VENTER PÅ SVAR: Daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling AS, Anders Foss (56), har ikke blitt kontaktet av kommunen ennå.

Nyheter Offentlige anskaffelser i Oppegård

VENTER PÅ SVAR: Daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling AS, Anders Foss (56), har ikke blitt kontaktet av kommunen ennå. (Foto: Yana Stubberudlien)

– Vi har ikke sagt opp avtalen med Metra Næringsmegling

Senere i høst skal kommunen gjennomføre en ny konkurranse for eiendomsmeglertjenester i forbindelse med salg av kommunale eiendommer i Oppegård og Ski kommuner.

Det var i februar i fjor at det lokale eiendomsselskapet Foss & Co Eiendomsmegling AS sendte en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). For en måned siden fikk de KOFAs avgjørelse hvor Oppegård kommune ble felt for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser, og risikerer nå å betale full erstatning til Foss & Co.

Saken handler om en tildelingsevalueringen "kjennskap til det lokale markedet" i forbindelse med en anbudskonkurranse i regi av kommunen. Kontrakten, som ble tildelt Metra Næringsmegling AS (Metra) fra Moss/Ski, var estimert til 2,2 millioner kroner og dreier seg om bistand til salg av kommunale boliger og næringseiendommer i Oppegård.

Les også: Kommunen ble felt for brudd på regelverket

Kontaktet rådmannen

Til tross for at KOFAs avgjørelse kom for en drøy måned siden, har Anders Foss i Foss & Co Eiendomsmegling AS ikke hørt noe fra kommunen ennå. Denne uken har han valgt å kontakte kommunen selv for å ta et møte om saken.

– Vi legger til grunn at vi må ta en dialog. Vi kan vanskelig kommentere dette utover at KOFA har fattet et vedtak om brudd på tildelingsreglene, hvilket vi forholder oss til og ønsker å diskutere dette med kommunen for å finne en fornuftig løsning, sier Foss.
Utover dette har han foreløpig ingen ytterligere kommentarer.

Skal ikke utløse opsjon

SVARER: – Vi har ikke sagt opp avtalen med Metra, men valgt å ikke utløse opsjon, sier rådmann Monica Lysebo. Foto: Jan Walbeck

Det var 12. januar i fjor at kommunen inngikk en avtale med Metra. Avtalen, som er gjeldende frem til 11. januar 2020, hadde opsjon på forlengelse i ytterligere to år (ett år av gangen).

Da saken ble behandlet i kontrollutvalget 3. oktober, vedtok kommunen at opsjonen med Metra ikke skulle utløses, men det viser seg nå at vedtaket om dette ikke kom som følge av KOFAs avgjørelse:

– I og med at Oppegård og Ski kommune skal slå seg sammen fra 1. januar 2020, er det nødvendig å samordne avtalene. Oppegård kommune har derfor ikke sagt opp avtalen med Metra Næringsmegling AS, men valgt å ikke utløse opsjon, sier rådmann Monica Lysebo.

Hun sier det er iverksatt et arbeid med å gjennomføre en ny konkurranse for eiendomsmeglertjenester som vil gjelde for hele Nordre Follo kommune. Konkurransen skal kunngjøres senere i høst.

– Oppegård kommune har ikke sagt opp avtalen med Metra Næringsmegling AS, men valgt å ikke utløse opsjon.

Monica Lysebo, rådmann i Oppegård kommune

Mangler erstatningskrav

– Har kommunen tenkt å komme med noe erstatning til Foss & Co som følge av KOFAs avgjørelse?

– Vi har ikke fått noen erstatningskrav fra Foss & Co. Et eventuelt erstatningskrav vil først bli vurdert når kravet om dette måtte foreligge, sier rådmannen.
Hun sier det er tre vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning.

– Det må foreligge ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap. Det er den som krever erstatning som har bevisbyrden med hensyn til om vilkår for erstatning foreligger, sier Lysebo.

Les også: Lokale meglere ble vraket av kommunen

Debatt Kolbotn sentrum

Vi bør ha en revidert områdeplan for Kolbotn sentrum

"Valgomaten til Oppegård Avis viser at Ap har vært et klart støtteparti for Høyre i Oppegård i de viktigste sakene som angår Kolbotn sentrum. De rødgrønne på sin side har samlet markert at de ønsker en forandring i dette", skriver Gunnar Sveen i sitt debattinnlegg. Les hele saken

Til toppen