re og Tønsberg kommuner til Tønsberg kommune
 • Sammenslåing av Asker, Hurum og Røyken kommuner til Asker kommune
 • Sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner til Nordre Follo kommune
 • Sammenslåing av Lindesnes, Mandal, Marnardal kommuner til Lindesnes kommune
 • Sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner til Drammen kommune

Forskrifter for nye fylkeskommuner

Stortinget har også vedtatt at fylkeskommunene skal slås sammen fra 2020. Det er Stortinget som skal fastsette navn på de nye fylkeskommunene. Departementet vil fremme forslag til navn på de nye fylkeskommunene for Stortinget våren 2018.

Departementet tar sikte på å fastsette forskrifter for de resterende sammenslåingene innen relativt kort tid.   

Les også: Nå er Nordre Follo kommune vedtatt

Dermed kan våre lokalkommuner fortsette med sitt arbeide, og den nye storkommunen kan altså "innvies" i 2020 som planlagt.

Nyheter Farlige forbikjøringer

Kongeveien minutt for minutt

Bussjåførene fortsetter å bruke bussholdeplassen ved klubbhuset på Sofiemyr som hvileplass. Dette fører til mange farlige forbikjøringer og nestenulykker på stedet. Torsdag 10. januar fulgte Oppegård Avis trafikken i Kongeveien minutt for minutt i snaut tolv timer for å dokumentere situasjonen på stedet. Sjekk videoen i saken! Les hele saken

Til toppen