MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet.
Nyheter
MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr)

Høye brøytekanter gir dårlig sikt

Statens vegvesen ber folk være ekstra oppmerksomme i trafikken, både dem bak rattet og dem som ferdes til fots.

De høye brøytekantene som har bygget seg opp etter to måneder med store snøfall, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Arbeidet med å gjenopprette god sikt i kryss er krevende for så vel Vegvesenet som private grunneiere. Bilistene må være forsiktige, spesielt der det ferdes barn, og fotgjengerne må se seg ekstra godt for i kryss.

– Nå jobbes det med å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid, sier seksjonssjef Trond Holtvedt i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Det er varslet kaldere, tørrere vær.

– Nå håper vi at værprognosen for de neste dagene holder, slik at entreprenørene kan bruke tid på blant annet å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp, sier Hotvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

STÅR PÅ: Brøyemannskaper står på for å få veiene bra og for at sikten skal være god. Bilde: Espen Braata

God sikt prioriteres

 Entreprenørene som brøyter for Statens vegvesen har ansvaret for at snøkantene i kryss ikke blir uforsvarlig høye langs riks- og fylkesvegene, rydde skilt for snø og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Dårlig sikt på grunn av høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken, både i vegkryss, ved utkjøring fra private eiendommer og ved kryssing av gang- og sykkelveg.

Les også: Nå skal lokalveien saltes

– Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Holtvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Grunneiernes ansvar

Holtvedt har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet. 

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt.

De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift – og vedlikehold av.

På lokalveiene har forøvrig kommunen nå varslet at de vil ta ut saltebilene. Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du klikke her!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

 

Sport Kunstgress på Østre Greverud

– Banen er isete og helt ubrukelig til fotball

De siste to ukene er flere fotballtreninger på kunstgressbanen på Østre Greverud blitt avlyst og nå har de første kampene mot andre lag også blitt avlyst. Alt på grunn av at undervarmen ikke virker. Fotballmiljøet er frustrert. Les hele saken

Til toppen