HUSK Å KLIPPE HEKKEN: Heidi Tomten og Erik Strømstad i UTE Oppegård.
Nyheter
HUSK Å KLIPPE HEKKEN: Heidi Tomten og Erik Strømstad i UTE Oppegård. (Bilde: Kai Pedersen/UTE)

– Husk å klippe hekken

I forbindelse med skolestart denne uken ber kommunen alle om å klippe egne hekker, busker og trær der disse medfører dårlig sikt for gående, syklende og bilister.

SLIK KLIPPER DU HEKKEN: Hekken må klippes riktig for å få fri sikt rundt hjørnet. Foto: Ståle Madland Schjelderup/Stavanger kommune

– Høyde på hekker og busker i frisiktsoner skal klippes ned til 50 centimeter. Husk også at vegetasjonen må holdes innenfor tomtegrensen, sier virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten.

Kommunen skal nå dele ut skriv i postkassen til innbyggere med vegetasjon som utgjør en fare for trafikksikkerheten, med beskjed om å utføre tiltak innen to uker.

Er forholdene ikke bedret etter fristens utløp, vil kommunen utføre jobben selv, men da med grovere redskap.

Heidi Tomten, virksomhetsleder i UTE Oppegård

Oppfordring til barn

Heidi Tomten ber bilister om å ta hensyn i forbindelse med skolestarten.

Samtidig vil hun oppfordre til at alle barn går eller sykler til skolen fremover.

– Foreldre som kjører barn til skolen utgjør en stor sikkerhetsrisiko for andre skolebarn. Gå sammen og lag følgegrupper, la barna gå sammen med venner og lære seg veien til skolen. Skoleveien er en viktig sosial arena, og det er lettere å sitte stille ved pulten etter å ha vært i aktivitet først, sier hun.

Les også: Her er årets førsteklassinger

Leserinnlegg

Kommunevalget 2019 var også et personvalg – hva lærte og vil Høyre og FrP?

"Vi har ved dette valget ikke kunnet stryke kandidater, men Høyre bør ta inn over seg at velgerne ikke ønsket Høyres kandidat og at oppslutningen om partiet har sunket fra 37.5 prosent til 29.9 prosent. Thomas Sjøvold og hans partiregime i Oppegård har sin del av ansvaret for dette", skriver Gunnar Sveen fra lokalbevegelsen OppegårdsVenner i sitt leserinnlegg. Les hele saken

Til toppen