HER SKAL DET BYGGES: Her, nord for Taraldrudkrysset, skal det bygges politiets beredskapssenter.
Nyheter
HER SKAL DET BYGGES: Her, nord for Taraldrudkrysset, skal det bygges politiets beredskapssenter. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Har valgt Taraldrud fremfor Grønmo

Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud.

Det er nå bestemt at Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) skal ligge på Taraldrud i Ski. Det bekrefter justisminister Anders Anundsen (Frp).

Det betyr at rett ved kommunegrensen til Ski, i et område rundt gårdsbruket på Taraldrud som ligger vest for E6, nord for Taraldrudkrysset og sør for kontrollstasjonen til Statens vegvesen, skal det nå etableres et beredskapssenter.

Dermed blir det ikke den nedlagte søppelfyllingen på Grønmo i Oslo sør som skal huse PNB.

Et nytt nasjonalt beredskapssenter vil gjøre det mulig for samtrening mellom de nasjonale beredskapsressursene og med politiets øvrige beredskapsressurser.Det skal blant annet huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, helikoptertjeneste og krise- og gisselforhandlertjeneste.

– Betyr utrolig mye for Oppegård

Selv om den aktuelle tomten ligger i Ski, ligger den rett ved kommunegrensen til vår kommune. Etableringen får en enda større betydning for vår kommune om fire når Oppegård og Ski blir slått sammen i en ny kommune.

Gruppeleder i Oppegård Frp, Geir Amundsen, som har 20 års erfaring fra justissektoren, forsvarssektoren og politiet, er meget fornøyd med departementets avgjørelse.

– Dette er en stor dag for Oppegård. Endelig er det noe rettferdighet for vår kommune! sier han.

Amundsen sier beredskapssenteret på Taraldrud vil bety utrolig mye for Oppegård kommune.

JUBLER: – Det blir en ekstra feiring i helgen, utbryter Geir Amundsen (Frp) etter at nyheten har blitt offentliggjort.
JUBLER: – Det blir en ekstra feiring i helgen, utbryter Geir Amundsen (Frp) etter at nyheten har blitt offentliggjort. Bilde: Yana Stubberudlien

– Vi får mange nye arbeidsplasser, mer synlig politi og ikke minst alle synergieffektene som vil komme næringslivet i Oppegård til gode, påpeker han.

Frp-politiekeren oppfordrer nå den politiske ledelsen å legge til rette for dette senteret, med direkte adkomst fra Taralrudveien og også kanskje ut mot  Valhallaveien.  

– Nå tror jeg det blir rift om kontorplassene på Rosenholm Campus, sier Amundsen.                                                                             

Flere møter fremover

Oppegård Avis har tidligere skrevet at  det skal utarbeides en statlig regulering for valgt tomt. Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) kan ikke ferdigstilles før 2020. Byggestart planlegges til januar 2018.

– Oppstart av planarbeidet planlegges i oktober i år med forventet vedtak tidlig høst 2017, sier seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling, Andreas Bondevik.

Allerede tirsdag neste uke er det planlagt et arbeidsmøte med de rådgivende entreprenørene Metier og Asplan. Dagen etter skal lokalpolitikerne informeres om tomtevalget.

Det skal også arrangeres et åpent møte på Thon hotell i Ski mandag 31. oktober og på Quality hotell Mastemyr onsdag 2. november klokken 18.30.

3,5 milliarder kroner

Oppegård Avis har tidligere skrevet at selve bygget vil bli på rundt 33.000 kvadratmeter i bruttoareal. Kostnadsrammen for hele prosjektet anslås å være rundt 3,5 milliarder kroner.

VURDERER TARALDRUD: Det nye beredskapssenteret kan bli liggende i dette området, på begge sider av E6 fra Taraldrud kontrollstasjon i nord til Taraldrudkrysset i sør.
VURDERER TARALDRUD: Det nye beredskapssenteret kan bli liggende i dette området, på begge sider av E6 fra Taraldrud kontrollstasjon i nord til Taraldrudkrysset i sør. Foto: Anders Nordheim Dahl

Hensikten med PNB er å samlokalisere hus og utendørsområder for beredskapstroppen, politiets helikopter- og hundetjeneste, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne, samt taktisk og teknisk etterforskningskompetanse på et sted.

I tillegg skal PNB ha hundestall, treningshus, parkering og lokaler for administrasjon. Total bruttostørrelse anslås å være rundt 33.000 kvadratmeter.

I Taraldruåsen vil det bli aktuelt med enkel tilrettelegging av treningsområde for hunder og hinderløype med mer. Adkomstveiene vil bli regulert. Broene i syd og i nord ved tomten vil bli beholdt til turveier.

Skytebane og landing for små og mellomstore helikoptre vil kreve god tilpassing med hensyn på støy og traseer for inn- og ut-flyvning.

Fire ganger i året vil det bli fellesøvelser for politi og forsvar med store helikoptre.

Helikopterberedskapen i politiet

Norge har i dag to politihelikoptre, ifølge regjeringen.no. Departementet skriver at begge politihelikoptrene har et høyt antall flytimer. Nedetid på grunn av tekniske forhold har siden 2013 vært lav og akseptabel. Politihelikoptrene har siden 2013 vært døgnbemannet med en klartid på 15 minutter. 

ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser politiets beredskapstropp i øvelser.
ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser politiets beredskapstropp i øvelser. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Når politiet, herunder Beredskapstroppen, har behov for transport, står Forsvarets Bell-helikopter på en times beredskap for politet på Rygge og Bardufoss. I tillegg kan Beredskapstroppen benytte helikopterne på Rygge til skarpskytterplattform og innsetting av personell. 

Politiet kan også benytte redningshelikoptrene til transport. Disse har en klartid på 15 minutter, og har baser på Rygge, Sola, Ørlandet, Florø, Bodø og Banak.

Nye helikoptre

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å sette i gang en anskaffelsesprosess for nye politihelikoptre. Anbefalingen om kjøp, antall og kostnadsrammen blir lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Forslaget innebærer kjøp av to nye helikoptre, med mulighet for å kjøpe også et tredje. Helikoptrene blir noe større enn dagens helikoptre, og skal gi en viss transportstøtte som skal kunne frakte en første responsstyrke inn i en akutt situasjon.

Langvarig prosess

Det var i august 2012 at regjeringen Stoltenberg II meldte at jernbanens tomt på Alnabru i Oslo skulle stilles til disposisjon for et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet. 

Da Solberg-regjeringen overtok høsten 2013 var prosjektet umodent og for dårlig utredet.  Prosessen måtte starte på nytt, noe som er hovedårsaken til at det har tatt mer tid enn nødvendig å få på plass tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

Konseptvalgutredningen og KS1-rapporten har vist at tomten på Alnabru har en rekke begrensninger, og at et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud vil bli rimeligere, ha bedre funksjonalitet og også gi bedre muligheter for samtrening med politiets øvrige beredskapsressurser.

– Taraldrud egner seg best

Det ble igangsatt parallell forprosjektering på Grønmo og Taraldrud. Stortinget har bevilget midler til dette i 2016.

Nå har har det blitt foretatt endelig tomtevalg. Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen skal avgrenses til Taraldrud. 

SA JA TIL TARALDRUD: Justisminister Anders Anundsen (Frp) valgte Taraldrud fremfor Grønmo.
SA JA TIL TARALDRUD: Justisminister Anders Anundsen (Frp) valgte Taraldrud fremfor Grønmo. Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Informasjonsgrunnlaget var knyttet til kostnader, funksjoner og innvirkning på omgivelsene er tilstrekkelig kartlagt. 

– Samlet sett egner Taraldrud seg best. Årsaken er lokalisering og utvikling av området. Utfordringene med grunnforholdene på Grønmo var dessuten mer komplekse enn vi trodde. Grønmo vil bli langt dyrere enn Taraldrud. Kostnaden og håndering av metangass ville gjort Grønmo til et dyrt alternativ. Dessuten er det bruksbegrensninger som kunne gjort det enda dyrere, for eksempel ved øving med eksplosiver, sa beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til NRK.

Hva synes du om at politiets beredskapssenter skal etableres i vårt nærområde? Skriv din mening i kommentarfeltet her eller send oss et debattinnlegg til debatt@oavis.no

Nyheter Tussetjern

Gir ny badebrygge med stupebrett til kommunen

Tre private initiativtakere har i samarbeid med Langhus Velforening igangsatte et prosjekt og en vippsaksjon for å få på plass en sårt etterlengtet badebrygge med stupebrett og stige i Tussetjern. Les hele saken

Nyheter Politiet advarer

«Kyss skoen min ellers får du bank»

I vårt politidistrikt har det i det siste vært flere hendelser hvor ungdom utsetter andre ungdom for vold. Nettpatrulje i Øst politidistrikt har i dag publisert et innlegg hvor en av politibetjentene forteller om et slikt oppdrag vedkommende var på i forrige uke. Les hele saken

Til toppen