MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet.
Nyheter
MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr)

Høye brøytekanter gir dårlig sikt

Statens vegvesen ber folk være ekstra oppmerksomme i trafikken, både dem bak rattet og dem som ferdes til fots.

De høye brøytekantene som har bygget seg opp etter to måneder med store snøfall, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Arbeidet med å gjenopprette god sikt i kryss er krevende for så vel Vegvesenet som private grunneiere. Bilistene må være forsiktige, spesielt der det ferdes barn, og fotgjengerne må se seg ekstra godt for i kryss.

– Nå jobbes det med å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid, sier seksjonssjef Trond Holtvedt i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Det er varslet kaldere, tørrere vær.

– Nå håper vi at værprognosen for de neste dagene holder, slik at entreprenørene kan bruke tid på blant annet å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp, sier Hotvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

STÅR PÅ: Brøyemannskaper står på for å få veiene bra og for at sikten skal være god. Bilde: Espen Braata

God sikt prioriteres

 Entreprenørene som brøyter for Statens vegvesen har ansvaret for at snøkantene i kryss ikke blir uforsvarlig høye langs riks- og fylkesvegene, rydde skilt for snø og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Dårlig sikt på grunn av høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken, både i vegkryss, ved utkjøring fra private eiendommer og ved kryssing av gang- og sykkelveg.

Les også: Nå skal lokalveien saltes

– Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Holtvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Grunneiernes ansvar

Holtvedt har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet. 

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt.

De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift – og vedlikehold av.

På lokalveiene har forøvrig kommunen nå varslet at de vil ta ut saltebilene. Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du klikke her!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

 

Nyheter Rådhuskvartalet

Dette mener politikerne om salget av rådhuskvartalet

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om rådhuskvartalet bør selges, ikke selges eller selges delvis, og hvilke formål rådhuset og rådhusparken kan brukes til hvis de forblir i kommunal eie. Les hele saken

Nyheter Plastisbanen på Kolbotn

– Ingen trussel for miljøet

Kjemikaliene i vedlikeholdsmidlene som kommunen bruker for å vaske og polere plastisbanen er skadelige og giftige for liv i vann, ifølge produktbeskrivelsen fra leverandøren. Kommunen skriver at midlene fortynnes i vann til en slik grad at de ikke utgjør skade for miljø. Les hele saken

Til toppen