KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo blir konstituert rådmann i Oppegård frem til sammenslåingen med Ski ved nyttår.
Nyheter
KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo blir konstituert rådmann i Oppegård frem til sammenslåingen med Ski ved nyttår. (Fotograf: Jan Walbeck)

Hun tar over som rådmann

Kommunalsjef Monica Lysebo innstilles som konstituert rådmann i Oppegård kommune.

Lars Henrik Bøhler slutter i stillingen som rådmann 9. september, for å ta over som administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.

Det er kommunestyret som ansetter rådmann. For å få på plass en ny rådmann i god tid før Bøhler slutter, har ordføreren fått fullmakt til å innstille ny konstituert rådmann.

Ordfører Thomas Sjøvold anbefaler formannskapet å konstituere Monica Lysebo som rådmann fra 9. til 23. september. Formannskapet vil behandle dette ved skriftlig behandling 2. juli. Dette skjer i henhold til kommunens politiske reglement om hastesaker, skriver Oppegård kommune i en pressemelding. 

Kommunetyret vedtar

Det er kommunestyret som må vedta konstituering av rådmann for resten av året og det vil skje i kommunestyremøtet 23. september. Det vil bli fremlagt en sak for kommunestyret hvor Lysebo innstilles som konstituert rådmann fra 24.9.2019 til og med 31.12.2019.

Lysebo jobber i dag som kommunalsjef for organisasjon, samfunn og byggesak i Oppegård kommune. Hun har også vært prosjektleder for kommunereformen, leder for HR, økonomi og tjenesteutvikling, og juridisk rådgiver og koordinator for jus og innkjøp. Hun er utdannet jurist og har i tillegg utdanning innenfor HR og ledelse fra BI.

Alle støtter

Fra 1. januar 2020 er Lysebo ansatt som kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo kommune. Det er tidligere kjent at Gro Herheim blir administrasjonssjef i Nordre Follo kommune. 

– Jeg er veldig glad for at Monica har takker ja til å bli konstituert som rådmann. Med henne får vi en rådmann som både er faglig sterk og som kjenner organisasjonen god, sier ordfører Thomas Sjøvold i pressemeldingen. 

 Saken er drøftet med varaordfører, gruppeleder for største opposisjonsparti og tillitsvalgte, som alle støtter innstillingen.

Nyheter Oljeutslipp til Tussetjern

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost. Les hele saken

Til toppen