KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo blir konstituert rådmann i Oppegård frem til sammenslåingen med Ski ved nyttår.
Nyheter
KONSTITUERT RÅDMANN: Monica Lysebo blir konstituert rådmann i Oppegård frem til sammenslåingen med Ski ved nyttår. (Fotograf: Jan Walbeck)

Hun tar over som rådmann

Kommunalsjef Monica Lysebo innstilles som konstituert rådmann i Oppegård kommune.

Lars Henrik Bøhler slutter i stillingen som rådmann 9. september, for å ta over som administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.

Det er kommunestyret som ansetter rådmann. For å få på plass en ny rådmann i god tid før Bøhler slutter, har ordføreren fått fullmakt til å innstille ny konstituert rådmann.

Ordfører Thomas Sjøvold anbefaler formannskapet å konstituere Monica Lysebo som rådmann fra 9. til 23. september. Formannskapet vil behandle dette ved skriftlig behandling 2. juli. Dette skjer i henhold til kommunens politiske reglement om hastesaker, skriver Oppegård kommune i en pressemelding. 

Kommunetyret vedtar

Det er kommunestyret som må vedta konstituering av rådmann for resten av året og det vil skje i kommunestyremøtet 23. september. Det vil bli fremlagt en sak for kommunestyret hvor Lysebo innstilles som konstituert rådmann fra 24.9.2019 til og med 31.12.2019.

Lysebo jobber i dag som kommunalsjef for organisasjon, samfunn og byggesak i Oppegård kommune. Hun har også vært prosjektleder for kommunereformen, leder for HR, økonomi og tjenesteutvikling, og juridisk rådgiver og koordinator for jus og innkjøp. Hun er utdannet jurist og har i tillegg utdanning innenfor HR og ledelse fra BI.

Alle støtter

Fra 1. januar 2020 er Lysebo ansatt som kommunalsjef for samfunn og bærekraft i Nordre Follo kommune. Det er tidligere kjent at Gro Herheim blir administrasjonssjef i Nordre Follo kommune. 

– Jeg er veldig glad for at Monica har takker ja til å bli konstituert som rådmann. Med henne får vi en rådmann som både er faglig sterk og som kjenner organisasjonen god, sier ordfører Thomas Sjøvold i pressemeldingen. 

 Saken er drøftet med varaordfører, gruppeleder for største opposisjonsparti og tillitsvalgte, som alle støtter innstillingen.

Til toppen