VANT I FJOR: Grupperingen Stopp Støyen kom på banen i forbindelse med etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud. Arbeidet deres ble hedret med Frivillighetsprisen i januar i år.

Nyheter Har du en kandidat?

VANT I FJOR: Grupperingen Stopp Støyen kom på banen i forbindelse med etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud. Arbeidet deres ble hedret med Frivillighetsprisen i januar i år. (Foto: Veronica Grude Docker)

Hvem fortjener Frivillighetsprisen?

De frivillige i Oppegård vår skal tradisjonen tro hedres. Du kan være med å bestemme hvem som får prisen.

Dugnadsånden i Oppegård står sterkt, og som vanlig får de frivillige en sentral plass når Frivillighetsprisen skal deles ut under Ordførerens Hedring i Kolben etter nyttår. Denne uka har kommunen gått ut og invitert til å sende inn forslag.

Prisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet eller innbyggere i Oppegård.

Hvem kan få den?

Prisen kan gå til: En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne. Det kan også være noen som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

I fjor var det aksjonsgruppa Stopp Støyen som fikk prisen av ordfører Thomas Sjøvold.

Her kan du nominere din kandidat (ekstern lenke). 

Nyheter Protestaksjon mot fjerning av busslommer

– Forventer at galskapen i Sønsterudveien stopper så snart som mulig

Nå har Eirik Storjordet (71) fra Kolbotn levert inn en bunke med over 600 underskrifter fra innbyggerne som ønsker å stoppe fjerning av busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien. Både kommuneledelsen, fylkesordføreren og samferdselsministeren er nå informert om protestaksjonen i Oppegård. Les hele saken

Nyheter Rådmannens budsjettforslag

– Hva skal kirken bruke alle disse millionene til?

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra lesere etter saken om rådmannens forslag om kutt innen kultur, samtidig som det foreslås å bevilge rundt 100 millioner kroner til kirken i planperioden 2020-2023. Det viser seg at mesteparten av det kommunale tilskuddet til kirken er til å dekke lønnsutgifter. Les hele saken

Til toppen