POSITIV TIL HØYERE HUS ENN I DAG: Celine Brynildsen (15), Svartskog: – Ja, definitivt, det er jo et stort behov for flere boliger i Oslo-området, men den nye blokkbebyggelsen bør ikke være høyere enn på syv etasjer. (Bilde: Yana Stubberudlien)
MENER DET IKKE BØR BYGGES HØYERE HUS ENN I DAG: Bente Hansen (49), Kolbotn: – Nei, det blir ikke fint. Det bør heller ikke fortettes mer i Kolbotn sentrum enn det som er i dag. Det blir for urbant og vil ødelegge Kolbotns særpreg. (Bilde: Yana Stubberudlien)
BÅDE JA OG NEI TIL HØYERE HUS ENN I DAG: Heidi Moen Gjersøe (35), Kolbotn: – Kanskje, men bare hvis det kan tiltrekke seg yngre folk hit. Ellers synes jeg det er penest med lavere bygninger. (Bilde: Yana Stubberudlien)
ØNSKER GJERNE HØYERE HUS: Thomas Bråthen (19), Sofiemyr: – Ja, hvorfor ikke, men jeg synes ikke at den nye blokkbebyggelsen bør være høyere enn på seks eller syv etasjer. (Bilde: Yana Stubberudlien)
MENER DET IKKE BØR BYGGES HØYERE HUS ENN I DAG: Geir Ivar Westen (45), Kolbotn: – Nei, det blir ikke estetisk. Jeg vil ikke bo i en drabantby med «skyskrapere». Det bør ikke bygges høyere enn det som er i dag. (Bilde: Yana Stubberudlien)

Høyhus her? Ja- og nei, takk!

Vi har spurt hva folk på gaten mener om planene om å bygge høyere på Kolbotn.

I ukens papirutgave av Oppegård Avis og på oavis.no, kan du denne uken lese om de gigantiske boligplanene for Kolbotn.

I planforslaget for Kolbotn sentrum er det lagt til rette for bygging av 1200 boliger.

1200 nye boliger kan bli realiteten, og mange av disse kan komme i høye hus over et stort område i og rundt sentrum.

Delt

VI har spurt folk på gaten hva de synes om planene om høyere hus på Kolbotn. Svarene vi fikk var delte. Hva mener du? Send oss din mening på debatt@oavis.no eller skriv i kommentarfeltet under saken.

HER VIL DET SKJE MYE FREMOVER: Her ser du Kolbotn sentrum og Kirken, skrenten og krysset Sønsterudveien/Skiveien. Mye tyder på at her kan det bli både mange flere boliger og flere felt til bilene.
HER VIL DET SKJE MYE FREMOVER: Her ser du Kolbotn sentrum og Kirken, skrenten og krysset Sønsterudveien/Skiveien. Mye tyder på at her kan det bli både mange flere boliger og flere felt til bilene. Foto: Anders Nordheim Dahl

Fakta om sentrumsplanen:

Sentrumsplanen:

 • Målet med planen er å tilrettelegge for et sammenhengende bymessig sentrum.
 • Sentrumsområdet skal være klimanøytralt og være utformet med prioritet for gange, sykkel og kollektiv.
 • Forslag til områderegulering for Kolbotn sentrum skal behandles politisk i UMP den 27. september og i formannskapet den 28. september.
 • Den 10. oktober blir det arrangert et åpent møte i Kolben.
 • Høringsfristen er satt til den 17. november.
 • Det tas sikte på endelig vedtak i kommunestyret 12. desember.

Flere andre forslag


I planforslaget legges det også til rette for blant annet følgende etableringer:

 • En fremtidig etablering av en kultur- eller utdanningsinstitusjon bak Kolben, på tomten til Generasjons- parken.
 • En ny barnehage med seks avdelinger på Kollen, rett bak Stab- buret i Kolbotnveien eller øst for Sentrumsbygget.
 • Utvidelse av Kolbotn skole og Kolbotn barnehage.
 • Området rundt rådhuset kan bli omregulert til offentlig og privat tjenesteyting eller boligutvikling. Her kan det bygges en ny videregående skole eller en institusjon innen omsorg og helse, ifølge kommunen.
 • Et turveisystem rundt deler av Kolbotnvannet, med to broer over Kolbotnvannet: Den ene broen ved Båtsleppa og den andre ytterst på Tangen ved Jordbærsletta.
 • En ny undergang skal legges til Nedre torg, mellom Kolben og Kolbotn stasjon.
 • Den eksisterende undergangen i Theodor Hansens vei skal utvides slik at hensynet til gående og syklende ivaretas, men arbeidene med begge undergangene og Kolbotn stasjon kan ikke påbegynne før Follobanen står ferdig i 2021.
 • Kantorbekken og Augestadbekken skal åpnes.
 • En ny buss-stopp skal legges ved DNB-bygget i Kolbotnveien der det i dag er handelsaktivitet.

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost. Les hele saken

Til toppen