MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet.
Nyheter
MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. (Foto: Synnøve Sundby Fallmyr)

Høye brøytekanter gir dårlig sikt

Statens vegvesen ber folk være ekstra oppmerksomme i trafikken, både dem bak rattet og dem som ferdes til fots.

De høye brøytekantene som har bygget seg opp etter to måneder med store snøfall, kan skape trafikkfarlige situasjoner. Arbeidet med å gjenopprette god sikt i kryss er krevende for så vel Vegvesenet som private grunneiere. Bilistene må være forsiktige, spesielt der det ferdes barn, og fotgjengerne må se seg ekstra godt for i kryss.

– Nå jobbes det med å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp. Vi ber om forståelse for at dette kan ta noe tid, sier seksjonssjef Trond Holtvedt i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Det er varslet kaldere, tørrere vær.

– Nå håper vi at værprognosen for de neste dagene holder, slik at entreprenørene kan bruke tid på blant annet å gjenopprette god sikt der snøen har hopet seg opp, sier Hotvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

STÅR PÅ: Brøyemannskaper står på for å få veiene bra og for at sikten skal være god. Bilde: Espen Braata

God sikt prioriteres

 Entreprenørene som brøyter for Statens vegvesen har ansvaret for at snøkantene i kryss ikke blir uforsvarlig høye langs riks- og fylkesvegene, rydde skilt for snø og se om snøtunge trær kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Dårlig sikt på grunn av høye brøytekanter kan skape farlige situasjoner i trafikken, både i vegkryss, ved utkjøring fra private eiendommer og ved kryssing av gang- og sykkelveg.

Les også: Nå skal lokalveien saltes

– Det vi frykter mest er at uoppmerksomme bilister kjører på fotgjengere. Samtidig må bilistene huske på at barn er barn i trafikken, sier Holtvedt.

NB! Saken fortsetter under bildet!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

Grunneiernes ansvar

Holtvedt har stor forståelse for at private grunneiere som bor tett inntil offentlig veg sliter med å ta unna snøen som brøytebilen legger igjen i avkjørselen deres. Imidlertid er det ingen annen måte å gjøre det på, hvis vegnettet skal bli forsvarlig brøytet. 

Les også: Nå skal lokalveiene saltes

Videre er det grunneieren som også har ansvaret for å holde så lave brøytekanter i egen avkjørsel, at det ikke oppstår farlige situasjoner. Langs det øvrige riks- og fylkesvegnettet har Vegvesenets driftsentreprenør ansvaret for å fjerne snø i kryss, for å gjenopprette god sikt.

De kommunale vegene er det kommunene som har ansvaret for drift – og vedlikehold av.

På lokalveiene har forøvrig kommunen nå varslet at de vil ta ut saltebilene. Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du klikke her!

MYE SNØ: Kong Vinter har ladet alle kanoner i vinter, og det får konsekvenser for trafikken. Det er mange høye brøytekanter i kommunen akkurat nå, slik du ser på bildet. Foto:  Synnøve Sundby Fallmyr

 

Nyheter Kommunen har fortsatt ingen kontroll 

Lekkasje av hydraulikkolje fra Regnbuen Gjenvinning: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Kommunen ble varslet om oljesøl i Tussetjern fredag ettermiddag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag har kommunen fortsatt ingen kontroll på lekkasjen.
Les hele saken

Til toppen